யாழிணையம் - உலகத் தமிழரின் கருத்துக் களம்

தியாக தீபம் திலீபன்

தியாகி லெப்.கேணல் திலீபன் உண்ணாவிரத முதலாம் நாள் 15-09-1987