Aggregator

இந்தியாவின் தளராத பொருளாதாரமும் தடுமாறும் ரூபாவும்

23 hours 55 minutes ago
இந்தியாவின் தளராத பொருளாதாரமும் தடுமாறும் ரூபாவும் இந்­தி­யாவின் பொரு­ளா­தாரம் 2018-இன் இரண்டாம் காலாண்டில் 8.2வீதம் வளர்ச்­சி­ய­டைந்­துள்­ளது. இது உலகின் பெரிய நாடு­களில் மிக அதிக அள­வி­லான வளர்ச்­சி­யாகும். ஒரு நாட்டின் பொரு­ளா­தாரம் அதிக அளவில் வளர்ச்­சி­ய­டையும் போது வட்டி வீதம் அதி­க­ரிக்­கப்­படும் என்ற எதிர்­பார்ப்பில் அந்த நாட்டின் நாண­யத்தின் பெறு­மதி அதி­க­ரிக்கும். ஆனால், இந்­திய ரூபாவின் பெறு­மதி தொடர்ந்து வீழ்ச்­சி­ய­டைந்து கொண்டே இருக்­கின்­றது. மற்ற வளர்­முக நாடு­க­ளுடன் ஒப்­பி­டு­கையில் , இந்­திய ரூபாவின் வீழ்ச்சி குறை­வா­ன­தாக இருந்­தாலும் இந்­திய ரூபாவின் வீழ்ச்சி பெரிய அர­சியல் பொரு­ளா­தாரத் தாக்­கத்தை இந்­தி­யாவில் ஏற்­ப­டுத்தும். பொரு­ளா­தார வளர்ச்சி என்­பது மதிப்­பீடு மட்­டுமே. பெரும்­பாலும் சரி­யான கணிப்­பீ­டாக இருப்­ப­தில்லை. விவ­ரங்­கெட்ட புள்ளி விப­ரங்கள் 2017ஆம் ஆண்டு இந்­தியப் பொரு­ளா­தாரம் 7.7 வீதம் வளர்ந்­த­தாக இந்­திய புள்­ளி­வி­ப­ரங்கள் தெரி­வித்­தன. ஆனால் 2017இல் இந்­தி­யாவின் ஏற்­று­மதி வள­ரவே இல்லை, இந்­திய வங்­கிகள் கடன் வழங்­கு­வது மந்த நிலை­யி­லேயே இருந்­தது. இந்­தியத் தொழிற்­துறை உற்­பத்தி வள­ர­வில்லை. இதனால் இந்­தியப் பொரு­ளா­தாரம் 7.7வீதம் வளர்­கின்­றது என்­பது உண்­மைக்கு மாறா­ன­தாக இருக்­கின்­றது என்றார் விஜய் ஆர் ஜோஸி (Emeritus Fellow of Merton College, Oxford and Reader Emeritus in Economics, University of Oxford). இந்­தியப் பொரு­ளா­தாரம் வளர்ந்தும் அதன் நாணயப் பெறு­மதி அதி­க­ரிக்­காமல் இருப்­ப­தற்கும் இந்­தியா தனது பொரு­ளா­தார வளர்ச்சி தொடர்­பான பிழை­யான அல்­லது பொய்­யான புள்­ளி­வி­ப­ரங்­களை வெளி­யி­டு­வது கார­ண­மாக இருக்­கலாம். சீனா உட்­பட பல வளர்­முக நாடுகள் தமது பொரு­ளா­தார வளர்ச்சி தொடர்­பாக பொய்­யான அல்­லது தவ­றான புள்­ளி­வி­ப­ரங்­களை வெளி­யி­டு­வ­தாகப் பல பொரு­ளா­தார நிபு­ணர்கள் நம்­பு­கின்­றனர். Morgan Stanley Investment Management என்ற முத­லீட்டு முகாமை நிறு­வ­னத்தில் பணி­பு­ரியும் இந்­தி­ய­ரான ருச்சிர் ஷர்மா இது பற்றி இண்­டியன் எக்ஸ்­பி­ரஸில் 2015 இல் ஒரு கட்­டுரை வரைந்­துள்ளார். 2014-ஆம் ஆண்டு இந்­தியப் பொரு­ளா­தாரம் 6.9 வீதம் பொரு­ளா­தார வளர்ச்­சி­ய­டைந்­தது என்ற மோச­மான பகிடிக்கு உல­கமே சிரிக்­கி­றது என்­பது அவ­ரது கட்­டுரைத் தலைப்பு. 2018 செப்­டெம்பர் 17-ஆம் திகதி திங்­கட்­கி­ழமை 8.2% வளரும் இந்­தி­யாவின் ரூபாவின் மதிப்பு ஒரு புறம் சரிந்து கொண்­டி­ருக்க , மறு­புறம் 6.2% வளர்ச்­சி­ய­டையும் சீனாவின் பங்குச் சந்தை 2014-ஆம் ஆண்டின் பின்னர் மோச­மான வீழ்ச்­சியைக் கண்­டது. பேரியப் பொரு­ளியல் (Macro-Economic) சிக்கல் இந்­திய நடை­மு­றைக்­க­ணக்குப் பற்­றாக்­குறை 0.7 வீதத்­தி­லி­ருந்து 1.வித­மாக அதி­க­ரித்­துள்­ள­மையும், இந்­திய ரூபா அமெ­ரிக்க டொல­ருக்கு எதி­ராக 2018 செப்­டெம்பர் வரை 14வீதம் வீழ்ச்­சி­ய­டைந்­த­மையும் 2018.-09-.15 இந்­தி­யாவின் வெளி­நாட்டுச் செலா­வணிக் கையி­ருப்பு $426பில்­லி­ய­னி­லி­ருந்து $399பில்­லி­ய­னாகக் குறைந்­த­மையும், அரச நிதிப்­பற்­றாக்­குறை 6.5 வீத­மாக இருத்­தலும் இந்­தியா ஒரு பேரியப் பொரு­ளியல் (Macro Economic) சிக்­கலில் மாட்­டி­யுள்­ளதைச் சுட்­டிக்­காட்­டு­கின்­றது. இந்­திய நிதி­ய­மைச்சர் 2018 செப்­டெம்பர் 15-ஆம் திகதி அறி­வித்த நட­வ­டிக்­கைகள்: 1. அத்­தி­யா­வ­சி­ய­மற்ற இறக்­கு­ம­தி­களைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­துதல். உயர்ந்­த­விலைக் கார்கள், வீட்டுச் சாத­னங்கள் இலத்­தி­ர­னி­யல் ­க­ரு­விகள் போன்­ற­வற்றின் இறக்­கு­ம­திகள் மீது கட்­டுப்­பாடு விதிக்­கப்­படும் 2. அந்­நிய முத­லீட்டை இல­கு­வாக்­குதல் இந்­தி­யாவில் வெளி­நாட்­டி­னர் முத­லீடு செய்­வ­தற்கு உள்ள கட்­டுப்­பா­டு­களைத் தளர்த்­து­வ­துடன் வெளி­நா­டு­களில் குடி­யு­ரிமை பெற்று வாழும் இந்­தி­யர்கள் செய்யும் முத­லீட்டை இல­கு­வாக்­கு­தலும் செய்­யப்­படும். 3. வெளி­நாட்டு நாண­யத்தில் இந்­திய நிறு­வ­னங்­களைக் கடன் பட அனு­ம­தித்தல். இந்த நட­வ­டிக்­கை­களின் பின்­னரும் 2018-.09-.17 ரூபா 1% வீழ்ச்­சி­ய­டைந்­தது. 2018-.09-.15 இந்­தி­யாவின் வெளி­நாட்டுச் செலா­வணிக் கையி­ருப்பு $426பில்­லி­ய­னி­லி­ருந்து $ 399 பில்­லி­ய­னாகக் குறைந்­தது. மசாலா கட­னீடு (Masala Bonds) உல­கெங்கும் உள்ள பெரிய தனியார் நிறு­வ­னங்கள் தமக்குத் தேவை­யான நிதியை வங்­கி­க­ளி­ட­மி­ருந்து பெறு­வது மட்­டு­மல்ல , கட­னீ­டுகள் (Bonds) மூல­மா­கவும் நிதி திரட்­டு­வ­துண்டு. வளர்ச்­சி­ய­டைந்த நாடு­களில் இது சாதா­ரணம். இந்­தியா தனது தனியார் நிறு­வ­னங்­களை இந்­திய ரூபாவில் கட­னீ­டு­களை வழங்க 2015இல் அனு­ம­தித்­துள்­ளது. பொது­வாக நாணய மதிப்பு ஏற்ற இறக்­கத்தால் ஏற்­படும் பாதிப்­பு­களைத் தவிர்க்க அமெ­ரிக்க டொலரில் தனியார் நிறு­வ­னங்கள் கட­னீ­டு­களை முத­லீட்­டா­ளர்­க­ளுக்கு வழங்கும். இந்­திய ரூபா மோச­மான மதிப்­பி­ழப்பைச் சந்­திக்கும் போது வெளி­நாட்டு நாண­யங்­களில் கடன் வாங்­கிய இந்­திய தனியார் நிறு­வ­னங்கள் கடும் பாதிப்பைச் சந்­திக்க வேண்­டி­யி­ருக்கும். இதைத் தவிர்க்­கவே இந்­திய ரூபாவில் கட­னீ­டுகள் வழங்க இந்­திய காப்­பொ­துக்க வங்கி அனு­மதி வழங்­கி­யுள்­ளது. இந்த கட­னீ­டு­களை உலக நிதி நிறு­வ­னங்கள் மசாலா கட­னீ­டுகள் எனக் கிண்­ட­லாக அழைக்­கின்­றன. டொலர் கட­னீ­டு­களில் நாணய மதிப்பு ஏற்ற இறக்­கத்தால் ஏற்­படும் பாதிப்­பு­களை கடன்­படும் நிறு­வ­னங்­களே தாங்­கிக்­கொள்ள வேண்­டி­யி­ருக்கும். ஆனால், மசாலா கட­னீ­டு­களில் கடன் கொடுப்­ப­வர்­களே நாணய மதிப்­பி­றக்­கத்தால் கலங்க வேண்­டி­யி­ருக்கும். முன்னாள் வேறு இன்னாள் வேறு முன்னாள் இந்­திய நிதி­ய­மைச்சர் ப. சிதம்­பரம் ரூபாவின் வீழ்ச்­சிக்கு எதி­ராக மோடி அரசு எடுத்த நட­வ­டிக்­கைகள் காலம் கடந்­த­வை­யாக உள்­ளன என்­ற­துடன் ,அரசு அரை மன­து­ட­னேயே இந்த நட­வ­டிக்­கை­களை மேற்­கொண்­டது என்றார். ஆனால், 2013-ஆம் ஆண்டு அவர் நிதி­ய­மைச்­ச­ராக இருந்த போது இந்­திய ரூபா பெறு­மதி வீழ்ச்­சி­ய­டைந்த போது அதை­யிட்டுக் கல­வ­ர­ம­டையத் தேவை­யில்லை என்­றவர் ப சிதம்­பரம். ஒரு நாட்டின் நாண­யத்தின் பெறு­மதி குறையும் போது அதன் ஏற்­று­மதி அதி­க­ரிக்க வாய்ப்­புண்டு என்­பது பொது­வான பொரு­ளியல் விதி­யாகும். வளரும் பொரு­ளா­தார நாடு­களின் பொதுப்­பி­ரச்­சினை தற்­போது எல்லா வளர்­முக நாடு­களின் நாண­யத்தின் பெறு­மதி அமெ­ரிக்க டொல­ருக்கு எதி­ராக குறை­வ­டை­கின்­றது. மற்ற நாடு­க­ளுடன் ஒப்­பி­டு­கையில் இந்­திய ரூபா குறைந்த அள­வி­லேயே வீழ்ச்­சி­ய­டைந்­துள்­ளது. அதி­க­ரிக்கும் அமெ­ரிக்க வட்டி வீதம் அமெ­ரிக்க ஜனா­தி­பதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறி­வித்­துள்ள வர்த்­தகப் போர், உல­க­மெங்கும் பரவும் இறக்­கு­ம­தி­க­ளுக்கு எதி­ரான நட­வ­டிக்­கைகள் போன்­ற­வற்றால் உலகப் பொரு­ளா­தா­ரத்தில் ஒரு நம்­பிக்­கை­யின்மை உரு­வா­கி­யுள்­ளது. அதனால் வளர்­முக நாடு­களின் நாண­யங்­களின் பெறு­ம­திகள் வீழ்ச்­சி­ய­டை­கின்­றன. பெரி­யண்­ண­னுடன் பிரச்­சினை படைத்­துறை அடிப்­ப­டையில் நெருங்கும் இந்­தி­யாவும் அமெ­ரிக்­காவும் பொரு­ளா­தார அடிப்­ப­டையில் வில­கியே நிற்­கின்­றன. அமெ­ரிக்­காவின் நீண்­ட­கால நட்பு நாடு­க­ளையே கண்­ட­படி விமர்­சிக்கும் ஜனா­தி­பதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்­தி­யாவைக் கேந்­தி­ரோ­பாய பங்­காளி என்றே அழைக்­கின்றார். ஆனால், இந்­தி­யாவின் பொரு­ளா­தாரம் இன்­னமும் மூடப்­பட்ட நிலையில் இருப்­ப­தாக அவர் கரு­து­கின்றார். அவ­ரது வர்த்­தகப் போர் இலக்­கு­களில் இந்­தி­யாவும் ஒன்று. இந்­தியா ஈரா­னி­ட­மி­ருந்து எரி­பொருள் இறக்­கு­மதி செய்­வதை டொனால்ட் ட்ரம்ப் விரும்­ப­வில்லை. இந்­திய எரி­பொருள் தேவையின் 80% இறக்­கு­மதி செய்­யப்­ப­டு­கின்­றது. சவூதி அரே­பி­யாவும் பாகிஸ்­தானும் நெருக்­க­மான உறவை வைத்­தி­ருப்­பதைச் சமா­ளிக்க இந்­தி­யா­விற்கு ஈரானின் நட்பு அவ­சியம். உலக எரி­பொருள் விலை அதி­க­ரிப்பு இந்­தியப் பொரு­ளா­தா­ரத்­திற்கு மட்­டு­மல்ல , இந்­திய ஆளும் கட்­சிக்கும் பாத­க­மாக அமையும். அதைச் சரி­செய்ய பொரு­ளா­தாரத் தடைக்கு உள்­ளா­கி­யி­ருக்கும் ஈரா­னி­ட­மி­ருந்து எரி­பொருள் வாங்­கு­வதை இந்­தியா விரும்­பு­கின்­றது. ஈரா­னி­ட­மி­ருந்து எரி­பொருள் வாங்­கினால் அதற்­கான கொடுப்­ப­ன­வுகள் ஈரானைப் போய்ச் சேராமல் அமெ­ரிக்கா தடைகள் செய்­யலாம். அதைத் தவிர்க்க ஈரான் மீது பொரு­ளா­தாரத் தடை விதிக்­காத ஐரோப்­பிய ஒன்­றி­யத்தின் உத­வியை இந்­தியா நாடி­யுள்­ளது. அதை எந்த வகையில் அமெ­ரிக்கா பார்க்கும் என்­பது கேள்­விக்­கு­ரிய ஒன்றே. இந்­தியா மட்­டு­மல்ல..... கடந்த ஐந்து ஆண்­டு­களில் அமெ­ரிக்க டொல­ருக்கு எதி­ராக ஆர்­ஜென்­டீ­னாவின் நாணயம் 546வீதம், துருக்­கியின் லிரா 221வீதம், பிரே­ஸிலின் ரியால் 84 வீதம், தென் ஆபி­ரிக்­காவின் ரண்ட் 51 வீதம், மெக்­சிக்கன் பெசோ 47 வீதம், மலே­ஷிய ரிங்கிட் 27 வீதம் வீழ்ச்­சி­ய­டைந்­தி­ருக்­கையில் இந்­திய ரூபா 16வீதம் மட்­டுமே வீழ்ச்­சி­ய­டைந்­துள்­ளது. இந்­திய ரூபாவின் வீழ்ச்சி சமா­ளிக்கக் கூடி­யது என்­கின்­றனர் , இந்­திய ஆட்­சி­யா­ளர்கள். பன்­னாட்டு நாணய நிதியம் 2018 செப்­டெம்பர் 18-ஆம் திகதி பன்­னாட்டு நாணய நிதியம் வெளி­யிட்ட அறிக்­கையில்: 1. மற்ற நாடு­க­ளுடன் ஒப்­பி­டு­கையில் , இந்­தியப் பொரு­ளா­தாரம் ஒரு மூடப்­பட்ட பொரு­ளா­தாரம். 2. 2018இன் இரண்­டாம காலாண்டில் இந்­தி­யாவின் பொரு­ளா­தார உற்­பத்­தியில் ஏற்­று­ம­தியின் பங்கு அதி­க­ரித்­துள்­ளது. இந்­திய ரூபாவின் மதிப்­பி­ழப்பு இதை மேம்­ப­டுத்தும். 3. இந்­திய நாண­யங்­களைச் செல்­லு­ப­டி­யற்­ற­தாக்­கி­யமை, ஜீ.எஸ்.டி. வரி­வி­திப்பு ஆகிய இரண்டு தடை­க­ளையும் இந்­தியப் பொரு­ளா­தாரம் தாண்டி விட்­டது. இனி வளர்ச்சிப் பாதையில் அது தொடரும். 4. இந்­தியப் பொரு­ளா­தார வளர்ச்­சிக்கு மக்­களின் கொள்­வ­னவு அதி­க­ரிப்பும் முத­லீட்டு அதி­க­ரிப்பும் இனி பங்­க­ளிப்புச் செய்யும். 5- தற்­போது நடந்து கொண்­டி­ருக்கும் இந்­தியப் பொரு­ளா­தா­ரத்தை எண்­மியப் படுத்­து­தலும் நிய­மப்­ப­டுத்­து­தலும் அதிக வரி வசூ­லிப்புச் செய்ய உத­வு­வதால் இந்­திய அரச நிதிப் பற்­றாக்­குறை சீர­டையும். பன்­னாட்டு நாணய நிதி­யத்தின் கருத்­துக்­களை பன்­னாட்டு முத­லீட்­டா­ளர்கள் ஏற்­றுக்­கொண்­ட­தாகத் தெரி­ய­வில்லை. வளர்­முக நாடு­களின் பொரு­ளா­தார வளர்ச்­சிக்கு வெளி­நாட்டு முத­லீ­டுகள் அவ­சி­ய­மா­ன­தாகக் கரு­தப்­ப­டு­கின்­றது. நரேந்­திர மோடியின் பொரு­ளா­தாரக் கொள்­கை­க­ளுக்கு 2017-ஆம் ஆண்டு 86வீதம் இந்­தி­யர்கள் நம்­பிக்கை வைத்­தி­ருப்­ப­தாக கருத்து வெளி­யிட்­டனர் . 2018-ம் ஆண்டு அது 56 வீத­மாகக் குறைந்து விட்­டது. இந்­தி­யாவில் நிகர வெளி­நாட்டு முத­லீடு குறைந்து கொண்டே செல்­கின்­றது. முத­லீட்­டா­ளர்கள் இந்­தி­யாவில் இருந்து வெளி­யே­று­வ­தற்­கான கார­ணங்கள்: 1. அமெ­ரிக்கா, ஐரோப்­பிய ஒன்­றியம், ஜப்பான் ஆகி­ய­வற்றின் பொரு­ளா­தா­ரங்கள் வளர்ச்­சி­ய­டையத் தொடங்­கி­யதால் அவற்றின் நடுவண் வங்­கிகள் அள­வுசார் இறுக்­கத்தைச் (QUANTITATIVE TIGHTENING) செய்யத் தொடங்­கி­யுள்­ளன. அதா­வது தமது நாடு­களின் வங்­கி­க­ளி­டை­யே­யான நாணயப் புழக்­கத்தைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த தொடங்­கி­விட்­டன. அதனால் அவற்றின் நாண­யங்­களின் பெறு­மதி தொடர்ந்து அதி­க­ரிக்கும். அந்த நாடு­களின் வட்­டியும் அதி­க­ரிக்கும். இந்­தி­யாவில் முத­லீடு செய்­வ­திலும் பார்க்க உறுதியான அரசியல் நிலைப்பாடுடைய நாடுகளில் முதலீடு செய்வதை வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் விரும்புகின்றார்கள். 2. 2019-ஆம் ஆண்டு நடக்கவிருக்கும் இந்தியப் பாராளுமன்றத்தின் மக்களவைக்கான தேர்தலின் முடிவுகள் எப்படியிருக்கும் என்பதை தற்போது உறுதியாகச் சொல்ல முடியாத நிலை இருப்பதால் ஓர் உறுதியற்ற நிலை இந்தியாவில் தோன்றியுள்ளது. 3. உலகச் சந்தையில் எரிபொருள் விலை அதிகரிக்கும் போது இந்தியாவில் பணவீக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. ஆனால் , இந்தியாவில் கட்டிடங்களில் முதலீடு செய்வதில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் அதிக அக்கறை காட்டுகின்றார்கள். அதற்கு அவர்கள் பல சிவப்பு நாடாக்களைக் கடக்க வேண்டியுள்ளது. ரூபாவின் மதிப்பிறக்கம் இந்தியாவின் ஏற்றுமதியைக் கூட்டுவதற்கு தரமான பொருட்களை இந்தியா ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும். இந்திய ஏற்றுமதி பெரும்பாலும் மூலப்பொருட்களாகவே இருக்கின்றது. தொழில்துறை உற்பத்திப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான உட்கட்டுமானங்கள் இந்தியாவில் போதிய அளவு இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு இதுவரைகாலமும் முன்வைக்கப்பட்டது. உலக வங்கி இந்திய உட்கட்டுமானத் துறையில் பல பசுந்தளிர்களைக் காணக் கூடியதாக இருக்கின்றது . http://epaper.virakesari.lk/newspaper/Weekly/samakalam/2018-09-23#page-2

திசை மாறும் சட்டப் போராட்டம்

23 hours 57 minutes ago
திசை மாறும் சட்டப் போராட்டம் -கபில் இன்னும் ஒரு மாதம் அமைச்­ச­ராக இருந்து டெனீஸ்­வரன் எதனைச் சாதித்து விடப்­போ­கிறார்- அல்­லது டெனீஸ்­வ­ரனை இன்னும் ஒரு மாதம் பத­வியில் இருக்க அனு­ம­திப்­பதால் தான் விக்­னேஸ்­வ­ர­னுக்கு என்ன கெடுதல் வந்து விடப் போகி­றது? இன்னும் ஒரு மாதத்­துக்குப் பின்னர் வடக்கு மாகா­ண­சபை செய­லி­ழந்து போகும். அதற்குப் பின்னர் ஆளு­நரின் கையில் அதி­காரம் வரப்­போ­கி­றது. அவர் அந்த அதி­கா­ரத்தை எவ்­வாறு பயன்­ப­டுத்­துவார் என்ற கேள்வி உள்­ளது வடக்கு மாகாண சபையின் ஆயுள்­காலம் முடி­வ­டைந்­தாலும் கூட, அதன் அமைச்சர் பத­வியை முன்­வைத்து தொடங்­கப்­பட்ட சட்டப் போராட்டம் ஓய்­வுக்கு வரும் அறி­கு­றிகள் ஏதும் இருப்­ப­தாகத் தென்­ப­ட­வில்லை. வடக்கு மாகாண முத­ல­மைச்­ச­ருக்கு எதி­ராக, அமைச்சர் பத­வியில் இருந்து நீக்­கப்­பட்ட டெனீஸ்­வரன் மேன்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்தில் தொடுத்த வழக்கு திக்குத் திசை மாறி எங்­கெங்கோ போய்க் கொண்­டி­ருக்­கி­றது. இதனால், யார் யாரோ வெல்லாம் சிக்­க­லுக்குள் வந்து மாட்டிக் கொள்ளும் நிலையும் ஏற்­பட்­டி­ருக்­கி­றது. இப்­போது இந்த விவ­காரம் மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்றம், உச்­ச­நீ­தி­மன்றம் என இரண்டு இடங்­களில் விசா­ர­ணை­களில் இருக்­கி­றது. மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்தில், டெனீஸ்­வரன் தரப்பில், தம்மை முத­ல­மைச்சர் பத­வியில் இருந்து நீக்­கு­வ­தற்கு முத­ல­மைச்சர் எடுத்த நட­வ­டிக்கை தவறு என உத்­த­ர­விடக் கோரித் தாக்கல் செய்­யப்­பட்ட முத­லா­வது மனு விசா­ர­ணையில் இருக்­கி­றது. அந்த மனு மீது மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்றம் இடைக்­கால உத்­த­ரவைப் பிறப்­பித்து, இன்­னமும் டெனீஸ்­வரன் அமைச்­ச­ரா­கவே இருக்­கிறார், அவரை நீக்­கிய உத்­த­ர­வுகள் இடை­நி­றுத்தி வைக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றன என்று கூறி­யி­ருக்­கி­றது. இந்த உத்­த­ரவை செயற்­ப­டுத்த நட­வ­டிக்கை எடுக்­காமல், நீதி­மன்­றத்தை அவ­ம­தித்­துள்ளார் என்று முத­ல­மைச்சர் மீதும், இரண்டு அமைச்­சர்கள் மீதும் டெனீஸ்­வரன் தொடுத்த இரண்­டா­வது வழக்கும் இங்கு இருக்­கி­றது. ஆனால், மேன்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்தின் இடைக்­கால உத்­த­ர­வுக்கு எதி­ராக, முத­ல­மைச்சர் தாக்கல் செய்த மனு உச்­ச­நீ­தி­மன்­றத்தில் விசா­ர­ணையில் இருக்­கி­றது. இதற்­கி­டையில், இரண்டு தரப்பும் அவ்­வப்­போது ஆட்­சேப மனுக்­களைத் தாக்கல் செய்து விசா­ர­ணையின் போக்கை மாற்றிக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றன. அர­சி­ய­ல­மைப்பு விவ­கா­ரங்­களில் விசா­ர­ணை­களை நடத்த- உத்­த­ர­வு­களைப் பிறப்­பிக்க மேன்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்­துக்கு அதி­காரம் உள்­ளதா என்­றொரு சிக்­கலும் உரு­வாக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கி­றது. இன்­னொரு பக்கம் நீதி­மன்ற அவ­ம­திப்பு வழக்கை மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்றம் விசா­ர­ணைக்கு எடுத்­துக்­கொள்ள முடி­யாது என்று முத­ல­மைச்சர் விக்­னேஸ்­வரன் தரப்பில் தாக்கல் செய்­யப்­பட்ட மனுவும் மேல்­மு­றை­யீட்டு மனுவில் விவா­திக்­கப்­ப­டு­கி­றது. இது போதா­தென்று, மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்தில் அமைச்சர் அனந்தி சசி­த­ர­னுக்கு சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்ட குற்றப் பத்­திரம் ஆங்­கி­லத்தில் இருப்­ப­தா­கவும், ஆங்­கிலம் தெரி­யாது என்­பதால், அதனை அவரால் வாசித்து விளங்கிக் கொள்ள முடி­யாது என்றும் அவ­ரது சட்­டத்­த­ரணி முன்­வைத்த வாதம் வேறு புதிய பிரச்­சி­னையை கிளப்­பி­யி­ருக்­கி­றது. அமைச்சர் அனந்தி சசி­த­ர­னுக்கு ஆங்­கிலம் தெரி­யாது என்ற வாதத்தை நீதி­மன்றம் நிரா­க­ரித்­துள்ள அதே­வேளை, அவர் ஜெனீ­வாவில் ஆங்­கி­லத்தில் நிகழ்த்­திய உரை ஆதா­ரத்தை வைத்து, நீதி­மன்­றத்தை தவ­றாக வழி­ந­டத்­தினார் என அனந்தி மீது இன்­னொரு அவ­ம­திப்பு வழக்குப் போடு­வ­தற்கு டெனீஸ்­வ­ரனின் சட்­டத்­த­ரணி அச்­சாரம் போட்­டி­ருக்­கிறார். ஆக, வடக்கு மாகாண அமைச்­ச­ரவை தொடர்­பான பிரச்­சி­னைக்குத் தீர்வு காண்­ப­தற்கு நீதி­மன்றப் படி­யே­றிய தரப்­புகள் இப்­போது, வேறெ­தையோ தேடிக் கொண்­டி­ருக்­கின்ற நிலை தான் தோன்­றி­யி­ருக்­கி­றது. வடக்கு மாகாண சபையின் ஆயுள்­காலம் முடி­யப்­போ­கி­றது. அதற்குள் அமைச்­ச­ர­வையைக் கூட்டி நிலு­வையில் உள்ள திட்­டங்­க­ளுக்கு அங்­கீ­காரம் அளித்து, நிர்­வாக, நடை­முறைச் சிக்­கல்­களைத் தவிர்க்­கவும், மக்­க­ளுக்­கான பணி­களில் தடங்­கல்கள் வராமல் செய்­வதும் தான் இன்­றைய முக்­கி­ய­மான தேவை. இன்னும் ஒரு மாதத்­துக்குப் பின்னர் வடக்கு மாகா­ண­சபை செய­லி­ழந்து போகும். அதற்குப் பின்னர் ஆளு­நரின் கையில் அதி­காரம் வரப்­போ­கி­றது. அவர் அந்த அதி­கா­ரத்தை எவ்­வாறு பயன்­ப­டுத்­துவார் என்ற கேள்வி உள்­ளது. எனவே, எஞ்­சி­யுள்ள குறு­கிய காலத்­துக்­குள்­ளா­வது, வடக்கு மாகா­ண­சபை தனது உச்­ச­வி­னைத்­தி­றனை மக்­க­ளுக்­கான திட்­டங்­க­ளுக்கும், செயற்­பா­டு­க­ளுக்கும் பயன்­ப­டுத்திக் கொள்ள வேண்­டி­யது முக்­கி­ய­மா­னது. வடக்கு மாகாண சபையின் செயற்­பா­டுகள் நீதி­மன்ற வழக்­கு­களால் கடந்த மூன்று மாதங்­க­ளா­கவே முழு­மை­யாக இருக்­க­வில்லை. அமைச்­சர்கள் வாரியம் கூடா­ததே அதற்குக் காரணம். பொது­வாக ஆட்சி நிர்­வாக கட்­ட­மைப்­புகள் தமது பத­விக்­கா­லத்தின் இறு­திக்­கட்­டத்தில் தான், வேக­மாகச் செயற்­பட முனை­வ­துண்டு. ஆனால் வடக்கு மாகா­ண­சபை மாத்­திரம், தனது கடைசிக் கால­கட்­டத்­திலும் நத்­தை­வே­கத்தில் நடை போடு­வ­தி­லேயே குறி­யாக இருக்­கி­றது. இன்னும் ஒரு மாதம் அமைச்­ச­ராக இருந்து டெனீஸ்­வரன் எதனைச் சாதித்து விடப்­போ­கிறார்- அல்­லது டெனீஸ்­வ­ரனை இன்னும் ஒரு மாதம் பத­வியில் இருக்க அனு­ம­திப்­பதால் தான் விக்­னேஸ்­வ­ர­னுக்கு என்ன கெடுதல் வந்து விடப் போகி­றது? எது­வுமே இல்லை. இரண்டு தரப்­பு­க­ளுமே ஈகோ­வினால் தான் இந்­த­ள­வுக்கு இழு­ப­றிப்­பட்டுக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றன. தம் மீதுள்ள ஈகோ குற்­றச்­சாட்­டு­களை எதிர்­கொள்­வ­தற்­காக- இரண்டு தரப்­புமே கூறிக்­கொள்­கின்ற விடயம் தான், நாங்கள் மாகாண சபைக்கு அதி­காரம் இல்லை என்­பதை நிரூ­பிக்­கவே வழக்கை நடத்­து­கிறோம் என்­ப­தாகும். மாகாண சபைக்கு அதி­காரம் உள்­ளது என்று இவர்­க­ளுக்கு யார் சொன்­னது? அதனை நீதி­மன்­றத்தில் ஏறி நிரூ­பி­யுங்கள் என்று வாக்­க­ளித்த மக்கள் கேட்­டார்­களா?, இந்த வழக்­கினால் தான் மாகாண சபைக்கு அதி­காரம் இல்லை என்று நிரூ­பிக்க வேண்டும் என்­றில்லை. அது ஏற்­க­னவே தெரிந்த விடயம் தான். மாகா­ண­ச­பைக்கு கூடுதல் அதி­கா­ரங்­களைத் தர­மு­டி­யாது என்று அர­சாங்­கத்தில் உள்­ள­வர்­களே கூறு­கி­றார்கள். அதுவே அதி­கா­ரங்கள் அற்ற சபை தான் இது என்­பதை உறு­திப்­ப­டுத்­து­கி­றது. அப்­ப­டி­யி­ருக்க, மிக முக்­கி­ய­மா­ன­தொரு தரு­ணத்தில் வீண் சட்டப் போராட்­டத்தில் தமிழர் தரப்பில் உள்­ள­வர்கள் ஏன் காலத்தைக் கழிக்க வேண்டும்? (6ஆம் பக்கம் பார்க்க) விட்­டுக்­கொ­டுப்­பதால் தமது மதிப்புக் கெட்டு விடும் என்று இரண்டு தரப்­பு­க­ளுமே கரு­து­கின்­றன. அதனால் சட்டப் போராட்­டத்தை தொடர்ந்து முன்­னெ­டுப்­பதில் தீவி­ர­மாக இருக்­கின்­றன. முன்னாள் நீதி­ய­ர­ச­ரான, விக்­னேஸ்­வரன் நீதி­மன்றப் படிக்­கட்டில் ஏறு­வது வடக்கு மாகாண சபைக்கு அவ­மானம் என்று அவைத்­த­லைவர் சிவிகே சிவ­ஞானம் கூறி­யி­ருந்தார். அவரால் சில சம­ரச முயற்­சி­களும் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டன. ஆனாலும் கடைசி வரையில், முத­ல­மைச்சர் தரப்பில் அதற்கு சாத­க­மான பதில் கிடைக்­க­வில்லை. அவர் தாம் ஒரு நீதி­ய­ரசர் என்­பதை தொடர்ந்து வலி­யு­றுத்தி வந்­தாலும், தாம் வழக்­கிற்­காக நீதி­மன்றில் எழுந்து நின்று சாட்­சியம் அளிப்­பது கௌர­வத்தைப் பாதிக்கும் என்­பதை ஏன் கருத்தில் கொள்ளத் தவ­று­கிறார் என்­பது தான் பல­ருக்கும் வியப்பு. அதை­விட, இப்­போது விக்­னேஸ்­வ­ரனும் டெனீஸ்­வ­ரனும் நடத்­து­கின்ற சட்டப் போராட்டம் அவர்­களின் பிர­தான வழக்­கு­களை விட்டு வெளியே சென்று கொண்­டி­ருக்­கின்­றது என்­ப­தையும் கவ­னத்தில் கொள்ள வேண்டும். நீதி­மன்ற அவ­ம­திப்பு வழக்கை விசா­ரிக்க மேன்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்­துக்கு அதி­காரம் உள்­ளதா என்­பது ஒன்று, அர­சி­ய­ல­மைப்பு விவ­காரம் தொடர்­பாக தீர்ப்­ப­ளிக்க உச்­ச­நீ­தி­மன்­றத்­துக்கு அதி­காரம் இருக்­கி­றதா என்­பது இன்­னொன்று. இந்த இரண்டு விட­யங்­களும் முத­ல­மைச்­ச­ருக்கோ, டெனீஸ்­வ­ர­னுக்கோ தமது வழக்­கு­களில் வெற்­றி­பெறத் தேவை­யான விட­யங்­க­ளாக இருக்­கலாம். ஆனால், இவர்­களை வடக்கு மாகாண சபைக்குத் தெரிவு செய்த மக்­க­ளுக்கு அவ­சி­ய­மா­னதா? என்றால் நிச்­ச­ய­மாக இல்லை. வடக்கு மாகாண சபைக்கு மக்கள் எதற்­காக நீதி­ய­ர­சர்கள், சட்­டத்­த­ர­ணிகள் கல்­வி­மான்­களை தெரிவு செய்­தார்கள்? வடக்கு மாகா­ணத்­துக்­கான உரித்­து­களைப் பெற்றுக் கொள்­வ­தற்கு தமது சட்ட வித்­து­வங்­களைப் பயன்­ப­டுத்திக் கொள்­வார்கள், வடக்கின் அபி­வி­ருத்­திக்கும் வளர்ச்­சிக்கும் தமது நிபு­ணத்­து­வத்தை பிழிந்து கொடுப்­பார்கள் என்­றெல்லாம் எதிர்­பார்த்துத் தான், இவர்­களை மக்கள் தெரிவு செய்­தார்கள். ஆனால் கடை­சியில் நடந்­தது என்ன? வடக்கு மாகாண சபைக்­கான அதி­காரம் அல்­லது உரித்­துக்­காக எத்­தனை வழக்­குகள் போடப்­பட்­டன? இவர்­களின் சட்ட வித்­துவம் எந்­த­ள­வுக்கு மாகாண சபைக்குப் பயன்­பட்­டது? எத்­தனை நிலை­யியல் கட்­ட­ளை­களை இவர்­களால் உரு­வாக்க முடிந்­தி­ருக்­கி­றது? எத்­த­னையோ விட­யங்­களில் மத்­திய அரசின் தலை­யீ­டுகள் இருந்த போதிலும், அதற்கு எதி­ராக சட்ட ரீதி­யாக எத்­தனை போராட்­டங்கள் நடத்­தப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றன? இந்தக் கேள்­வி­க­ளுக்­கான பதில், ஏமாற்றம் தான். அபி­வி­ருத்தி விட­யத்­திலும் இதே­நிலை தான். வடக்­கிற்கு முன்­மொ­ழி­யப்­பட்ட திட்­டங்கள் பல முடங்கிப் போன­தற்கும் வடக்கு மாகாண சபையில் உள்­ள­வர்கள் காரணம் என்­பதை மறந்து விட முடி­யாது. ஏதேதோ சாக்குப் போக்­கு­களைச் சொல்லி முத­லீ­டுகள், திட்­டங்கள் பல கைவி­டப்­படும் நிலை தான் ஏற்­பட்­டது. இப்­படிப் பல நிறை­வேற்­றப்­பட வேண்­டிய வி்டயங்கள் இருந்த போதும், அதனை தமது பத­விக்­கா­லத்­துக்குள் நிறை­வேற்­று­வதை விட்டு விட்டு, நீதி­மன்­றங்­க­ளுக்கும், சட்ட ஆலோசனைகளுக்கும் அலைந்து கொண்டிருப்பதால் இழப்பு வடக்கிலுள்ள மக்களுக்குத் தான். இந்த வழக்குகளால் ஆக்கபூர்வமான வேலைத்திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய உழைப்பும், முயற்சியும், நேரமும், ஏன் நிதியும் கூட, வீணடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தமது பதவிக்காலம் முடிந்து ஓய்வில் இருக்கும் போது இப்படி வழக்குகளை நடத்திக் கொண்டிருந்தால் அதனை யாரும் கண்டுகொள்ளப் போவதில்லை. ஆனால் மக்கள் பணிக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட காலத்தை, அதற்குப் பயன்படுத்தாமல், தேவையற்ற சட்டப் போராட்டத்துக்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதும் கூட ஒரு வகையில் அரசியல் ஏமாற்று வேலை தான். மாகாண சபைகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் தான் இருக்கின்றன. இதனைத் தெரிந்து கொண்டு தான், அதற்குள் நீச்சலடிக்கக் குதித்தவர்கள், மைல் கணக்கில் நீச்சலடித்துப் பயணிக்க எத்தனிக்கிறார்கள். அவ்வாறாயின் அவர்கள் கடைசியில் கரையில் தான் ஏறி நிற்க வேண்டியிருக்கும். http://epaper.virakesari.lk/newspaper/Weekly/samakalam/2018-09-23#page-1

திசை மாறும் சட்டப் போராட்டம்

23 hours 57 minutes ago
திசை மாறும் சட்டப் போராட்டம்
Untitled-4-25430fce5a8ff8a2b9e721e87caf9030ca2f3eef.jpg

 

-கபில்

இன்னும் ஒரு மாதம் அமைச்­ச­ராக இருந்து டெனீஸ்­வரன் எதனைச் சாதித்து விடப்­போ­கிறார்- அல்­லது டெனீஸ்­வ­ரனை இன்னும் ஒரு மாதம் பத­வியில் இருக்க அனு­ம­திப்­பதால் தான் விக்­னேஸ்­வ­ர­னுக்கு என்ன கெடுதல் வந்து விடப் போகி­றது?

இன்னும் ஒரு மாதத்­துக்குப் பின்னர் வடக்கு மாகா­ண­சபை செய­லி­ழந்து போகும். அதற்குப் பின்னர் ஆளு­நரின் கையில் அதி­காரம் வரப்­போ­கி­றது. அவர் அந்த அதி­கா­ரத்தை எவ்­வாறு பயன்­ப­டுத்­துவார் என்ற கேள்வி உள்­ளது

வடக்கு மாகாண சபையின் ஆயுள்­காலம் முடி­வ­டைந்­தாலும் கூட, அதன் அமைச்சர் பத­வியை முன்­வைத்து தொடங்­கப்­பட்ட சட்டப் போராட்டம் ஓய்­வுக்கு வரும் அறி­கு­றிகள் ஏதும் இருப்­ப­தாகத் தென்­ப­ட­வில்லை.

வடக்கு மாகாண முத­ல­மைச்­ச­ருக்கு எதி­ராக, அமைச்சர் பத­வியில் இருந்து நீக்­கப்­பட்ட டெனீஸ்­வரன் மேன்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்தில் தொடுத்த வழக்கு திக்குத் திசை மாறி எங்­கெங்கோ போய்க் கொண்­டி­ருக்­கி­றது.

இதனால், யார் யாரோ வெல்லாம் சிக்­க­லுக்குள் வந்து மாட்டிக் கொள்ளும் நிலையும் ஏற்­பட்­டி­ருக்­கி­றது.

இப்­போது இந்த விவ­காரம் மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்றம், உச்­ச­நீ­தி­மன்றம் என இரண்டு இடங்­களில் விசா­ர­ணை­களில் இருக்­கி­றது.

மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்தில், டெனீஸ்­வரன் தரப்பில், தம்மை முத­ல­மைச்சர் பத­வியில் இருந்து நீக்­கு­வ­தற்கு முத­ல­மைச்சர் எடுத்த நட­வ­டிக்கை தவறு என உத்­த­ர­விடக் கோரித் தாக்கல் செய்­யப்­பட்ட முத­லா­வது மனு விசா­ர­ணையில் இருக்­கி­றது.

அந்த மனு மீது மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்றம் இடைக்­கால உத்­த­ரவைப் பிறப்­பித்து, இன்­னமும் டெனீஸ்­வரன் அமைச்­ச­ரா­கவே இருக்­கிறார், அவரை நீக்­கிய உத்­த­ர­வுகள் இடை­நி­றுத்தி வைக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றன என்று கூறி­யி­ருக்­கி­றது.

இந்த உத்­த­ரவை செயற்­ப­டுத்த நட­வ­டிக்கை எடுக்­காமல், நீதி­மன்­றத்தை அவ­ம­தித்­துள்ளார் என்று முத­ல­மைச்சர் மீதும், இரண்டு அமைச்­சர்கள் மீதும் டெனீஸ்­வரன் தொடுத்த இரண்­டா­வது வழக்கும் இங்கு இருக்­கி­றது.

ஆனால், மேன்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்தின் இடைக்­கால உத்­த­ர­வுக்கு எதி­ராக, முத­ல­மைச்சர் தாக்கல் செய்த மனு உச்­ச­நீ­தி­மன்­றத்தில் விசா­ர­ணையில் இருக்­கி­றது.

இதற்­கி­டையில், இரண்டு தரப்பும் அவ்­வப்­போது ஆட்­சேப மனுக்­களைத் தாக்கல் செய்து விசா­ர­ணையின் போக்கை மாற்றிக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றன.

அர­சி­ய­ல­மைப்பு விவ­கா­ரங்­களில் விசா­ர­ணை­களை நடத்த- உத்­த­ர­வு­களைப் பிறப்­பிக்க மேன்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்­துக்கு அதி­காரம் உள்­ளதா என்­றொரு சிக்­கலும் உரு­வாக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கி­றது.

இன்­னொரு பக்கம் நீதி­மன்ற அவ­ம­திப்பு வழக்கை மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்றம் விசா­ர­ணைக்கு எடுத்­துக்­கொள்ள முடி­யாது என்று முத­ல­மைச்சர் விக்­னேஸ்­வரன் தரப்பில் தாக்கல் செய்­யப்­பட்ட மனுவும் மேல்­மு­றை­யீட்டு மனுவில் விவா­திக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

இது போதா­தென்று, மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்தில் அமைச்சர் அனந்தி சசி­த­ர­னுக்கு சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்ட குற்றப் பத்­திரம் ஆங்­கி­லத்தில் இருப்­ப­தா­கவும், ஆங்­கிலம் தெரி­யாது என்­பதால், அதனை அவரால் வாசித்து விளங்கிக் கொள்ள முடி­யாது என்றும் அவ­ரது சட்­டத்­த­ரணி முன்­வைத்த வாதம் வேறு புதிய பிரச்­சி­னையை கிளப்­பி­யி­ருக்­கி­றது.

அமைச்சர் அனந்தி சசி­த­ர­னுக்கு ஆங்­கிலம் தெரி­யாது என்ற வாதத்தை நீதி­மன்றம் நிரா­க­ரித்­துள்ள அதே­வேளை, அவர் ஜெனீ­வாவில் ஆங்­கி­லத்தில் நிகழ்த்­திய உரை ஆதா­ரத்தை வைத்து, நீதி­மன்­றத்தை தவ­றாக வழி­ந­டத்­தினார் என அனந்தி மீது இன்­னொரு அவ­ம­திப்பு வழக்குப் போடு­வ­தற்கு டெனீஸ்­வ­ரனின் சட்­டத்­த­ரணி அச்­சாரம் போட்­டி­ருக்­கிறார்.

ஆக, வடக்கு மாகாண அமைச்­ச­ரவை தொடர்­பான பிரச்­சி­னைக்குத் தீர்வு காண்­ப­தற்கு நீதி­மன்றப் படி­யே­றிய தரப்­புகள் இப்­போது, வேறெ­தையோ தேடிக் கொண்­டி­ருக்­கின்ற நிலை தான் தோன்­றி­யி­ருக்­கி­றது.

வடக்கு மாகாண சபையின் ஆயுள்­காலம் முடி­யப்­போ­கி­றது. அதற்குள் அமைச்­ச­ர­வையைக் கூட்டி நிலு­வையில் உள்ள திட்­டங்­க­ளுக்கு அங்­கீ­காரம் அளித்து, நிர்­வாக, நடை­முறைச் சிக்­கல்­களைத் தவிர்க்­கவும், மக்­க­ளுக்­கான பணி­களில் தடங்­கல்கள் வராமல் செய்­வதும் தான் இன்­றைய முக்­கி­ய­மான தேவை.

இன்னும் ஒரு மாதத்­துக்குப் பின்னர் வடக்கு மாகா­ண­சபை செய­லி­ழந்து போகும். அதற்குப் பின்னர் ஆளு­நரின் கையில் அதி­காரம் வரப்­போ­கி­றது. அவர் அந்த அதி­கா­ரத்தை எவ்­வாறு பயன்­ப­டுத்­துவார் என்ற கேள்வி உள்­ளது.

எனவே, எஞ்­சி­யுள்ள குறு­கிய காலத்­துக்­குள்­ளா­வது, வடக்கு மாகா­ண­சபை தனது உச்­ச­வி­னைத்­தி­றனை மக்­க­ளுக்­கான திட்­டங்­க­ளுக்கும், செயற்­பா­டு­க­ளுக்கும் பயன்­ப­டுத்திக் கொள்ள வேண்­டி­யது முக்­கி­ய­மா­னது.

வடக்கு மாகாண சபையின் செயற்­பா­டுகள் நீதி­மன்ற வழக்­கு­களால் கடந்த மூன்று மாதங்­க­ளா­கவே முழு­மை­யாக இருக்­க­வில்லை. அமைச்­சர்கள் வாரியம் கூடா­ததே அதற்குக் காரணம்.

பொது­வாக ஆட்சி நிர்­வாக கட்­ட­மைப்­புகள் தமது பத­விக்­கா­லத்தின் இறு­திக்­கட்­டத்தில் தான், வேக­மாகச் செயற்­பட முனை­வ­துண்டு. ஆனால் வடக்கு மாகா­ண­சபை மாத்­திரம், தனது கடைசிக் கால­கட்­டத்­திலும் நத்­தை­வே­கத்தில் நடை போடு­வ­தி­லேயே குறி­யாக இருக்­கி­றது.

இன்னும் ஒரு மாதம் அமைச்­ச­ராக இருந்து டெனீஸ்­வரன் எதனைச் சாதித்து விடப்­போ­கிறார்- அல்­லது டெனீஸ்­வ­ரனை இன்னும் ஒரு மாதம் பத­வியில் இருக்க அனு­ம­திப்­பதால் தான் விக்­னேஸ்­வ­ர­னுக்கு என்ன கெடுதல் வந்து விடப் போகி­றது?

எது­வுமே இல்லை. இரண்டு தரப்­பு­க­ளுமே ஈகோ­வினால் தான் இந்­த­ள­வுக்கு இழு­ப­றிப்­பட்டுக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றன.

தம் மீதுள்ள ஈகோ குற்­றச்­சாட்­டு­களை எதிர்­கொள்­வ­தற்­காக- இரண்டு தரப்­புமே கூறிக்­கொள்­கின்ற விடயம் தான், நாங்கள் மாகாண சபைக்கு அதி­காரம் இல்லை என்­பதை நிரூ­பிக்­கவே வழக்கை நடத்­து­கிறோம் என்­ப­தாகும்.

மாகாண சபைக்கு அதி­காரம் உள்­ளது என்று இவர்­க­ளுக்கு யார் சொன்­னது? அதனை நீதி­மன்­றத்தில் ஏறி நிரூ­பி­யுங்கள் என்று வாக்­க­ளித்த மக்கள் கேட்­டார்­களா?,

இந்த வழக்­கினால் தான் மாகாண சபைக்கு அதி­காரம் இல்லை என்று நிரூ­பிக்க வேண்டும் என்­றில்லை. அது ஏற்­க­னவே தெரிந்த விடயம் தான்.

மாகா­ண­ச­பைக்கு கூடுதல் அதி­கா­ரங்­களைத் தர­மு­டி­யாது என்று அர­சாங்­கத்தில் உள்­ள­வர்­களே கூறு­கி­றார்கள். அதுவே அதி­கா­ரங்கள் அற்ற சபை தான் இது என்­பதை உறு­திப்­ப­டுத்­து­கி­றது.

அப்­ப­டி­யி­ருக்க, மிக முக்­கி­ய­மா­ன­தொரு தரு­ணத்தில் வீண் சட்டப் போராட்­டத்தில் தமிழர் தரப்பில் உள்­ள­வர்கள் ஏன் காலத்தைக் கழிக்க வேண்டும்? (6ஆம் பக்கம் பார்க்க)

 

விட்­டுக்­கொ­டுப்­பதால் தமது மதிப்புக் கெட்டு விடும் என்று இரண்டு தரப்­பு­க­ளுமே கரு­து­கின்­றன. அதனால் சட்டப் போராட்­டத்தை தொடர்ந்து முன்­னெ­டுப்­பதில் தீவி­ர­மாக இருக்­கின்­றன.

முன்னாள் நீதி­ய­ர­ச­ரான, விக்­னேஸ்­வரன் நீதி­மன்றப் படிக்­கட்டில் ஏறு­வது வடக்கு மாகாண சபைக்கு அவ­மானம் என்று அவைத்­த­லைவர் சிவிகே சிவ­ஞானம் கூறி­யி­ருந்தார். அவரால் சில சம­ரச முயற்­சி­களும் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டன. ஆனாலும் கடைசி வரையில், முத­ல­மைச்சர் தரப்பில் அதற்கு சாத­க­மான பதில் கிடைக்­க­வில்லை.

அவர் தாம் ஒரு நீதி­ய­ரசர் என்­பதை தொடர்ந்து வலி­யு­றுத்தி வந்­தாலும், தாம் வழக்­கிற்­காக நீதி­மன்றில் எழுந்து நின்று சாட்­சியம் அளிப்­பது கௌர­வத்தைப் பாதிக்கும் என்­பதை ஏன் கருத்தில் கொள்ளத் தவ­று­கிறார் என்­பது தான் பல­ருக்கும் வியப்பு.

அதை­விட, இப்­போது விக்­னேஸ்­வ­ரனும் டெனீஸ்­வ­ரனும் நடத்­து­கின்ற சட்டப் போராட்டம் அவர்­களின் பிர­தான வழக்­கு­களை விட்டு வெளியே சென்று கொண்­டி­ருக்­கின்­றது என்­ப­தையும் கவ­னத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

நீதி­மன்ற அவ­ம­திப்பு வழக்கை விசா­ரிக்க மேன்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்­துக்கு அதி­காரம் உள்­ளதா என்­பது ஒன்று, அர­சி­ய­ல­மைப்பு விவ­காரம் தொடர்­பாக தீர்ப்­ப­ளிக்க உச்­ச­நீ­தி­மன்­றத்­துக்கு அதி­காரம் இருக்­கி­றதா என்­பது இன்­னொன்று.

இந்த இரண்டு விட­யங்­களும் முத­ல­மைச்­ச­ருக்கோ, டெனீஸ்­வ­ர­னுக்கோ தமது வழக்­கு­களில் வெற்­றி­பெறத் தேவை­யான விட­யங்­க­ளாக இருக்­கலாம். ஆனால், இவர்­களை வடக்கு மாகாண சபைக்குத் தெரிவு செய்த மக்­க­ளுக்கு அவ­சி­ய­மா­னதா? என்றால் நிச்­ச­ய­மாக இல்லை.

வடக்கு மாகாண சபைக்கு மக்கள் எதற்­காக நீதி­ய­ர­சர்கள், சட்­டத்­த­ர­ணிகள் கல்­வி­மான்­களை தெரிவு செய்­தார்கள்?

வடக்கு மாகா­ணத்­துக்­கான உரித்­து­களைப் பெற்றுக் கொள்­வ­தற்கு தமது சட்ட வித்­து­வங்­களைப் பயன்­ப­டுத்திக் கொள்­வார்கள், வடக்கின் அபி­வி­ருத்­திக்கும் வளர்ச்­சிக்கும் தமது நிபு­ணத்­து­வத்தை பிழிந்து கொடுப்­பார்கள் என்­றெல்லாம் எதிர்­பார்த்துத் தான், இவர்­களை மக்கள் தெரிவு செய்­தார்கள்.

ஆனால் கடை­சியில் நடந்­தது என்ன? வடக்கு மாகாண சபைக்­கான அதி­காரம் அல்­லது உரித்­துக்­காக எத்­தனை வழக்­குகள் போடப்­பட்­டன? இவர்­களின் சட்ட வித்­துவம் எந்­த­ள­வுக்கு மாகாண சபைக்குப் பயன்­பட்­டது?

எத்­தனை நிலை­யியல் கட்­ட­ளை­களை இவர்­களால் உரு­வாக்க முடிந்­தி­ருக்­கி­றது?

எத்­த­னையோ விட­யங்­களில் மத்­திய அரசின் தலை­யீ­டுகள் இருந்த போதிலும், அதற்கு எதி­ராக சட்ட ரீதி­யாக எத்­தனை போராட்­டங்கள் நடத்­தப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றன?

இந்தக் கேள்­வி­க­ளுக்­கான பதில், ஏமாற்றம் தான்.

அபி­வி­ருத்தி விட­யத்­திலும் இதே­நிலை தான். வடக்­கிற்கு முன்­மொ­ழி­யப்­பட்ட திட்­டங்கள் பல முடங்கிப் போன­தற்கும் வடக்கு மாகாண சபையில் உள்­ள­வர்கள் காரணம் என்­பதை மறந்து விட முடி­யாது.

ஏதேதோ சாக்குப் போக்­கு­களைச் சொல்லி முத­லீ­டுகள், திட்­டங்கள் பல கைவி­டப்­படும் நிலை தான் ஏற்­பட்­டது.

இப்­படிப் பல நிறை­வேற்­றப்­பட வேண்­டிய வி்டயங்கள் இருந்த போதும், அதனை தமது பத­விக்­கா­லத்­துக்குள் நிறை­வேற்­று­வதை விட்டு விட்டு, நீதி­மன்­றங்­க­ளுக்கும், சட்ட ஆலோசனைகளுக்கும் அலைந்து கொண்டிருப்பதால் இழப்பு வடக்கிலுள்ள மக்களுக்குத் தான்.

இந்த வழக்குகளால் ஆக்கபூர்வமான வேலைத்திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய உழைப்பும், முயற்சியும், நேரமும், ஏன் நிதியும் கூட, வீணடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

தமது பதவிக்காலம் முடிந்து ஓய்வில் இருக்கும் போது இப்படி வழக்குகளை நடத்திக் கொண்டிருந்தால் அதனை யாரும் கண்டுகொள்ளப் போவதில்லை. ஆனால் மக்கள் பணிக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட காலத்தை, அதற்குப் பயன்படுத்தாமல், தேவையற்ற சட்டப் போராட்டத்துக்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதும் கூட ஒரு வகையில் அரசியல் ஏமாற்று வேலை தான்.

மாகாண சபைகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் தான் இருக்கின்றன. இதனைத் தெரிந்து கொண்டு தான், அதற்குள் நீச்சலடிக்கக் குதித்தவர்கள், மைல் கணக்கில் நீச்சலடித்துப் பயணிக்க எத்தனிக்கிறார்கள். அவ்வாறாயின் அவர்கள் கடைசியில் கரையில் தான் ஏறி நிற்க வேண்டியிருக்கும்.

http://epaper.virakesari.lk/newspaper/Weekly/samakalam/2018-09-23#page-1

இளமை புதுமை பல்சுவை

1 day ago
தாமரைக் கோயில்: உள்ளக் கிடக்கையின் கட்டிடம் நவீன இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற கட்டிடங்களுள் ஒன்று தாமரைக் கோயில். தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள இந்தக் கோயில் பஹாய் சமயத்தின் வழிபாட்டுக் கூடம். தினமும் 10,000-க்கும் அதிகமானோர் இந்த வழிபாட்டுக் கூடத்துக்கு வருகின்றனர். உலக அளவில் அதிக மக்கள் பிரவேசித்த கட்டிடங்களின் பட்டியலில் இந்தக் கட்டிடமும் இடம்பெற்றுள்ளது. வடிவமைப்பு தியானத்தைக் குறிக்கும் வகையில் இந்தக் கோயில் தாமரை வடிவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. தாஜ்மஹால் போல் இந்தக் கட்டிடத்திலும் 27 மார்பிள் கற்களைக் கொண்டு தாமரை இதழ்களை வடிவமைத்துள்ளனர். பிரதானக் கூடத்தின் தரைத்தளம் மார்பிளால் ஆனதே. இந்தக் கட்டிடத்துக்கான மார்பிள், கிரேக்கத்தின் பெண்டலி மலையிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டது. இந்தப் பிரதான அறைக்கு 9 வாசல்கள் உண்டு. டெல்லியின் முதல் சூரிய மின்சக்திக் கட்டிடம் என்ற பெருமையும் இந்தக் கட்டிடத்துக்கு உண்டு. இந்தக் கட்டிடம் பயன்படுத்தும் 500 கிலோ வாட் மின் சக்தியில் 120 கிலோ வாட் இந்தக் கட்டிடத்தில் உள்ள சூரிய மின்சக்தித் தகடு மூலம் கிடைக்கப்பெறுகிறது. இந்தத் தாமரைக் கட்டிடம் 230 அடி விட்டம் கொண்டது. கட்டிடத்தின் உயரம் 112 அடி. தோட்டத்துடன் சேர்த்து 26 ஏக்கரில் இந்தக் கட்டிடம் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கட்டிடம் வெளிப்பாட்டியல் (Expressionism) முறையில் கட்டப்பட்டது. ஃபரிபார்ஸ் ஷாபா என்னும் ஈரானியக் கட்டிடக் கலைஞரால் வடிவமைக்கப்பட்டது. 1980-ல் தொடங்கப்பட்ட இந்தக் கட்டிடப் பணி 1986-ல் முடிவடைந்தது. வெளிப்பாட்டியல் (Expressionism) கட்டிடக் கலை 20-ம் நூற்றாண்டில் கட்டிடக் கலை உள்பட கலைத் துறையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஒரு முன்னெடுப்பு இது. 1910-24 ஆண்டுகளுக்கு இடையே இந்த முன்னெடுப்பு ஐரோப்பியக் கட்டிடக் கலைஞர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இந்த முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் அதுவரை புழக்கத்தில் இருந்த கட்டிட வடிவமைப்பிலிருந்து வித்தியாசமானதாகவும் தனித்துவமானதாகவும் இருந்தது. முதலாம் உலகப் போர் விளைவித்த மாற்றங்களுள் இதுவும் ஒன்று எனக் கட்டிட வரலாற்றாளர்கள் சொல்கிறார்கள். பாரம்பரிய ரீதியிலான வடிவமைப்பு தவிர்க்கப்பட்டது. சமச்சீரற்ற முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டது. அரூபமான ஒரு கருப்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்டு வடிவமைப்பது இதன் பிரதான நோக்கம் எனலாம். தீவிரமான உணர்ச்சியில் இந்தக் கட்டிட முறை தோன்றியது. பஹாய் சமயத்தைப் பின்பற்றும் ஃபரிபார்ஸ் ஷாபாவும் இந்த அடிப்படையில்தான் தாமரைக் கோயிலை வடிவமைத்துள்ளார். ஃபரிபார்ஸ் ஷாபா ஈரானைச் சேர்ந்த இவர், தெஹ்ரான் பல்கலைக்கழகத்தில் கவின் கலையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர். தற்போது கனடாவில் வசித்துவருகிறார். 1976-ல் இவர் சர்வதேச பஹாய் சமுதாய ஆட்சி மன்றத்தால் கட்டிட வடிவமைப்புக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இவர் தாமரைக் கட்டிடம் மட்டுமல்லாது பஹாய் சமயத்தின் பல கட்டிடங்களையும் வடிவமைத்துள்ளார். இந்தத் தாமரைக் கட்டிட வடிவமைப்புக்காக இவர் கட்டுமான உலகின் கவனத்தைப் பெற்றார். அமெரிக்கக் கட்டுமானக் கழகம் உள்ளிட்ட உலகின் பல கட்டிடவியல் அமைப்புகளின் விருதுகளையும் இதன் மூலம் பெற்றுள்ளார். https://tamil.thehindu.com

நாகர்கோவில் பாடசாலை மாணவர் படுகொலை – 23 ஆவது ஆண்டு நினைவு தினம் :

1 day ago
நினைவாஞ்சலிகள்!! பிற மதங்களின் கோவில்களை அழிப்பதில் முகமதிய இனமே முன்நிற்பதாக வரலாறுகள் இன்றும் தெரிவிக்கின்றன. இவர்களுக்கு நாங்கள் சளைத்தவர்களா....! என்று சிங்கள இனத்தையும் முன்நிறுத்தி வரலாற்றில் இடம்பிடிக்க வைத்தமைக்கே அந்த அம்மாவுக்கு செவாலியே விருது.!!

ஆசிய கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டி செய்திகள்

1 day ago
ஆப்கானிஸ்தானுடன் வங்கதேசம் இன்று மோதல் ரஷீத் கான். | படம்: சந்தீப் சக்சேனா. ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றில் இன்று அபுதாபியில் மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் ஆட்டத்தில் வங்கதேசம் - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன. இரு அணிகளுக்குமே இந்த ஆட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இன்றைய ஆட்டத்தில் தோல்வியை சந்திக்கும் அணி இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பை இழக்கக்கூடும். சூப்பர் 4 சுற்றில் வங்கதேச அணி முதல் ஆட்டத்தில் இந்திய அணியிடம் 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி கண்டது. அதேவேளையில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி, 3 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியிடம் வீழ்ந்திருந்தது. பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சிறப்பாக பேட் செய்த ஹஸ்மதுல்லா ஷாகிதி, அஸ்கர் ஆப்கன் ஆகியோரிடம் இருந்து மீண்டும் ஒரு சிறப்பான ஆட்டம் வெளிப்படக்கூடும். சுழற்பந்து வீச்சாளர்களான ரஷீத் கான், முஜீப் உர் ரஹ்மான், முகமது நபி ஆகியோர் வங்கதேச பேட்ஸ்மேன்களுக்கு கடும் சவாலாக இருப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. https://tamil.thehindu.com/sports/article25019654.ece

தேசியத் தலைவரின், அரிய புகைப்படங்கள்.

1 day ago
இவர் லெப். பரமதேவா இவர் மாத்திரம் கிழக்கின் தளபதியாக இருந்து இருந்தால் புலிகளின் கதை வேறு ஒரு கட்டத்துக்கு மாறியிருக்கும் தமிழரின் துரதிஸ்டம் முதலாவது தாக்குதலின் போதே அவரை இழக்க வேண்டி வந்தது .

`சட்டப்படி வழக்கை நீதிமன்றத்தில் எதிர்கொள்வேன்' - சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாஸ் கைது!

1 day ago
கருணாசுக்கு ஒக்டோபர் 5-ம் திகதி வரை விளக்கமறியல் தமிழக முதலமைச்சர் மற்றும் காவல்துறையினரை அவதூறாக பேசிய வழக்கில் இன்று காலை கைது செய்யப்பட்ட கருணாஸை ஒக்டோபர் 5-ம் திகதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்குமாறு எழும்பூர் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். http://globaltamilnews.net/2018/96718/ கருணாஸ் மீது என்னென்ன பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு?- கொலை முயற்சி பிரிவு நீக்கம்; அக்.5 வரை சிறை கருணாஸ் கைது செய்யப்பட்டபோது. | வீடியோ பிடிப்பு. வன்முறையைத்தூண்டும் பேச்சால் கைது செய்யப்பட்ட கருணாஸ் மீது போடப்பட்ட 307 வது பிரிவை நீக்க உத்தரவிட்ட நீதித்துறை நடுவர் வரும் அக்.5 வரை சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டார். நடிகர் கருணாஸ் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்வதாக எழுந்த புகாரின்பேரில் தி.நகர் டிசி அரவிந்தன் உத்தரவின்பேரில் வடபழனி போலீஸார் நடவடிக்கை எடுத்தனர். இதில் கோபமடைந்த கருணாஸ் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் கடந்த 16-ம் தேதி நடத்தினார். அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தனது சமுதாயப் பெருமையை பெரிதாகப் பேசிய கருணாஸ் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பதவியைப் பற்றியும் அவர் தான் அடித்து விடுவேன் என்று தன்னைப் பார்த்து பயப்படுவதாகவும் பேசினார். பின்னர் தனது ஆட்களின் வீரப்பிரதாபங்களைப் பேசிய கருணாஸ், ''நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆளை கொலை பண்ண வேண்டும் என்றால் பத்து ஆட்களை சேர்த்துக்கொண்டு குடித்துவிட்டு இரவு முழுவதும் திட்டமிட்டு பின்னர் கொலை செய்வீர்கள். நாங்கள் தூங்கி எழுந்து பல் தேய்க்கும் நேரத்தில் செய்துவிடுவோம்'' என்று பேசினார். பின்னர் ஒரு நாளைக்கு குடிப்பதற்கே ரூ.1 லட்சம் செலவு செய்வதாகத் தெரிவித்த அவர் கொலை செய்வதாக இருந்தால் என்னிடம் சொல்லிவிட்டுச் செய் என்று தொண்டர்களைப் பார்த்துப் பேசினார். பின்னர் தனது ஆட்களின் காலை ஒடி கையை ஒடி என்று உத்தரவிட்டால் அந்த உத்தரவிட்டவன் காலை ஒடி என்று பேசினார். பின்னர் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அரவிந்தனை நேரடியாக வம்பிழுத்த அவர் உனக்கு என்ன அப்படி ஈகோ, பதவி இருக்கும் அதிகாரம்தானே உன் காக்கிச்சட்டையை கழற்றிவிட்டு வா பார்த்துக்குவோம் என்று திரும்பத் திரும்பப் பேசினார். நான் நினைத்திருந்தால் யூனிபார்மை கழற்றியிருப்பேன் என்றெல்லாம் பேசினார். இதையடுத்து அவரை கைது செய்ய கண்டனக்குரல் எழுந்தது. கருணாஸ் மீது நுங்கம்பாக்கம் காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜசேகரன் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் கொலைமுயற்சி (307), கொலை மிரட்டல் (506(2)), வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் பேசுவது (153), இரு சமூகத்தினரிடையே வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் பேசுவது (153(A)(1)(a)) பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் தூண்டும் வகையில் பேசுவது (504), தனது கருத்தின் மூலம் பொது மக்களுக்குத் தீங்கு ஏற்படும் வகையில் நடப்பது 505(i) பொதுமக்களுக்கு எதிராகவோ மக்களுக்கு எதிராக அச்சத்தை ஏற்படுத்துவது (b) உள் நோக்கத்துடன் மாற்று சமூகத்திற்கு அச்சத்தை உருவாக்கும் வகையில் எதிராகப் பேசுவது(c) தூண்டுவது, உருவாக்குவது (ii), கொலை முயற்சி 307, கொலைமிரட்டல் 506(i) சென்னை மாநகர போலீஸ் சட்டம் அனுமதியை மீறி கட்டுப்பாடுகளை மீறிப் பேசுவது (41(6)(a)(b)(c) MCP Act 1888) குற்றச்சதி (r/w 120(B))IPC ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் நுங்கம்பாக்கம் போலீஸாரால் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து அவரை கைது செய்ய தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கைது செய்யப்படுவார் என எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவரை கைது செய்யாமல் போலீஸார் காலம் தாழ்த்தினர். இந்நிலையில் நேற்று மதுரையில் பேட்டியளித்த முதல்வர் எடப்பாடி சட்டம் தன் கடமையைச் செய்யுமென்று தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை திடீரென கருணாஸ் மற்றும் செல்வநாயகம் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவரை கைது செய்த போலீஸார் நுங்கம்பாக்கம் காவல் நிலையம் அழைத்து வந்தனர். பின்னர் அவரிடம் விசாரணை நடத்திய பின்னர் அவரை எழும்பூர் 13 வது குற்றவியல் நடுவர் கோபிநாத் வீட்டில் போலீஸார் ஆஜர்ப்படுத்தினர். அங்கு அவர்மீது போடப்பட்ட கொலை முயற்சி வழக்குக்கு கருணாஸின் வழக்கறிஞர் ஆட்சேபம் தெரிவிக்கப்பட்டது. நீதிமன்ற நடுவரும் கொலை முயற்சி வழக்கை ரத்துச் செய்ய உத்தரவிட்டதை அடுத்து போலீஸார் அதை திரும்ப பெற்றனர். இதையடுத்து கருணாஸ், செல்வநாயம் இருவரையும் வரும் அக்.5 வரை சிறையில் அடைக்க நீதிமன்ற நடுவர் உத்தரவிட்டதை அடுத்து இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். கருணாஸ் மீது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஐபிஎல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வழக்கும் தூசு தட்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் போராட்டத்தில் இரண்டு சம்பவங்களின் போது 13 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் கீழ்கண்ட பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மீதும் விரைவில் அவர் கைது செய்யப்படலாம் என தெரிகிறது. https://tamil.thehindu.com/tamilnadu/article25019902.ece?utm_source=HP&utm_medium=hp-tslead

தியாக தீபம் தீலிபனுக்கு இன்று நினைவேந்தல்!!

1 day ago
திலீபனின் நினைவிடத்தில் குருதித்தானம் யாழ்ப்பாணம் நல்லூரில் அமைந்துள்ள திலீபனின் நினைவிடத்தில் இன்று குருதித்தானம் வழங்கப்பட்டது. https://newuthayan.com/story/11/திலீபனின்-நினைவிடத்தில்-குருதித்தானம்.html திலீ­ப­னின் நினை­வேந்­த­லில்- முதன்­மைச் சுடரை மாவீ­ரர் குடும்­பத்­தி­னரே ஏற்­று­வர்!! நல்­லூ­ரில் அமைந்­துள்ள தியாகி திலீ­ப­னின் நினை­வுத் தூபி­யில் யாழ்ப்­பா­ணம் மாந­கர சபை­யின் ஏற்­பாட்­டில் முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­டும் நினை­வேந்­த­லில் முதன்­மைச் சுடரை மாவீ­ரர் குடும்­பத்­தைச் சேர்ந்­த­வர்­களே ஏற்­று­வார்­கள். மாவீ­ரர் குடும்­பங்­க­ளுக்கே நினை­வேந்­த­லில் முக்­கி­யத்­து­வம் கொடுக்­கப்­ப­டும். இவ்­வாறு யாழ்ப்­பா­ணம் மாந­கர சபை உறுப்­பி­னர்­கள் நேற்­றுத் தீர்­மா­னம் எடுத்­துள்­ள­னர். தியாகி திலீ­ப­னின் நினை­வேந்­தல் நிகழ்­வு­களை யாழ்ப்­பா­ணம் மாந­கர சபை நடத்­து­வ­தாக அறி­வித்­துள்­ளது. இந்த நிலை­யில், நினை­வேந்­த­லுக்­கான ஏற்­பா­டு­கள் தொடர்­பில் ஆரா­யும் கலந்­து­ரை­யா­டல் யாழ்ப்­பா­ணம் மாந­கர சபை­யில் நேற்று இடம்­பெற்­றது. 24 உறுப்­பி­னர்­கள் பங்­கேற்­ற­னர். நல்­லூர் கந்த சுவாமி ஆல­யத்­துக்கு வட கிழக்கு மூலை­யில் – தியாகி திலீ­பன் உணவு ஒறுப்­புப் போராட்­டம் நடத்தி உயிர்­நீத்த இடத்­தில், காலை 10.48 மணிக்கு அக­வ­ணக்­கம் செலுத்­தப்­ப­டும். நல்­லூர் சிவன் ஆல­யத்­தின் பின் புற­மாக – பருத்­தித்­துறை வீதி­யில் தியாக தீபம் திலீ­பன் நினை­வுத் தூபி அமைந்­தி­ருந்த இடத்­தில் அஞ்­சலி நிகழ்வு நடத்­தப்­ப­டும். நினை­வேந்­த­லின் போது, பொதுச் சுட­ரேற்­றல், ஈகச் சுட­ரேற்­றல், தியாகி திலீ­ப­னின் திரு உரு­வப்­ப­டத்­துக்கு மலர் மாலை அணி­வித்­தல் போன்­ற­வற்றை மாவீ­ரர் குடும்­பத்­த­வர்­க­ளைக் கொண்டு செய்­வது என்­றும், அதன் பின்­னர் வருகை தரும் அனை­வ­ரும் எது­வித பேதங்­க­ளு­மின்றி அஞ்­சலி செய்­வ­தற்கு ஒழுங்­கு­ப­டுத்­து­வ­தெ­ன­வும் முடிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. நினை­வேந்­தல் நிகழ்வு இடம்­பெ­றும் இடத்­துக்­குத் தேவை­யான வச­தி­களை ஏற்­ப­டுத்­திக் கொடுப்­ப­தற்­கும், நிகழ்வு இடம்­பெ­றும் நேரத்­தில், காலை 10 மணி முதல் நண்­ப­கல் 12 மணி வரை பருத்­தித்­துறை வீதி­யில் நல்­லூர் சிவன் கோவி­லுக்­குப் பின்­பு­ற­மாக போக்­கு­வ­ரத்­துக்­காக அரு­கில் உள்ள மாற்­றுப் பாதையை பயன்­ப­டுத்­தும் ஒழுங்கை அறி­விப்­ப­தெ­ன­வும் மேயர் தெரி­வித்­துள்­ளார். நேற்­றைய கூட்­டத்­தில் தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு, அகில இலங்­கைத் தமிழ்க் காங்­கி­ரஸ், ஐக்­கிய தேசி­யக் கட்சி ஆகி­ய­வற்­றைச் சேர்ந்த 24 உறுப்­பி­னர்­கள் பங்­கு­பற்­றி­னர். https://newuthayan.com/story/11/திலீ­ப­னின்-நினை­வேந்­த­லில்-முதன்­மைச்-சுடரை-மாவீ­ரர்-குடும்­பத்­தி­னரே-ஏற்­று­வர்.html வல்வெட்டித்துறையில் தியாகி திலீபனுக்கு அஞ்சலி!! யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை சந்தியில் தியாகி தீலிபனுக்கு அன்று அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டமு. ஐனநாயக போராளிகள், தமிழ்தேசிய கூட்டமைப்பு கட்சிகள் இணைந்து இந்த நிகழ்வை நடத்தின. நிகழ்வில் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் சிவாஜிலிங்கம், வல்வெட்டிதுறை தவிசாளர் கோ.கருணாணந்தராசா, நகரசபை உறுப்பினர் பொதுமக்கள் எனப் பலரும் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்வைத் தொடர்ந்து குருதித்தானம் வழங்கப்பட்டது. https://newuthayan.com/story/11/வல்வெட்டித்துறையில்-தியாகி-திலீபனுக்கு-அஞ்சலி.html

கிழக்கிலங்கை எழுத்தூழியக்காரர்கள்!

1 day 1 hour ago
உள்மனயாத்திரையில் இலக்கியம் படைக்கும் உமா வரதராஜன்!…. முருகபூபதி. September 22, 2018 in: கட்டுரைகள் கிழக்கிலங்கை எழுத்தூழியக்காரர் வரிசை உள்மனயாத்திரையில் இலக்கியம் படைக்கும் உமா வரதராஜன் முருகபூபதி பெயர்களுக்கு முதல் எழுத்து அவசியப்படுகிறது. அவுஸ்திரேலியாவில் எனது மகன், தான் வளர்க்கும் செல்லப்பிராணியான நாய்க்குப்பெயர் வைத்து, அதன் முதல் பெயராக எனது பெயரைச்சூட்டி என்னை பெருமைப்படுத்தியிருக்கிறான்! யாருக்கு கிடைக்கும் இந்தப்பாக்கியம்! நாய் மனிதர்களை விட நன்றியுள்ளது என்பதனால் எனக்கும் பெருமைதான்! ஆறறிவு படைத்த மனிதர்கள் தந்தையின் பெயரில் வரும் முதல் எழுத்தையும் பயன்படுத்துவோம். பெண்கள் திருமணமானதும் கணவரின் பெயரையும் இணைத்துக்கொள்வார்கள். எங்கள் ஈழத்து இலக்கிய உலகில் ஒருவர் தனது தாத்தாவினதும் தந்தையினதும் முதல் எழுத்துக்களை இணைத்துக்கொண்டு வலம்வருகிறார். முன்பின் தெரியாத வாசகர்கள் அந்தப்பெயருக்குரியவர் பெண் என்றுதான் நினைப்பார்கள். எழுத்தாளர் இந்திரா பார்த்தசாரதியையும் பல வாசகர்கள் முன்னர் அப்படித்தான் நினைத்தனர்! இந்தப்பதிவில் நான் குறிப்பிடும் கிழக்கிலங்கையில் கல்முனையிலிருந்து நீண்டகாலமாக எழுதிவரும் உமா வரதராஜனின் தாத்தாவின் பெயர் உடையப்பா. தந்தையின் பெயர் மாணிக்கம். இவர்களின் முதல் எழுத்துக்களை இணைத்து தனது பெயருடன் உமா வரதராஜனாக எம்மத்தியில் அறிமுகமானவர். சிறுகதை, கவிதை, நாவல், விமர்சனம், பத்தி எழுத்து, ஒலிபரப்பு, ஒளிபரப்பு, இதழியல் முதலான துறைகளில் ஈடுபடுபவர். காலரதம், களம் ஆகிய இதழ்களையும் நடத்தியிருப்பவர். இவரது படைப்புகள் சிங்களம், ஆங்கிலம். ஜெர்மன் மொழிகளிலும் பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. நான் எழுதத்தொடங்கிய கால கட்டத்தில் இவரும் இலக்கியப்பிரவேசம் செய்தமையாலும் அக்காலப்பகுதியில் கொழும்பில் சிங்கர் தையல் இயந்திர விற்பனை நிறுவனத்தில் இவர் பணியாற்றிக்கொண்டிருந்தமையாலும் அவ்வப்போது எங்கள் ஊருக்கும் வந்து என்னை சந்தித்திருப்பவர். மூத்த எழுத்தாளர் இளங்கீரன் அவர்களின் புதல்வர் மீலாத் கீரனுடன் இணைந்து இவர் நடத்திய காலரதம் வெளிவந்த காலத்தில் இவரது வயது 17 எனச்சொன்னால் எவருக்கும் வியப்பாகத்தானிருக்கும். காலரதம் சில இதழ்கள்தான் வெளிவந்தன. அதில் இலங்கையின் மூத்த எழுத்தாளர்கள் இளங்கீரன், கே. டானியல் ஆகியோருக்கும் மற்றும் பல எழுத்தாளர்களுக்கும் தமிழ்நாடு – புதுச்சேரி எழுத்தாளர்களுக்கும் களம் வழங்கியவர். அதன்பின்னர் வியூகம் என்ற பெயரிலும் ஒரு இதழ் வெளியிட்டதாக அறியக்கிடைக்கிறது. அவுஸ்திரேலியாவுக்கு நான் 1987 இல் புலம்பெயர்ந்த பின்னர் இவருடனான தொடர்புகள் அற்றுப்போயிருந்தாலும், அவ்வப்போது இவரது கதைகளைப்படித்து வந்திருக்கின்றேன். தனது வாழ்வின் தரிசனங்களையும் அனுபவங்களையும் தனது கதைகளில் பிரதிபலிக்கும் உமா வரதராஜனின் உள்மனத்தில் அவை தொடர்ந்து யாத்திரை செய்கின்றமையையும் இவரது கதைகளிலும் அவை எதிரொலிப்பதிலிருந்து அவதானிக்கமுடியும். இவர் எழுதிய உள்மனயாத்திரை என்ற கதைத்தொகுப்பிற்கு வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபையின் விருதும் கிடைத்துள்ளது. இலங்கை இதழ்களிலும் தமிழ்நாட்டில் கணையாழி, இந்தியா டுடே மற்றும் இணைய இதழ்களிலும் எழுதியிருப்பவர். இந்தியா டுடேயில் வெளியான இவரது சிறுகதை அரசனின் வருகை இலக்கிய உலகில் புகழ்பெற்றது. மிகச்சிறந்த நூறு தமிழ்ச்சிறுகதைகளில் இதனையும் தெரிவுசெய்துள்ளார் தமிழகத்தின் எழுத்தாளர் எஸ். ராமகிருஷ்ணன். ஜெயமோகனும் இதே சிறுகதையை சிறப்பித்து பதிவுசெய்துள்ளார். படிம உத்தியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அரசனின் வருகை, ஈழத்தின் நீடித்த இனரீதியான ஆக்கிரமிப்பு அதிகார அரசியலை சித்திரிக்கிறது. அதனை ஈழ அரசியலுடன் மாத்திரமில்லாது உலக அரசியலுடனும் ஒப்பிடலாம். அதனால் அதற்கு சர்வதேச தரமும் கிட்டியதுடன், ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பிரபலமானது. நீண்ட இடைவெளிக்குப்பின்னர் 2005 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இவரை கல்முனையில் சந்தித்தேன். நண்பர் ( அமரர்) கவிஞர் சண்முகம் சிவலிங்கம் இவருடைய இல்லத்திற்கு என்னை அழைத்துச்சென்றார். இலங்கையில் 1970 காலப்பகுதியில் இவரை இளைஞனாக சந்தித்த பின்னர் 2005 இல் குடும்பஸ்தனாகப்பார்த்தேன். பெரும்பாலான எழுத்தாளர்களின் இளமைப்பராயத்து தொடக்க கால வாசிப்பு அனுபவம் அம்புலிமாமா கதைகளிலிருந்துதான் உருவாகியிருக்கும். அல்லது வீட்டிலிருக்கும் பெரியவர்களிடமிருந்து மகாபாரத – இராமாயணக்கதைகளை கேட்டு வளர்ந்திருப்பார்கள். உமா வரதராஜன் தனது பாடசாலைப்பருவத்திலேயே ஜெயகாந்தனின் கதைகளை விரும்பிப்படித்து தனது வாசிப்பு அனுபவத்தை தேர்ச்சியடையச்செய்தவர் என்பதை அறியமுடிந்திருக்கிறது. ஜெயகாந்தனின் முக்கிய மான படைப்பு சிலநேரங்களில் சில மனிதர்கள். அதற்கு முன்னர் ஆனந்தவிகடனில் ஜெயகாந்தன் அக்கினிப்பிரவேசம் என்ற தலைப்பில் எழுதிய சிறுகதையின் நாவல் வடிவ நீட்சியாகும். அக்கினிப்பிரவேசம் இலக்கியஉலகில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சிலநேரங்களில் சில மனிதர்கள் நாவலுக்கு இந்திய சாகித்திய அகடாமி விருதும் கிடைத்து பின்னர் திரைப்படமாகியது. அதில் கங்கா பாத்திரம் ஏற்று நடித்த நடிகை லட்சுமிக்கு சிறந்த நடிகைக்கான தேசியவிருதும் கிடைத்தது. அந்த நாவலின் அடுத்த பாகமாக கங்கை எங்கே போகிறாள் என்ற பெயரில் விரிந்தது. இவ்வாறு அக்கினிப்பிரவேசம் இரண்டு நாவல்களாக தொடர்ந்திருப்பது இலக்கிய வரவில் அதிசயமல்ல. ஆனால், தனது 17 வயதில் சிலநேரங்களில் சில மனிதர்கள் நாவலை படித்துவிட்டு தனது வாசிப்பு அனுபவத்தை எழுதியிருப்பவர் உமா வரதராஜன்தான் என்பதே இங்கு வியப்புத்தரும் செய்தி. அதனை அக்காலப்பகுதியில் தமிழகத்தில் வெளியான தீபம் இலக்கிய இதழ் பிரசுரித்து உமா வரதராஜனை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது. தீபம் ஆசிரியர் நா. பார்த்தசாரதி. உமா வரதராஜனின் “அரசனின் வருகை” புதுடில்லியிலிருந்து வெளிவரும் Little magazine என்ற இதழில் The advent of the king என்ற பெயரிலும், “எலியம்” என்ற கதை A Lankan Mosaic என்ற தொகுப்பில் Rattology என்ற பெயரிலும் “முன் பின் தெரியா நகரில்” என்ற கவிதை கனடாவிலிருந்து வெளிவந்த “In our translated world ” என்ற தொகுப்பில் ஆங்கிலத்தில் “Alien city ” என்ற பெயரிலும் வெளிவந்துள்ளன. இவருடைய ‘எலியம் ‘ சிறுகதை பாடசாலைகளில் தரம் 10-11 இற்கான ‘தமிழ் இலக்கிய நயம் ‘ பாடத் திட்டத்திலும் சேர்த்துக் கொள்ளப் பட்டிருப்பதாக அறியக்கிடைக்கிறது. .இவரது படைப்புமொழியும் கதை சொல்லும் பாங்கும் மிகுந்த கவனத்தைப்பெற்றவை. அதனால் உமா வரதராஜன் இலங்கையிலும் தமிழகத்திலும் புகலிட நாடுகளிலும் நன்கு அறியப்பட்ட பெயர். கிழக்கிலங்கையில் சில கலை இலக்கிய அமைப்புகளிலும் இணைந்திருப்பவர். http://akkinikkunchu.com/?p=63774

ஐரோப்பா - ஜெயமோகன்

1 day 1 hour ago
ஐரோப்பா 8- காலத்தின் விழிமணி இந்தியத் தொன்மங்களில் வரும் அருமணி சியமந்தகம். இது ஒரு வைரம் என்பதை வர்ணனைகளிலிருந்து உணரமுடிகிறது. சூரியன் தன் கழுத்திலணிந்திருந்த இந்த வைரம் சத்ராஜித் என்னும் யாதவனுக்குக் கிடைத்தது. அங்கிருந்து அது கிருஷ்ணனின் கைக்கு வந்தது. இந்த மணியைப்பற்றிய வரலாற்றுக்குறிப்பு ஏதுமில்லை. பாகவதத்திலும் பின்னர் விஷ்ணுபுராணத்திலும் இதைப்பற்றிய கதைகள் உள்ளன. இந்த வைரம் எது, எங்குள்ளது என்பதைப்பற்றி ஏராளமான கதைகள் உள்ளன. இத்தகைய ஒர் அரிய வைரம் அப்படி தொலைந்துபோய்விடாது, எங்காவது இருக்கும் என்று சிலர் வாதிடுகிறார்கள். கோகினூர் வைரம்தான் அது என்று கதை உள்ளது. இன்னொருநாட்டில் என்றால் பல நாவல்கள், சினிமாக்கள் வந்திருக்கும். உண்மையில் இதற்கிணையான பல வைரங்களைப்பற்றிய வரலாற்றுக் குறிப்புகள் உள்ளன. கிருஷ்ணதேவராயர் அணிந்திருந்த பல வைரங்களைப் பற்றி பர்ப்போஸா [Duarte Barbosa] பயஸ் [Dominigo Paes] போன்ற அக்காலப் பயணிகளின் குறிப்புகளில் காணமுடிகிறது. அவருடைய குதிரையின் நெற்றியில் ஒரு பெரிய வைரம் அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது என்கிறார் பர்போஸா. அவ்வைரங்கள் எவை என பெரும்பாலும் அடையாளம் காணப்படவில்லை. பொதுவாக அவ்வைரங்களைப்பற்றிய அறிவார்ந்த உரையாடல்களே இந்தியாவில் இல்லை. அவை எங்கோ தேடப்படுகின்றன, கண்டடையப்படுகின்றன, பொது அறிவுத்தளத்துக்கு வருவதேயில்லை. கிருஷ்ணதேவராயரின் வழிவந்தவர் என சொல்லப்படும் ஜி.வைத்யராஜ் என்பவரிடம் மிக அரிய வைரங்கள் பல உள்ளன என்றும் அவற்றில் ஒருபகுதி சர்வதேச ஏலத்துக்கு வந்தது என்றும் ஒரு வதந்தி காற்றில் அடிக்கடி உலவிக்கொண்டிருக்கிறது. விஜயநகரத்தின் வைரங்களைப்பற்றி அவ்வாறான கதைகள் அடிக்கடி செவியில் விழுவதுண்டு. வைரங்களைத் தேடி விஜயநகர் சார்ந்த பகுதிகளில் கோட்டைகளையும் ஆலயங்களையும் உடைப்பவர்கள் அடிக்கடி கைதாகிறார்கள் இன்றைய ஆந்திர-கர்நாடக எல்லையில் ஹோஸ்பெட் பகுதியில் துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் அமைந்திருந்தது விஜயநகரம். 1336 ல் ஹரிஹரர் ,புக்கர் என்னும் இரு படைத்தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நகரம். டெல்லி சுல்தான்களின் ஆட்சி வலுவிழந்தமையால் தெற்கே ஒரு பேரரசாக எழுந்தது. பல குலங்களால் ஆளப்பட்டாலும் பொதுவாக இவர்களை நாயக்கர்கள் என்பது வழக்கம். கிருஷ்ணதேவராயர் இவர்களில் மிகச்சிறந்த மன்னர். அவர் காலத்தில் தென்னகமே விஜயநகரின் ஆட்சியில் இருந்தது 1565ல் தலைக்கோட்டை என்ற இடத்தில் நிகழ்ந்தபோரில் அன்றிருந்த பாமினி சுல்தான்களால் விஜயநகரம் தோற்கடிக்கப்பட்டது. [பிஜப்பூர், பீரார் ,பீதார் ,அஹமதுநகர், கோல்கொண்டா] விஜயநகரம் அழிக்கப்பட்டது. நாயக்கர் ஆட்சி அங்கிருந்து தெற்கேவிலகி கூத்தி என்னுமிடத்திலும் பின்னர் அனந்தபூரிலும் நீடித்து 1646 வரை நீடித்தது. கிருஷ்ணதேவராயர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட நாயக்கர் ஆட்சிகள் தஞ்சை, மதுரை, செஞ்சி, அனந்தபூர், துவாரசமுத்திரம், சித்ரதுர்க்கா ஆகிய இடங்களில் கிட்டத்தட்ட வெள்ளையர் ஆட்சி வருவதற்கு முன்புவரை நீடித்தன. ஹைதர் அலி, திப்பு சுல்தான், சந்தாசாகிப் ஆகியோரால் 1730ல் அவை வெல்லப்பட்டன. இன்று விஜயநகரம் ஹம்பி என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு மாபெரும் இடிபாட்டுக்குவியல் அது. நான் பலமுறை அங்கே சென்றிருக்கிறேன். 1982ல் முதல்முறையாகச் சென்றபோது உணர்ச்சிக்கொந்தளிப்புக்கு ஆளாகி மயங்கிவிழுந்திருக்கிறேன். ஹம்பியில் விரூபாக்ஷர் ஆலயத்திற்கு முன்னால் அந்நகரின் மாபெரும் வைரவணிகர் வீதி உள்ளது. இந்த சந்தையைப்பற்றி பர்போசா எழுதியிருக்கிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட எடைக்குமேல் உள்ள வைரங்களை அரசர்களுக்கு மட்டுமே விற்கவேண்டும் என்றும், பிறர் அதை வாங்கினால் தண்டனை என்றும் சட்டமிருந்தது என்கிறார். அரசகுடியினர் அரிய மணிகளை விற்பதில்லை. அவற்றை அவர்கள் அணிகலன்களாகவும் தெய்வங்களுக்குரிய காணிக்கைகளாகவும் கருதினர் ஹம்பி வைரச்சந்தை கோஹினூர் இந்தச் சந்தையில் விற்கப்பட்டிருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் அநத அருமணி அன்றைய கோல்கொண்டாவில் கிடைத்திருக்கலாம் என்பது நிலவியலாளர் கூற்று. அது அப்போது விஜயநகரத்தின் ஆட்சியில் இருந்தது. ஆந்திராவில் ஹைதராபாத் அருகே, பழைய கோல்கொண்டா நாட்டுக்குள், கிருஷ்ணா நதி பலவகையான பாறைகளை அரித்துக்கொண்டு ஓடும் கொள்ளூர் வைரச்சுரங்கம் நெடுங்காலமாகவே வைரங்களுக்குப் புகழ்பெற்றது. அங்கேதான் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற பல வைரங்கள் கிடைத்தன. கோஹினூர் அங்கே கிடைத்திருக்கலாம். அது கிருஷ்ணதேவராயரிடம் இருந்தது என்றும் விஜயநகர் வீட்சிக்குப்பின் பிஜப்பூர் சுல்தானின் கைக்குச் சென்றது என்றும் அங்கிருந்து பீஜப்பூரை வென்ற முகலாய ஆட்சியாளரான அக்பரிடமும் பின்னர் ஷாஜகானிடமும் சென்றது என்றும் ஒரு வரலாறு கூறப்படுகிறது. அன்று ஆப்ரிக்கா பிற உலகத்தால் கண்டடையப்படவில்லை. ஆகவே தரமான வைரங்கள் இந்தியாவில் மட்டுமே கிடைத்தன. மிகத்தொல்காலத்தில் எரிமலைக்குழம்புக்குள் அகப்பட்டு அழுத்தமும் வெப்பமும் கொண்டு இறுகும் கரியே வைரம். தென்னிந்தியா தொன்மையான எரிமலைப்பாறைகளாலானது. அந்தப்பாறைகளை நதி ஒன்று ஆழமாக வெட்டிச்செல்கையில் வைரம் வெளியே வருகிறது. கிருஷ்ணா ஆவேசமான ஆறு. பெருவெள்ளம் வடிந்தபின் அதன் கூழாங்கற்பரப்பு விரிந்துபரந்து கிடக்கும். அதில் அரிதாக வைரங்கள் கிடைத்தன. வாழ்நாளெல்லாம் அந்த மணலை அரித்துக்கொண்டிருப்பவர்களில் மிகச்சிலருக்கு மட்டும் அவை அகப்பட்டன. பின்னர் ஆப்ரிக்காவில் நிலக்கரிப்படிவங்களில் வைரங்கள் கிடைக்கத் தொடங்கியபோது வைரம் மதிப்பிழந்தது. இன்று கருவிகளைக்கொண்டு இருக்குமிடத்தை அறிந்து ஆழத்தில் தோண்டி அவற்றை எடுக்கிறார்கள். அருமணிகளில் எவற்றுக்கும் இன்று விலைமதிப்பு பெரிதாக இல்லை. வைரத்துக்கு மட்டும் அதன் மதிப்பு செயற்கையாக உருவாக்கி நிலைநிறுத்தப்படுகிறது கிருஷ்ண தேவராயர் ஷா ஜகான் நாதிர்ஷா அகமது ஷா துரானி ரஞ்சித் சிங் விக்டோரியா கோஹிநூர் பற்றிய குறிப்பிடத்தக்க பதிவுகள் ஏதுமில்லை. ஆனால் முகலாய ஆட்சியாளரான பாபர் 187 காரட் எடையுள்ள ஒரு அரிய வைரத்தைப்பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார். கோகினூர் 186 காரட் எடையுள்ளதென்பதனால் அது கோகினூர்பற்றிய குறிப்பே என சில ஆய்வாளர்கள் எண்ணுகிறார்கள். அலாவுதீன் கில்ஜியின் தளபதியான மாலிக் காபூர் 1307ல் தென்னகப்படையெடுப்பின்போது கைப்பற்றிக் கொண்டுவந்த செல்வங்களில் ஒன்று அது என்றும், பெரும்பாலும் வரங்கலை ஆண்ட காகதீயர்களின் கையிலிருந்து கொள்ளையிடப்பட்டிருக்கலாமென்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 1526 ல் சுல்தான்களை பாபர் வென்றபோது அவருக்கு பரிசாக இந்த வைரம் அளிக்கப்பட்டது. காகதீயர்களின் ஆட்சியில்தான் அன்றைய கோல்கொண்டா இருந்தது. வரலாற்றுக்கு முன்பாக கோகினூர் தோன்றுவது ஷாஜகானின் ஆட்சிக்காலத்தில்தான். அலங்காரப்பித்து கொண்டிருந்த ஷாஜகான் அமைத்த மயிலாசனத்தில் அவருடைய தலைக்குமேல் பதிக்கப்பட்டிருந்தது கோகிநூர். கோகி நூர் 196 மெட்ரிக் காரட் எடைகொண்டது.[38.2 கிராம்] ஷாஜகான் அவருடைய மைந்தரான ஔரங்கசீபால் சிறையிலடைக்கப்பட்டார். வைரங்களை அணியவிரும்பாதவரான ஔரங்கசீப் கோகிநூரை கருவூலத்தில் வைத்தார். 1739 ல் பாரசீக ஆட்சியாளரான நாதிர் ஷா டெல்லிமேல் படையெடுத்துவந்தார். டெல்லியை ஆண்ட முகம்மது ஷாவைத் தோற்கடித்து கருவூலத்தைக் கைப்பற்றினார். கோகிநூர் அவர் கைக்குச் சென்றது. அவருடைய அவைப்புலவர் ஒருவர் இவ்வாறு சொன்னதாகச் சொல்லப்படுகிறது. “ஒரு கல்லை நான்கு திசைகளுக்கும் எறிந்து முழுவிசையுடன் வானிலும் எறிந்து நடுவேயுள்ள இடத்தை முழுமையாக தங்கத்தால் நிரப்பினாலும் இந்த வைரத்தின் மதிப்புக்கு நிகராகாது” அந்த அருமணிக்கு பாரசீக மொழியில் மலையின் ஒளி அல்லது ஒளிகொண்ட மலை என்ற பொருளில் கோகி நூர் என பெயரிட்டதும் நாதிர்ஷாவின் அவையில்தான் நாதிர்ஷாவின் மகனிடமிருந்து ஆப்கன் மன்னர் அகமது ஷா துரானியிடம் இந்த வைரம் சென்றது. அவருடைய மகன் ஷூஜா ஷா துரானி ரஷ்யாவால் தாக்கப்பட்டபோது பஞ்சாபுக்கு தப்பி ஓடிவந்தார். அவருக்கு அடைக்கலம் அளித்த சீக்கிய மன்னர் ரஞ்சித் சிங்குக்கு நன்றிக்கடனாக அந்த வைரத்தை அளிக்கவேண்டியிருந்தது. மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் பூரி ஜெகன்னாதர் ஆலயத்திற்கு கோகினூர் அளிக்கப்படவேண்டும் என இறுதிச்சாத்து எழுதியிருந்தார். ஆனால் 1849 ல் சீக்கிய அரசை ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி தோற்கடித்து தன் நிலத்துடன் சேர்த்துக்கொண்டது. அவர்கள் அந்த வைரத்தையும் சீக்கிய அரசின் கருவூலத்தையும் தங்களுடையதாக ஆக்கிக் கொண்டார்கள். விக்டோரியா மகாராணிக்கு சீக்கிய அரசர் அதை அன்பளிப்பாக அளிப்பதாக போருக்குப்பின் எழுதப்பட்ட லாகூர் உடன்படிக்கையில் எழுதி கைச்சாத்து பெறப்பட்டது. 1850ல் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் தலைவரால் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் நிகழ்ந்த விழாவில் கோகினூர் விக்டோரியா மகாராணிக்குப் பரிசாக அளிக்கப்பட்டது. அவ்வாறு கோகினூர் பிரிட்டிஷ் அரசின் உடைமையாக ஆகியது. கோகினூரை துரதிருஷ்டங்களின் கல் என்று சொல்வதுண்டு. அதை ஒருவர் அணிந்தால் அடுத்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அவரோ அவர் வாரிசுகளோ பெருந்துயரை அல்லது அழிவைச் சந்திப்பார்.அதை வைத்திருந்த காகதீயர்கள் அல்லது நாயக்கர்களின் அரசு முற்றாக அழிந்தது. ஷாஜகான் மகனால் சிறையிடப்பட்டு நோயாளியாகி இறந்தார். அகமதுஷா அப்தாலி படையெடுப்பில் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். துரானி நாடிழந்து ஓடினார். சீக்கியர்கள் அரசிழந்தனர். அதைக் கைப்பற்றிய கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியும் ஆறாண்டுகளில் அதிகாரமிழந்தது. அந்தக் கல்லை லண்டனுக்கு கொண்டுபோன கப்பல் காலராவாலும் விபத்துக்களாலும் பாதிக்கப்பட்டது. அந்நம்பிக்கையால்தான் பிரிட்டிஷ் அரசியின் மணிமுடியில் சூட்டப்பட்ட அக்கல் அங்கிருந்து அருங்காட்சியகத்துக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டது. சென்ற 2011ல் திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசாமி ஆலயத்திற்குள் இருக்கும் நிலவறைகளில் உள்ள பெருஞ்செல்வம் நீதிமன்ற ஆணைப்படி திறந்து கணக்கிடப்பட்டது. சமீபகாலத்தில் பெரிய வியப்பலைகளை உருவாக்கியது இந்நிகழ்வு. இச்செல்வம் சேரன் செங்குட்டுவன் காலம் முதலே இருந்துவரும் கருவூலம் என்றும் அதை 1731ல் இன்றைய ஆலயம் கட்டப்படும்போதே உருவாக்கப்பட்ட ஆலயத்தின் அடித்தள அறைகளில் பாதுகாத்து வைத்திருந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. 1789ல் திப்புசுல்தான் திருவிதாங்கூர்மேல் படையெடுத்துவந்தபோது மேலும் செல்வம் அவ்வறைகளில் ஒளித்துவைக்கப்பட்டது. இருநூற்றைம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அரசகுடி மட்டுமே அறிந்த ரகசியமாக இருந்தது அச்செல்வம். ஆகவே பாதுகாப்பாகவும் இருந்தது, பிரிட்டிஷார் அதைப்பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை. கப்பத்துக்காக திருவிதாங்கூர் பிரிட்டிஷாரால் கசக்கிப்பிழியப்பட்டது. ஆனால் அரசகுடியினர் அச்செல்வத்தைப்பற்றி மூச்சுவிடவில்லை. பத்மநாப சாமியின் செல்வம் பற்றிய செய்திகள் வெளியானபோது இந்தியா முழுக்க இருக்கும் ஆலயங்களைப்பற்றிய ஆர்வம் கிளம்பியது. ஸ்ரீரங்கம் , திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட ஆலயங்களில் அதேபோல அறைகள் இருந்தன. எதிலும் எந்தச் செல்வமும் இல்லை. அவை முழுக்கவே தொடர்ச்சியான படையெடுப்புகளாலும் பிரிட்டிஷாரின் திட்டமிடப்பட்ட முறையான சுரண்டலாலும் முழுமையாகவே கவர்ந்துசெல்லப்பட்டன. பத்மநாபசாமியின் கருவூலம் இன்று உலக அளவில் ஓரிடத்தில் இருக்கும் பெருஞ்செல்வங்களில் ஒன்று.ஏராளமான வைரங்கள், அருங்கலைப்பொருட்கள். அந்தக் கணக்கில் பார்த்தால் இந்தியா முழுக்க இருந்து கொள்ளைபோன செல்வத்தின் அளவு என்ன? 2014ல் நியூயார்க் சென்றிருந்தபோது அங்கு அருங்காட்சியகத்தில் முகலாயர்களின் நகைகள், வைரங்கள் ஆகியவற்றாலான தனிக்கண்காட்சி ஒன்றைக் காண வாய்ப்பு கிடைத்தது. [Treasures from India: Jewels from the Al-Thani Collection]மறைந்த கத்தார் இளவரசர் ஷேக் ஹமீது பின் அப்துல்லா அல்தானி[Sheikh Hamad bin Abdullah Al-Thani] யின் தனிப்பட்ட சேகரிப்பில் உள்ள நகைகள் அவை. அவர் உலகமெங்குமிருந்து ஏலத்தில் வாங்கிய நகைகள். ‘சட்டபூர்வமான’ சிக்கல்களால் அக்கண்காட்சி இந்தியா தவிர பிறநாடுகளில் மட்டுமே நடந்துவருவதாக அறிவிப்பு தெரிவித்தது . அருண்மொழி ஐந்தே நிமிடத்தில் “நான் வெளியே போயிடறேன். எனக்கு கைகாலெல்லாம் நடுங்குது… ஏன்னே தெரியலை” என்றாள். நான் சுற்றிச்சுற்றி வந்து அந்த வைரங்களையும் அருமணிகளையும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். பிரமைபிடித்ததுபோலிருந்தது. உறைந்த எரிதழல்கள், கல்மலர்கள், வெறித்த விழிகள், இறுகிய நீர்த்துளிகள், சொட்டுக்குருதிகள்… இந்த அருமணிகளின் பொருள்தான் என்ன? ஏன் இவற்றை மானுடர் இத்தனை ஆர்வத்துடன் சேர்த்தனர்? இவற்றை செல்வமாகக் கருதினர்? இவற்றுக்காக பேரரசுகள் போரிட்டிருக்கின்றன. ராணுவங்கள் செத்து அழிந்திருக்கின்றன. அழகா? எளிய கண்ணாடிக்கல்லுக்கு இதே அழகு உண்டு. அரிதென்பதனாலா? ஆனால் அரிதான எத்தனையோ இப்புவியிலுள்ளன. அழகானதும் அரிதானதுமான ஒன்று நிரந்தரமானதாக இருப்பதன் விந்தையால்தான் என தோன்றுகிறது. அதிகாரத்தின் அடையாளமாக அவை மாறின. பின் உலகை ஆளலாயின. எண்ண எண்ண விந்தைதான். உலகமே கூழாங்கற்களாலானது. அவற்றில் சில கூழாங்கற்கள் உலகை ஆள்கின்றன! சிறில் அலெக்ஸ் குடும்பத்துடன் கோகினூர் வைக்கப்பட்டிருக்கும் லண்டன் கோபுரத்திற்கு [The Tower of London] சென்றோம். லண்டன் நகருக்கு நடுவே தேம்ஸ் நதியின் கரையில் இந்த தொன்மையான கோபுரக்கோட்டை [castle] அமைந்துள்ளது. கிபி 1066ல் நார்மன் படையெடுப்பாளர்களால் அமைக்கப்பட்டது இக்கோட்டை. இதிலுள்ள வெள்ளைக்கோபுரம் வில்லியம் மன்னரால் 1078ல் கட்டப்பட்டது. இங்கிலாந்தின் மீதான படையெடுப்பாளர்களின் அடையாளமாக அன்றைய பிரிட்டிஷ் மக்களால் இது கருதப்பட்டது. நெடுங்காலம் நார்மன் மன்னர்களின் அரண்மனையாக இது இருந்தது. பின்னர் சிலகாலம் சிறையாகச் செயல்பட்டது. கடைசியாக 1950களில் குற்றக்கும்பலின் தலைவர்களான கிரே சகோதரர்கள் என்னும் இரட்டையர் இங்கே சிறைவைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அரசர்களான முதலாம் ரிச்சர்ட், மூன்றாம் ஹென்றி மற்றும் முதலாம் எட்வர்ட் காலகட்டங்களில் ,பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டுமுதல் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுவரை, இந்த கோபுரக்கோட்டை விரிவாக்கிக் கட்டப்பட்டது. 13 ஆம் நூற்றாண்டு கட்டிடம் அமைப்பே இன்றுள்ளது. தொன்மையான கோட்டைகளில் உருவாகும் மெல்லிய படபடப்பை இங்கும் உணர முடிந்தது. ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்திரா காந்தியின் இல்லத்துக்கு புபுல் ஜெயகருடன் சென்றபோது மயக்கம் வருமளவுக்கு பதற்றத்தை உணர்ந்தார் என்றும், அது அங்கே அவர் உணர்ந்த வன்முறையால்தான் என்றும் வாசித்திருக்கிறேன். எல்லா அதிகார மையங்களிலும் வன்முறை நுண்வடிவில் உறைந்திருக்கிறது. பலசமயம் உச்சகட்ட வன்முறை என்பது மென்மையானதாக, அமைதியானதாக மாற்றப்பட்டிருக்கும். சமயங்களில் அது உயர்கலையின் வடிவிலும் இருக்கும். லண்டன் கோபுரம் நெடுங்காலம் பலவகையான போர்களின், அரண்மனைச் சதிகளின் களமாக திகழ்ந்தது. அது அதிகாரச்சின்னம் என்பதனாலேயே அதைக் கைப்பற்ற தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. அத்துடன் அது ஒரு சிறை. சித்திரவதைகளும் மரணதண்டனைகளும் நிகழ்ந்த இடம். ‘டவருக்கு அனுப்புதல்’ என்ற சொல்லாட்சியே பிரிட்டிஷ் வரலாற்றில் இருந்திருக்கிறது. நான் பார்த்த முதல் ஐரோப்பியக் கோபுரக்கோட்டை இதுதான். இதற்குமுன்பு அமெரிக்காவில் சிகாகோ அருகே டியர்போர்ன் [ Fort Dearborn ] கோட்டையை மட்டுமே பார்த்திருக்கிறேன். ஐரோப்பியக் கோபுரக்கோட்டைகளின் பாணியில் கட்டப்பட்ட பிற்கால அரண்மனைகள் சிலவற்றை ஐரோப்பாவில் பார்த்ததுண்டு. லண்டன் டவர் முற்றிலும் வேறு அனுபவமாக இருந்தது. இப்பகுதிக் கட்டிடங்கள் நதிகளில் உருண்டுவந்தமையால் உருட்சி பெற்றுள்ள சிறியகற்களை சேறுடன் கலந்து அடுக்கி கட்டப்பட்டவை. அடித்தளங்களும் பெருஞ்சுவர்களும் சேற்றுப்பாறை அல்லது சுண்ணப்பாறைகளை வெட்டி அடுக்கி எழுப்பப் பட்டவை. உருளைக்கற்கள் சரியாக ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்துவதில்லை. ஏனென்றால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருவகையில் உருண்டு ஒவ்வொரு தனியாளுமையை அடைந்த கற்கள், அவற்றை ராணுவமாக்க முடியாது. ஆகவே சுவர்கள் பெரும்பாலும் மிகத்தடிமனானவை. இத்தகைய கற்களுக்கு வளைவுகள் மிக உகந்தவை. ஒன்றை ஒன்று கீழே தள்ள முயன்று அவ்விசையாலேயே அவை நிரந்தரமாக நின்றிருக்கும். இதுவே ஐரோப்பிய கோபுரக்கோட்டைகளின் அழகியல். தடித்த தூண்கள் எழுந்து வளைந்து கிளைபோல விரிந்து கோத்துக்கொண்டு வளைவாக ஆகி கூரையமைத்த கூடங்கள், இடைநாழிகள். குளிர்ந்த காற்று அச்சுறுத்தும் நினைவுபோலத் தோன்றியது. அரசர்களின் ஆடைகள், அவர்களின் படைக்கலங்கள். அங்கே வாழ்ந்த மன்னர்களை மானுடர் என்று நம்புவது மிகவும் கடினம். விந்தையான ஏதோ உயிர்வகை, தேவர்களும் அரக்கர்களும் கலந்த ஒன்று. ஆனால் அரசர்களும் அரசிகளும் சிறுகுழந்தைகளாக இருந்தபோது விளையாடிய பொருட்கள் அங்கே காட்சிக்கு உள்ளது. அவர்கள் விளையாடிய சிறு பொம்மை வீடு. அது அவர்களை மானுடர் என்று காட்டியது. அவர்கள் மானுடர்களாக இருப்பது சிற்றிளமையில் மட்டும்தான். முதலாம் ரிச்சர்ட் மேலே வெள்ளைக்கோபுரத்தில் ஏறும்படிகள் குறுகலானவை. அங்கே பல அறைகள் சிறைகளாகவும் தண்டனைக் கொட்டடிகளாகவும் பயன்பட்டவை. இரும்பு வளையங்கள், தளைகள். அதற்குள் எப்போதைக்குமாக வந்துசேரும் மனிதர்களின் உள்ளம் எப்படி இருக்கும்? எதிர்காலம் என்பது முற்றிலும் இல்லாமலாவதே மிகப்பெரிய வதை. மறு எல்லை இல்லாத இருண்ட சுரங்கங்களில் சென்றுகொண்டே இருப்பதுபோல. அதைவிட சகமனிதன் இரக்கம் அற்றவன் என உணர்வது, மானுடம் மீதான நம்பிக்கையை முற்றாக இழப்பது. அந்தக்கோடையிலேயே அந்த அறைகள் ஈரமாக இருட்டாக குளிராக இருந்தன. லண்டனின் புகழ்பெற்ற குளிர்காலத்தில் அவர்கள் உருவகம் செய்து வரைந்து வைத்திருக்கும் நரகங்களைப்போலவே இருந்திருக்கும் சுற்றிலும் அகழி. ஆழத்தில் லண்டனின் காட்சி. அப்போது கோடையானதனால் உற்சாகமான சூழல் நிலவியது. ஜப்பானிய, சீனப்பயணிகள் புகைப்படங்களாக எடுத்துத் தள்ளிக்கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் அங்கிருக்கும் எந்தக்குறிப்பையும் வாசிப்பதை நாம் பார்க்கமுடியாது. சற்று மண்ணுக்குக் கீழே செல்லும் அடித்தளத்தில் ஒரு ஒயின்கடையும் நினைவுப்பொருட்கள் விற்கும் கடையும் இருந்தன. ஒரு கோப்பை வரலாற்றை விழுங்கி ஒரு துண்டு வரலாற்றை வாங்கிக்கொண்டு கிளம்பவேண்டியதுதான். வரலாற்றுத் தலங்களுக்கு மேல் சுற்றுலாப்பயணிகள் உற்சாகமாக பேசியபடிச் சுற்றிவருவதைப் பார்க்கையில் வெடிமருந்துக்குமேல் ஈ ஏதுமறியாமல் அமர்ந்து எழுந்து அமர்வதுபோல ஒரு கற்பனை எழுந்தது. வெளியே கோட்டைவாயிலில் ஒரு இசைக்குழு அக்காலத்தைய ஆடைகளை அணிந்து இசைத்துக்கொண்டிருந்தது. எதிர்பாராமல் ஒரு கூச்சல். ஒரு பெண் வாளை உருவியபடி ஓடிவந்தாள். ஒருவர் வாளை உருவியபடி எதிர்த்துச் சென்றார். இருவருமே பழங்கால ஆடைகள் அணிந்திருந்தார்கள். ஒரு திறந்தவெளி நாடகக் காட்சி. அக்காலத்தைய வரலாற்று நிகழ்வொன்றை நடிக்கிறார்கள் எனத் தெரிந்தது. அந்த நாகரீகச் சுற்றுலாப்பயணிகளின் திரளில் வந்துசேர்ந்த அந்தக் கடந்தகாலம் சிலகணங்களுக்குப்பின் கேலிக்கூத்தாக மாறியது. சின்னக்குழந்தைகள் சில பயந்து அலறின. லண்டன் டவர் அருங்காட்சியகத்தில்தான் கோகினூர் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. அரையிருள் பரவிய காட்சிக்கூடத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசர்கள், அரசியரின் மணிமுடிகளும் அணிகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மணிமுடிகளிலிருந்து நகைகள் பெயர்த்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால் அவற்றின் மாதிரிவடிவங்கள் செய்துவைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த இருளில் வைரங்கள் நம்மை ஒளிரும் விழிகள் போலச் சூழ்ந்துகொள்கின்றன. எவை எங்கிருந்தவை என்றெல்லாம் அறியமுடியவில்லை. கோகினூர் பற்றி மட்டும்தான் என் சிந்தை குவிந்திருந்தது. எலிசபெத் ராணியின் மணிமுடியில் 1937 வரை அது இருந்திருக்கிறது. கோகினூர் கண்ணாடித்துண்டுபோலத்தான் இருந்தது. உண்மையில் அது 1852ல் அதை மக்களுக்குக் காட்சிக்கு வைத்தபோது அது எவரையும் பெரிதாகக் கவரவில்லை. ஆகவே அதை மறுவெட்டு செய்து இன்றைய அமைப்புக்குக் கொண்டுவந்தார்கள். ஒரு கண்ணாடிப்பேழைக்குள் தெரிந்த கோகினூர் மிகச்சிறிய விளக்கால் கச்சிதமாக ஒளியூட்டப்பட்டிருந்தது. அருகே சென்ற ஒருவரின் சிவப்புநிற ஆடை அதில் பல்லாயிரம் மடிப்புகளாக மாறி உள்ளே சென்று சுழன்றது. சூழ்ந்திருக்கும் அத்தனை காட்சிகளையும் தன் பட்டைகளால் அள்ளி பலகோடி உள்ளடுக்குகளுக்குள் செலுத்தியபடி இருந்தது. நாம் அங்கிருந்து விலகினாலும் உள்ளே எங்கோ அவையனைத்தும் இருக்கும், துளியாக, அணுவாக. வைரம் வெறும் படிகம் அல்ல, அது நாம் அறியமுடியாத ஒரு நிகழ்வு. ஆனால் அங்கிருந்தது கோகினூர்தானா? அது கோகினூரின் கண்ணாடியாலான தத்ரூப நகல் என்றார் நண்பர். இருக்கலாம், வரலாற்றை நாம் எங்கே பார்க்கிறோம்? நாம் அறிவதெல்லாம் புனைவைத்தானே?வெளியே வந்து அமர்ந்தபோது வாசித்த ஒரு நிகழ்வு நினைவுக்கு வந்தது. கோகினூரை பஞ்சாபிலிருந்து விக்டோரியாவின் அவைக்குக் கொண்டுவரும் பொறுப்பில் இருந்தவர் ராணுவ அதிகாரியும் பஞ்சாப்பகுதி ஆளுநருமான சர் ஹென்றி லாரன்ஸ். அவர் அதை தன் கோட்டுப்பையில் வைத்திருந்தார், பத்திரமாக இருக்கட்டுமே என்று. அல்லது முடிந்தவரை கையிலேயே வைத்திருப்போமே என்று. அவர் தன் கோட்டை கவனக்குறைவாக வைரத்துடன் சலவைக்குப்போட்டுவிட்டார். அதன்பின் உயிர்பதைக்க அதைத்தேடி அலைய சலவைக்காரர் அது என்ன என்று தெரியாமல் திரும்பக்கொண்டுவந்து கொடுத்துவிட்டார். எனக்கு அத்தனை ஆட்சியாளர்களைவிடவும் ஹென்றி லாரன்ஸ்தான் அணுக்கமானவராகத் தோன்றினார். முயன்றிருந்தால் அவர் நல்ல நாவல்களை எழுதியிருக்கக் கூடும். https://www.jeyamohan.in/112643#.W6cwjxbTVR4

குழந்தைகள் உயிரைப் பறிகொடுப்பதில் உலகிலேயே இந்தியா முதலிடம்

1 day 2 hours ago
குழந்தைகள் உயிரைப் பறிகொடுப்பதில் உலகிலேயே இந்தியா முதலிடம் இதை பகிர ஃபேஸ்புக்கில் இதை பகிர Messenger இதை பகிர டுவிட்டரில் இதை பகிர மின்னஞ்சல் பகிர்க படத்தின் காப்புரிமைGETTY IMAGES Image captionஉலகில் பிறக்கும் குழந்தைகளில் 18% இந்தியாவில் பிறக்கின்றன. (கோப்புப்படம்) இந்தியாவில் 2017ஆம் ஆண்டில் ஒரு வயது நிறைவடைவதற்கு முன்பே இறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 8,02,000 என்கிறது ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கான பன்முகமைக் குழு (United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை. உலக சுகாதார நிறுவனம், உலக வங்கி, ஐ.நாவின் சர்வதேச குழந்தைகள் நிதியம் (யுனிசெஃப் ) மற்றும் ஐ.நா மக்கள் தொகை பிரிவு ஆகிய அமைப்புகள் உள்ளடங்கிய இந்தக் குழுவின் அறிக்கையில் குடிநீர், சுகாதாரம், போதிய ஊட்டச்சத்து மற்றும் அடிப்படை மருத்துவ வசதிகள் ஆகியவை கிடைக்காததுதான், உலகெங்கும் நிகழும் இந்த மரணங்களுக்குக் காரணம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 2016இல் இந்தியாவில் இந்த எண்ணிக்கை 8,67,000. கடைசி ஐந்து ஆண்டுகளிலேயே 2017இல்தான் குழந்தைகள் இறப்பு எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது. எனினும் அந்த அறிக்கையின் தரவுகளைப் பகுத்தாய்ந்தால், (ஓர் ஆண்டுக்கு உள்ள 3,15,36,000 வினாடிகளை 8,02,000ஆல் வகுத்தால்) 2017இல் சுமார் 39.3 வினாடிக்கு ஒருமுறை ஒரு வயதுக்கும் குறைவான ஓர் இந்தியக் குழந்தை உயிரிழந்துள்ளது தெரிய வருகிறது. உலகெங்கும் பிறக்கும் குழந்தைகளில் 18% குழந்தைகள் பிறக்கும் இந்தியாதான், உலகிலேயே ஒரு வயதை அடையும் முன்பு இறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள நாடும் ஆகும். படத்தின் காப்புரிமைGETTY IMAGES உலகில் பிறந்து 28 நாட்களுக்குள் இறக்கும் குழந்தைகளில் சுமார் கால் பங்கு இந்தியக் குழந்தைகள்தான். அதாவது உலகில் பிறக்கும் குழந்தைகளில் 18 சதவீதக் குழந்தைகள் இந்தியக் குழந்தைகள். அதே நேரம் உலகில், பிறந்து 28 நாள்களில் இறக்கும் குழந்தைகளில் இந்தியக் குழந்தைகள் 24 சதவீதம். "இந்தியக் குழந்தைகளிடம் நிலவும் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு, தடுப்பூசி எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வழங்கப்படுகிறதா என்கிற விவரம், பெண்கள் கல்வி விகிதம், மருத்துவ வசதிகள் எந்த அளவுக்கு எல்லோருக்கும் கிடைக்கிறது என்ற விவரம் ஆகியவற்றை குழந்தைகள் இறப்பு விகிதத்துடன் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும்," என்கிறார் சமூக சமத்துவத்துக்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் மருத்துவர் ரவீந்திரனாத். 1990-ல் ஒன்று முதல் ஐந்து வயது வரையிலான காலகட்டத்தில் இறக்கும் இந்தியக் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 1.26 கோடியாக இருந்தது. இது 2017-ல் 54 லட்சமாகக் குறைந்துள்ளது. ஆனால், ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் இறப்பில் உலகளவில் 50% பங்கு வகிக்கும் ஆறு நாடுகளில் (இந்தியா, நைஜீரியா, பாகிஸ்தான், காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு, எத்தியோப்பியா, சீனா) இந்தியா முதன்மையான நாடாக உள்ளது. ஐந்து வயதுக்கு முன்னரே இறக்கும் குழந்தைகளில் 32% குழந்தைகள் இந்தியாவையும், நைஜீரியாவையும் சேர்ந்தவை. அதாவது இரு நாடுகளில் நடக்கும் இத்தகைய மரணங்கள் உலக அளவில் நடப்பதில் சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு. "1990களுக்கு பிறகு இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதுமே குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் குறைந்துள்ளது. அதற்குக் காரணம் அறிவியல் மற்றும் மருத்துவத் துறையில் உண்டாகியுள்ள முன்னேற்றங்கள். இதே காலகட்டத்தில் சீனா, நேபாளம், இலங்கை போன்ற நாடுகள் இந்தியாவைவிட மருத்துவத் துறையில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளன. பொது சுகாதாரத்துக்கு ஒட்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 5 - 6% ஒதுக்கப்படவேண்டும் என்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம். ஆனால், இந்தியா அவ்வளவு தொகை ஒதுக்குவதில்லை," என்கிறார் ரவீந்திரனாத். படத்தின் காப்புரிமைTORTOON/ISTOCK உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளியிட்டுள்ள உலக சுகாதார செலவீனங்களுக்கான தரவுகளின்படி அதிக வருமானம் உள்ள நாடுகள் 5.2%, உயர் நடுத்தர வருவாய் உள்ள நாடுகள் 3.8%, கீழ் நடுத்தர வருவாய் உள்ள நாடுகள் 2.5% மற்றும் குறைவான வருவாய் உள்ள நாடுகள் 1.4% எனும் விகிதத்தில் பொது சுகாதாரத்துக்காக செலவிடுகின்றன. ஆனால், இந்தியாவின் விகிதம் இவை அனைத்தையும்விடக் குறைவு. மத்திய புள்ளிவிவர அலுவலகத்தின் 2018ஆம் ஆண்டுக்கான தரவுகளின்படி 2017-18ஆம் நிதியாண்டில் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் 1.28% பொது சுகாதாரத்துக்காக செலவிடப்படுகிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.5% நிதியை பொது சுகாதாரத்துக்கு செலவிட வேண்டும் என்று 2017இல் மத்திய அரசு வெளியிட்ட தேசிய சுகாதாரக் கொள்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2009-10இல் 1.12% ஆக இருந்த பொது சுகாதாரத்துக்கான செலவீனம், ஒன்பது நிதி ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இப்போதுதான் 1.28% ஆகியுள்ளது. இது 2025ல் அடையவேண்டிய இலக்கில் ஏறக்குறைய பாதி அளவுதான். https://www.bbc.com/tamil/india-45570174