யாழிணையம் - உலகத் தமிழரின் கருத்துக் களம்

மே 18 - தமிழின அழிப்பு நாள்

இறுதிப் போரில் மரணித்த அனைவருக்கும் அஞ்சலிகள்.