மாவீரர் நினைவுகள்

கரும்புலிகள் நாள் யூலை 05

Tue, 05/07/2016 - 12:32

black2btigers2bday2bjuly2b5.jpg

தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை ஈகம் செய்த கரும்புலி வீரர்களுக்கு  வீரவணக்கங்கள் !!!

 

மாவீரர்கள் எந்த இலட்சியத்துக்காக தம்மை ஈகம் செய்தார்களோ அவ் இலட்சியத்தை அடையும் வரை ஓயாது அதற்காக உழைப்போம் என்று உறுதி கொள்வோம் !!!

Categories: merge-rss

மே 18 2016 நினைவுகளும் நிகழ்வுகளும்

Thu, 12/05/2016 - 12:31

மே 18  2016 நினைவுகளும் நிகழ்வுகளும்

சுவிஸ்

13179334_1813999402166725_22197292309870

 

பெல்ஜியம்

13165941_1813999588833373_38928787535880

 

நோர்வே

13164287_1814000838833248_32828262282632

ஸ்கொட்லண்ட்

13177695_1813999462166719_10980963935676

 

ஹொலண்ட்

13164437_1813999565500042_80529291445513

 

பிரான்ஸ்

13151410_1813999452166720_84565575784664

கனடா

13124660_1813999638833368_48750949888972

டென்மார்க்

13124787_1813999658833366_13872760009379

Categories: merge-rss