Sign in to follow this  
பேராசிரியர்.ந.கிருஷ்ணன், ம.சு.பல்கலைக்கழகம்

ஆங்கிலம்+ஆரியத்துடன் ஒரு அக்கப்போர்! மொழிகளின் இயற்கை புரிந்துவிடு! மனிதர்க்குத் தமிழே ஆதிமொழி!-3

Recommended Posts

ஆங்கிலம்+ஆரியத்துடன் ஒரு அக்கப்போர்!

மொழிகளின் இயற்கை புரிந்துவிடு! மனிதர்க்குத் தமிழே ஆதிமொழி!-3

பேராசிரியர் ந. கிருஷ்ணன், ம.சு.பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி.

"பொங்கு தமிழர்க்கு இன்னல் விளைத்தால் சங்காரம் நிசமெனச் சங்கே முழங்கு!"
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

 

"என்னப்பா! ஆளையே காணோம்! ஆங்கில - ஐரோப்பிய மொழிகளில் ஒலி எழுத்துக்கள் உருவான கதைய எப்பத்தான் முழுசாச் சொல்லப் போற? தெளிவாச் சொல்லு!", என்று படபடத்தவாறே உள்ளே நுழைந்தார் நண்பர்.

"கண்டிப்பா சொல்லிர்றேன்பா! நூற்றாண்டுகளாகவே இலக்கியம் மற்றும் உரைநடைகளில் vowels தனியாகவும் Consonants தனியாகவும் எழுதியே பழகிய ஆங்கிலேய, ஐரோப்பிய முறையை அடியோடு மாத்தி, புதிய உயிர்மெய் ஒலிஎழுத்துக்களை உருவாக்குவது சாத்தியம் இல்லை என்பதை உணர்ந்துகொண்டதால், அம்முடிவைக் கைவிட்டது IPA குழு. அதற்கு ஈடாக, "Spoken Language" எனப்படும் பேச்சுமொழியின் தரத்தன்மைகளை வெளிப்படுத்தும் கூறுகளைக் குறியீட்டு ஒலிஎழுத்துக்களாக உருவாக்க முனைந்தது IPA.", என்று சற்றே நிறுத்தினேன்.

பேச்சுமொழியின் தரத்தன்மைகள்

"பேச்சுமொழியின் தரத்தன்மைகள் சிலவற்றைச் சொல்லேன்!', என்றார் நண்பர்.

"தனித்தன்மைகொண்ட பேச்சொலி (அல்லது) சைகைஒலி(phones),

ஒரு சொல்லை மற்ற சொற்களிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும் மொழியின் வேற்றுமை ஒலிக்கூறுகள் (phonemes examples: ch என்ற phoneme வரும் சொற்கள்: church, chin, each; tch என்ற phoneme வரும் சொற்கள்: catch, fetch, pitch),

ஒரு பொருள் அல்லது செயல் குறித்த ஒருவரின் கருத்து அணுகுமுறையை அல்லது உணர்வை வெளிப்படுத்தும் ஏற்ற-இறக்க ஒலிக்கூறுகள்(intonation), தொடராக வெளிப்படும் ஒரு சொல்லின் ஒலிக்கட்டுமானத் தனிக்கூறுகள் (syllables, உதாரணமாக, ignite என்னும் சொல் ig மற்றும் nite என்னும் இரண்டு syllable-களால் உருவாகிறது) போன்றவை பேச்சுமொழியின் தரத்தன்மைகளில் முக்கியமானவை. IPA-வின் நீட்சியாக, சொற்களில், பற்களில் பட்டு ஒலிப்பது, உதடுகள் பொருந்த ஒலிப்பது, அடித்தொண்டை, மேல்தொண்டை ஒலிகள் போன்றவற்றிக்கும் ஒலிக்குறியீடுகள் உருவாக்கப்பட்டன.", என்றேன் நான்.

"இதெல்லாம் தமிழ்-ல இயற்கையா இருக்கு. யானைக்குக் கோமணம் கட்றாப்ல, English-கு ஒலிஎழுத்துன்னுட்டு உருவாக்குறது பெரிய அக்கப்போரால்ல இருக்கும்!", என்று அங்கலாய்த்தார் நண்பர்.

IPA ஒலிக்குறிப்புகளின் அமைப்பு

"உண்மைதான்! IPA ஒலிக்குறிப்புகள் (letter with accent), அதாவது, எழுத்தும், அதைப் பேசும் விதமும் என்றவகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கி.பி.1888ல் IPA அனைத்து ஐரோப்பிய மொழிகளுக்குமான உயிர்மெய் ஒலிகளுக்குப் பொருந்திவரும் வகையில் 107 ஒலி எழுத்துக்களையும், இவ்வொலிகளைச் சற்றே மாற்றி ஒலிக்க ஏதுவான ஒலிகளைக் குறிக்க 31 திரிபொலி(diacritics)  எழுத்துக்களையும், ஒலியின் அளவு(length), ஏற்ற-இறக்கம்(tone and intonation), அழுத்தம்(stress) போன்ற தன்மைகளைக் கையாள உருவாக்கிய 19 கூடுதல் ஒலிஎழுத்துக்களையும் சேர்த்து, 157 ஒலி எழுத்துக்களை (உயிர்மெய்) தந்தது IPA. கி.பி. 2005-ல் 107 எழுத்துக்களுடன் (letters) and 52 திரிபொலிகள் (diacritics) இணைந்து 159 ஒலி எழுத்துக்கள் IPA-வால் வெளியிடப்பட்டன.

இவ்வினாடிவரைகூட, இந்தோ-ஐரோப்பிய மேலைஆரிய மொழிகள் முழுமையடையவில்லை என்பதை நடப்பு 2018 ஆண்டில்கூட புதிய மாற்றங்களை உள்ளடக்கிய IPA ஒலிக்குறிப்பு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது உணர்த்துகின்றது.", என்றேன் நான்.

"ஐரோப்பிய மொழிகள் கிடக்கட்டும். இந்த 159 ஒலி எழுத்துக்களில் ஆங்கிலத்துக்கு இப்போது எத்தனை எழுத்துக்கள் என்பதை முதலில் சொல்லப்பா!" என்றார் நண்பர் ஆவலுடன்.

ஆங்கில மொழிக்கு மொத்த எழுத்துக்கள் இப்போது 70க்கும் மேல்!

(கட்டுரை முடிவில் காண்க: (அக்கப்போர்) ஆங்கிலம் 44 ஒலி எழுத்துக்கள் விளக்க அட்டவணை-1)

"வந்துட்டேன். 26 வரிவடிவ எழுத்துக்களுடன், IPA அட்டவணையிலிருந்து 44 ஒலிஎழுத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு, 70 எழுத்துக்களுடன் ஆங்கிலமொழி விரிவாக்கம் கண்டது. ஆங்கிலமொழி அகராதிகளில் (Dictionaries) சொற்களை எப்படி உச்சரிப்பது என்பதை உணர்த்த இவ்வொலியெழுத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.", என்ற நான்,

"இப்போது 'exaggerate' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன  என்பதைப் பார்க்க, கி.பி.1828ல் வெளியிடப்பட்ட   Webster's Dictionary-யின் தற்காலத் தேடுதளமான http://webstersdictionary1828.com/ஐச் சொடுக்கி, 'exaggerate' என்று தட்டச்சு செய்தால் அச்சொல்லுக்கான பல்வேறு பொருள் விளக்கம் மட்டுமே கிடைக்கும்.

Exaggerate

EXAG'GERATE, verb transitive [Latin exaggero; ex and aggero, to heap, from agger, a heap.]

1. To heap on; to accumulate. In this literal sense, it is seldom used; perhaps never.

2. To heighten; to enlarge beyond the truth; to amplify; to represent as greater than strict truth will warrant. A friend exaggerates a man's virtues; a enemy exaggerates his vices or faults.

3. In painting, to highthen in coloring or design.

Exaggerate என்ற சொல்லுக்கான பலுக்கம்(உச்சரிப்பு) கிடைக்காது.

தற்கால Webster's Dictionary தேடுதளமான - https://www.merriam-webster.com - க்குச் சென்று exaggerrate என்று தட்டச்சு செய்தால் அச்சொல்லை 'ஒலிக்கூறுகளாகப்(syllables) பிரித்து எப்படி உச்சரிக்கவேண்டும் என்பதைக் காட்டும்.

exaggerate

 verb

ex·ag·ger·ate | \ig-ˈza-jə-ˌrāt  \

exaggerated; exaggerating

என்பதுடன், பொருள் விளக்கம் உள்ளிட்ட பல விடைகள் IPA ஆங்கில உயிர்மெய் ஒலியெழுத்தில்  கிடைக்கும்." என்றேன் நான்.

"ஆங்கில மொழி இருநூறு ஆண்டுகளாகத்தான் ஒலிவடிவைக் கண்டது என்பதை நம்பவே முடியல!", என்று வியந்தார் நண்பர்.

"அதுமட்டுமா! அமெரிக்க ஆங்கிலத்துக்குத் தனியாகவும், இங்கிலாந்து ஆங்கிலத்துக்குத் தனியாகவும் ஒலிக்குறிப்பு எழுத்துக்கள் உருவாக்கியுள்ளார்கள். இப்போதும்கூட, ஐரோப்பிய ஆங்கில மொழிகளுக்கு முழுமையான ஒலிவடிவம் எழுதும் ஆற்றல் கிடைத்தபாடில்லை. நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முன்பே உயிர்மெய் ஒலிவடிவம் அமைத்து முழுமை அடைந்திருந்த தமிழ் மொழியின் மேன்மையை எண்ணிப் பாரேன்!" என்றேன் நான்.

"மற்ற உலக மொழிகளில் உயிர்மெய் உண்டா? இல்லையா?", என்று மீண்டும் கேள்விக்கணை தொடுத்தார் நண்பர்.

உலகில் உயிர்மெய் எழுத்துக்களை முதலில் வடிவமைத்தவர் தமிழரே!

"வரிவடிவங்களில் எவ்வளவுதான் குறைபாடுகள் இருந்தாலும், உலகமொழிகள் அனைத்தும் உயிர்மெய்கள் கலந்துதான் ஒலிக்கின்றன. ஆனால், உயிர்மெய் கூட்டுவடிவ ஒலி எழுத்துக்களை மிகச்சரியாக உலகில் முதன்முதலில் வடிவமைத்தவர் தமிழர்களே! தமிழரைப் பின்பற்றியே வடமொழியிலும், பிற இந்திய மொழிகளிலும் உயிர்மெய் ஒலிவடிவுகள் எழுத்திலேயே அமைந்தன.", என்றேன் நான்.

"தமிழைப்போலவே, வடமொழியும் இயல்பிலேயே உயிர்மெய் கூட்டுவடிவ ஒலி எழுத்துக்களை ஏன் கொண்டிருந்திருக்கக் கூடாது?", என்றார் நண்பர் காட்டமாக.

உலகத் தாய்மொழியான தமிழை அடையாளம் காணத்தவறிய ஐரோப்பிய ஆய்வர்கள்!

"வடமொழிக்கும் மூத்த ஆரிய இனமொழிகளெல்லாம் மொழி முழுமை அடையாமல் இன்றும் திணறிவரும்போது, அவ்வின மொழிகளில் காலத்தால் பிற்பட்ட வேதமொழிக்கு முழுமை எங்கிருந்து கிடைத்திருக்கமுடியும் என்று ஐரோப்பிய ஆய்வாளர்கள் சிந்தித்திருப்பாரேயானால், உலகத் தாய்மொழியான தமிழை எளிதில் அடையாளம் கண்டிருப்பார்கள்.

தன்னைக்காட்டிலும்  சிவப்பான ஐரோப்பிய ஆரியனுக்கே அல்வாக் கொடுத்த நம்மஊரு ஆரியனுக்கு முன்னால, கருப்பா இருக்கிற தமிழனெல்லாம் எம்மாத்திரம்! 'சிவப்பா இருக்கவன் பொய் சொல்ல மாட்டான்-ற சித்தாந்தத்து-ல மூவாயிரம் ஆண்டுகள் ஊறிய நம்மூரு மட்டைகளைத் திருத்தவே முடியாது!", என்றேன் வெறுப்பாக.,  

"இப்படியெல்லாம் சொல்லி என்கிட்டேருந்து தப்பிக்க முடியாது! எனக்குப் புரியும்படி 'மொழிகளின் இயற்கை' என்னன்னு சொல்லு! மனிதர்க்குத் தமிழே ஆதிமொழி-ங்கறதையும் நிரூபி! அதுவர ஒன்ன விடுறதா இல்ல!", என்றார் நண்பர்!

"இரண்டையும் கட்டாயம் சொல்றேன்!", என்றபடி விடைபெற்றேன் நண்பரிடம்.

வெள்ளம் போல் தமிழர் கூட்டம்! வீரங்கொள் கூட்டம்!  அன்னார்
உள்ளத்தால் ஒருவரே! மற் றுடலினால் பலராய்க் காண்பார்!
கள்ளத்தால் நெருங்கொணாதே எனவையம் கலங்கக் கண்டு
துள்ளும் நாள் எந்நாளோ! - புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்!

மொழிகளின் இயற்கை அறிவோம்!

 

--------------------------------------------------------------------

(அக்கப்போர்) ஆங்கிலம் 44 ஒலி எழுத்துக்கள் விளக்க அட்டவணை-1

5 - உயிர்க்குறில் ஒலிகள் (Short-Vowel Sounds காட்டாக, short -a- in and, as, after

short -e- in pen, hen, lend, short -i- in it, in, short -o- in top, hop

short -u- in under, cup)

6 - உயிர்நெடில் ஒலிகள் (Long-Vowel Sounds காட்டாக, long -a-() in make(மேக்), take(டேக்)

long -e-( American- I, British-i:)() in sheep beet(பீட்), feet, long -i-() in tie(டை), lie(லை), long -o-() in coat(கோட்), toe(டோ),

long -u-(யூ) (yoo) in rule(ரூல்), long -oo-() in few, blue)

இரண்டுஉயிரெழுத்துக்கள் இணைந்து ஒலிக்கும்  diphthong -ஒலி உள்ளிட்ட சிறப்பொலிகள் 5. (காட்டாக,

-oi- in foil and toy, -ow- in owl and ouch, short- oo in took and pull, -aw- in raw and haul, -zh- in vision.

7 - ஒற்றை ஒலியுடைய ஈரெழுத்துக்கள் (Digraph) (இரண்டு ஆங்கில எழுத்துக்களைச்  சேர்த்து ஒரு தனித்தன்மைபெற்ற ஒற்றை ஒலியைக் குறிப்பது Digraph எனப்படும். காட்டாக,

-ch- in chin, chair and ouch, -sh- in ship and push, -th- in thing, -th- in this, -wh- in when, -ng- in ring, -nk- in rink).

3 - 'r' என்னும் எழுத்தால் கட்டுப்பட்ட /ur/, /ar/, /or/ ஆகிய 3 உயிரெழுத்துக்கள். (r-Controlled Vowels. காட்டாக: /ur/ in fern, her, bird, and hurt. /ar/ in park, bark and dark. /or/ in fork, pork and stork.)

18 - மெய்எழுத்து ஒலிகள் - Consonant Sounds காட்டாக,

-b- in bed, bad, -k- in cat and kick, -d- in dog, -f- in fat, -g- in got, -h- in has, -j- in job, -l- in lid, -m- in mop, -n- in not, -p- in pan, -r- in ran, -s- in sit, -t- in to, -v- in van, -w- in went, -y- in yellow, -z- in zipper; C, Q and X ஆகியன விடுபட்டுள்ளன; ஏனெனில், அவற்றின் ஒலிகளை ஏனைய மெய்யொலிகளில் இருந்து உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். (C என்பதன் ஒலியை k என்பதன் ஒலியிலிருந்தும்,  s என்பதன் ஒலி cereal, city and cent  போன்ற சொற்களின் ஒலியிலும், Q என்பதன் ஒலியை 'kw' என்ற ஈரெழுத்துக்கள் இணைந்து ஒலிக்கும் backward(bacQard) மற்றும் Kwanza(Qanza) போன்ற சொற்களில் காணலாம். X என்பதன் ஒலியை 'ks' என்ற ஈரெழுத்துக்கள் இணைந்து ஒலிக்கும் kicks(kix) போன்ற சொற்களில் காணலாம்.))

- ஆக மொத்தம் = 44 ஒலி எழுத்துக்கள்.

இவையல்லாது, இரண்டு அல்லது மூன்று ஆங்கில எழுத்துக்களைச் சேர்த்து பிறக்கும் தனித்துவம் பெற்ற ஒலிகள் Blends என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன. காட்டாக,  -bl- in blue and black, -c- in clap and close, -fl- in fly and flip, -gl- in glue and glove, -pl- in play and please, -br- in brown and break, -cr- in cry and crust, -dr- in dry and drag, -fr- in fry and freeze, -gr- in great and grand, -pr- in prize and prank, -tr- in tree and try, -sk- in skate and sky, -sl- in slip and slap, -sp- in spot and speed, -st- in street and stop, -sw- in sweet and sweater, -spr- in spray and spring, -str- in stripe and strap ஆகியன அனைத்தும் Blends என அழைக்கப்படும்.

 

List of British English Phonetics Symbols

Single vowels

ɪ

i:

ʊ

u:

ship

sheep

book

shoot

e

ɜ:

ə

ɔ:

left

her

teacher

door

æ

ʌ

ɒ

ɑ:

hat

up

on

far

Diphthongs (vowels)

ɔɪ

 

wait

coin

like

 

ɪə

ʊə

 

hair

here

tourist

 

əʊ

/

 

show

mouth

 

 

unvoiced consonants

p

f

θ

t

s

ʃ

ʧ

k

pea

free

thing

tree

see

sheep

cheese

coin

voiced consonants

b

v

ð

d

z

ʒ

ʤ

g

boat

video

this

dog

zoo

television

joke

go

m

n

ŋ

h

w

l

r

j

mouse

now

thing

hope

we

love

run

you

.

ˈ

ˌ

:

ʔ

ˑ

 

 

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • By பேராசிரியர்.ந.கிருஷ்ணன், ம.சு.பல்கலைக்கழகம்
   'ஆரியம் இறந்த கதை'யைச் சொல்லும் ஆங்கிலம்!

   மொழிகளின் இயற்கை புரிந்துவிடு! மனிதர்க்குத் தமிழே ஆதிமொழி!-4

   பேராசிரியர் ந. கிருஷ்ணன், ம.சு.பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி.

   "பொங்கு தமிழர்க்கு இன்னல் விளைத்தால் சங்காரம் நிசமெனச் சங்கே முழங்கு!"
   - பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

   "ஆரிய மொழிக்குடும்பத்தில், ஆங்கிலம், ஜெர்மன், பிரெஞ்சு போன்ற மொழிகளெல்லாம் இன்னும் செழிப்புடன் பேசப்பட்டு, உலகவழக்கில் இருக்கிறாப்ல! இந்திய ஆரியமொழியான சமற்கிருதத்தை ஏன் மக்கள் மறந்துவிட்டார்கள்?", என்று வருத்தத்துடன் கேட்டபடியே வந்தார் நண்பர்.
   சமற்கிருதம் எக்காலத்தும் பேசப்படாத மொழியே!
   "சமற்கிருதம் எக்காலத்திலும் மக்களால் பேசப்படாத மொழி; சமயம், இலக்கியம், அறிவு நூற்கள் ஆகியன இந்தியாவெங்கும் வாழும் மேற்குடி மக்களுக்கு மட்டுமே உரியனவாக இருக்கவேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அரை செயற்கை மொழியே சமற்கிருதம்; அடிப்படை எழுத்துக்களையே 'சிவசூத்திரங்கள்' என்று பெயரிட்டு, சிவபெருமான் உடுக்கையிலிருந்து பிறந்தது என்றும், ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு தேவதை உண்டு என்றும்,  'தேவபாஷை' என்றும் கதைகட்டினார்கள்", என்ற என்னை இடைமறித்து,
   "அதற்காக சமற்கிருதத்தைப் பேசப்படாத மொழி என்று எப்படிச் சொல்ல முடியும்?", என்று சூடானார் நண்பர்.
   "சற்றுப் பொறுமையைக் கேளப்பா! பெருவாரியான சாமானிய மக்களை சூத்திரர்கள், இழிமக்கள், வேசிமக்கள், அடிமைகள், புலையர்கள் என்று பழித்து, அவர்கள் தேவபாஷையைக் கேட்பதோ, பேசுவதோ பாவம் என்று விதிசெய்து உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை மொழி சமற்கிருதம்;  பிராகிருதம் என்றால் இயற்கை மொழி என்றும், சமற்கிருதம் என்றால் திருந்தச் செய்யப்பட்ட மொழி என்றும் பொருள்; 'சமற்கிருதம்' என்னும் அதன் பெயருக்கான பொருளே அது பேசப்படாத மொழி என்பதை உரக்க அறிவிக்கும்", என்றேன் நான்.
   "நீ சொல்வதை ஒத்துக்க முடியல! இன்னும் கொஞ்சம் வெளக்கமாச் சொல்லு!" என்றார் நண்பர்.
   "மக்கள் பேச்சு வழக்கில் புழங்கிய ஒரு மொழி, பிற்காலத்தில் பேச்சு வழக்கிலிருந்து ஒழிந்தால் அதை வழக்கொழிந்த மொழி என்று சொல்வது சரியாய் இருக்கும். சமற்கிருதம் எந்த மக்களாலும் பேசவே படாத போது, அம்மொழியை வழக்கொழிந்த மொழி என்பது எப்படிப் பொருந்தும்? பெருவாரி மக்களின் நினைவில் ஒருக்காலத்தும் இல்லாத சமற்கிருதத்தை மறக்கப்பட்ட மொழி என்பது எப்படி உண்மையாகும்?  எனவே, மக்கள் சமற்கிருதத்தை மறந்து விட்டார்கள் என்பது பொருளற்ற கருதுகோள்.", என்றேன் நான்.
   உலகவழக்கு ஒழிந்த மொழி வேத ஆரிய மொழியே!
   "அப்படின்னா 'ஆரியம் போல் உலகவழக்கு அழிந்து ஒழிந்து சிதையா உன் சீரிளமைத் திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே' என்று மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பாடிய தமிழ்த்தாய் வணக்கப்பாடலில் சொல்லப்பட்ட 'ஆரியம்' சமற்கிருதம் இல்லையா?", என்று கொதித்தார் நண்பர்.
   "இல்லை! தமிழ்த்தாய் வணக்கத்தில் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் குறித்த 'ஆரியம்' வேதகால ஆரியர்கள் இந்தியாவுக்குள் வந்தபோது பேசிய எழுத்தில்லா மொழி", என்றேன் நான்.
   "அப்படியே ஆகட்டும்! என் கேள்வியெல்லாம் நான்கு வேதங்களைத் தந்த வளமான ஆரியமொழி எப்படி உலக வழக்கிலிருந்து அழிந்தது என்பதுதான். அதற்கான விடைசொல்ல முடியுமா?", என்று பரபரத்தார் நண்பர்.
   மேலை ஆரியமொழிகளை ஆய்வு செய்தால் வேத ஆரியமொழி எவ்வாறு செத்தது என்று அறியலாம்!
   "ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, ஜெர்மனி உள்ளிட்ட ஆரியமொழிகளை ஆராய்வதன் மூலம் இதற்கு விடை கிடைக்கும்", என்றேன் நான்.
   "போகாத ஊருக்கு வழி சொல்லாதே! எனக்குப் புரியும்படி ஒன்னால சொல்லமுடிஞ்சா, நான் கேட்டுக்கிறேன். இல்லன்னா தெரியாத எத்தனையோ-ல இதுவும் இருக்கட்டும்", என்றார் வெறுப்புடன்.
   ஆங்கில மொழியின் சில நகைமுரண்கள்!
   "சரி. நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஆங்கிலம்-ன்ற ஒரு ஆரியமொழியின் சில கூறுகளை ஆய்வு செய்து காட்டறேன். பாத்துட்டு, சரியான்னு நீயே தெளிவாகச் சொல்ல முடியும்", என்றேன் நான்.
   "ஆகட்டும்!", என்று உற்சாகமானார் நண்பர்.
   "அரைகுறை ஆங்கிலம் அறிந்த ஆசிரியரும், அவரின் மாணவரும் பேசுவதுபோல் வரும் ஒரு நகைச்சுவைத் துணுக்கை இப்போது பார்க்கலாம்:
   ஆங்கில ஆசிரியர்:      ஸ்பெல் த வோர்ட் 'க்நைஃபே" ("Spell the word "knife")
   ஆங்கில மாணவன்:    "ஐ டோன்ட் க்நொவ் சார்" ("I don't know(க்நொவ்) Sir")
   ஆங்கில ஆசிரியர்:      "யூ ஆர் வ்ரோங்" ("You are wrong(வ்ரோங்)")
   எப்படியிருக்கு?" என்றேன் நான்.
   "என்னுடைய ஆங்கில ஆசிரியர் 'Neibour' என்ற சொல்லுக்கு Nei என்பதை நெய், bour என்பதை பவர் என்று பதம் பிரித்து 'நெய்பவர்' என்று சேர்த்து உச்சரிக்கக் கற்றுக் கொடுத்தார். அறிவியல் ஆசிரியர் ஒருநாள் 'Neibour' என்ற சொல்லை,  /ˈneɪbə(r)/ என்று மிகச்சரியாக உச்சரித்தபோது, மாணவர்கள் அனைவரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தோம்! காரணம் அறியாமல் குழம்பிய அறிவியல் ஆசிரியர், கோபத்தில் முதல் பெஞ்சிலிருந்தவன் தலையில் ஓங்கிக் குட்டியதும் 'கப்சிப்' ஆனோம்", என்று அவர்தம் பள்ளிக்கால அனுபவத்தைப் பகிர்ந்தார் நண்பர்.
   "அதெல்லாம் கிடக்கட்டும். ஆங்கிலேயனே பதினாலாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு "knife" என்பதை "க்நீஃவே" "know" என்பதை "க்நொவ்" என்றும் "wrong" என்பதை "வ்ரோங்" என்றும்தான் உச்சரித்தான் என்றால் நம்ப முடிகிறதா?", என்று கேட்டேன். (பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் Dictionary-யிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை கீழே தரப்பட்டுள்ளன.)
   [Pronunciation of 'Knife' in Old English
   From Middle English knyf, knif, from late Old English cnīf, from Old Norse knífr (compare Danish/Swedish/Norwegian kniv), from Proto-Germanic *knībaz (compare Low German Knief. Replaced Middle English sax. The verb knife is attested since the mid 1800s;[1] the variant knive is attested since 1733.
   Pronunciation of 'Know' in Old English
   Etymology: From Proto-Brythonic *know, from Proto-Celtic *knūs.
   Pronunciation: IPA(key): [knoʊ]
   Pronunciation of 'Wrong' in Old English
   Middle English: Alternative forms: wrang, wronge, wronk, wornge, rong
   Etymology: From Old English wrang; ultimately from Proto-Germanic *wrangaz.
   Pronunciation: IPA(key): /wrɔnɡ/, [wrɔŋɡ]: (later ME) IPA(key): /rɔnɡ/, [rɔŋɡ] ]
   "குழப்பமாயிருக்கே? இங்கிலீஸ்காரனே இங்கிலீஸ் தப்பாப் பேசினா நாமல்லாம் எம்மாத்திரம்!", என்றார் வியப்புடன்.
   இயல்புமொழி தமிழில் சொற்கள் மெய்யெழுத்தில் தொடங்கா!
   "மேற்கண்ட மூன்று வார்த்தைகளும் 'க்-K', 'வ்-W' ஆகிய மெய்யெழுத்தில் தொடங்குபவை. இயல்புமொழியான தமிழில் 'சொற்கள் மெய்யெழுத்தில் தொடங்காது' என்னும் இலக்கணம் ஏன் வந்தது? இயல்பாகப் பேசுகிற எவருக்கும், ஒரு சொல்லின் தொடக்கத்தில் மெய்யெழுத்தப் போட்டுண்டு, மலர்ச்சிக்கல்(Constipation) வந்தவன்போல முக்க முடியாது-ங்கறதுனால தமிழ்ச் சொற்கள் இயல்பாக மெய்யெழுத்தில் தொடங்கவில்லை! தமிழ் இலக்கணம்-ங்கறது தமிழ்மக்கள் தமிழ்மொழியை எவ்வாறு  இயல்பாகப் பேசி வழங்கினார்களோ, அம்முறையை உற்றுநோக்கியே உருவாக்கப்பட்டன.", என்ற நான் தொடர்ந்து,
   "முக்கும் மெய்யெழுத்துக்களில் தொடங்கும் ஆங்கிலச் சொற்களில், காலப்போக்கில், அம்மெய்யெழுத்துக்கள்,  மக்களின் இயல்பான பேச்சு வழக்கில், ஒலியிழந்து, 'Silent'-டா ஊமையாய்ப் போயிருச்சு! மக்களின் பேச்சு இயல்புக்கு மாறான முக்கல் ஒலி ஊமையாய்ப் போச்சு! இதுதான்  நடந்தது!", என்று முடித்தேன்.
   "Silent ஆனப்பொறவும் காலிப் பெருங்காயடப்பா மாதிரி, அந்த எழுத்துக்கள ஏன் இன்னமும் புடிச்சித் தொங்குரானுவ!", என்றார் நண்பர்.
   'க்நீஃவே' 'நைஃப்' ஆன கதை!
   "ஆமாம், பழைய ஒலிப்பு "க்நீஃவே (Knife)" என்பது எழுத்து வடிவில் இன்றும் அப்படியே இருக்கிறது. ஆனால், இக்கால ஒலிப்பு முறைப்படி அது  'நைஃவ்' என்று ஒலிக்கப்படுகின்றது. இங்கு, 'க்-K' என்ற மெய்யெழுத்து ஊமை எழுத்தாய்ப் போய்விடுகின்றது. 'நீ = ந்+ஈ"-யில் வரும் 'ஈ' என்ற உயிரொலி திரிந்து 'ஐ' ஆகியதால், 'நீ' என்பது 'நை' என்று மாறிவிட்டது. இறுதியில் வரும் 'ஏ' ஒலிப்பு இல்லாமல் ஊமை எழுத்தாய் 'Silent' ஆனது. போதுமா!", என்றேன் நான்.
   "அடேங்கப்பா! விட்டா ஆங்கிலத்துக்கும் புணர்ச்சி இலக்கணம் எழுதிருவ போல!", என்று உரக்கக் கைகொட்டிச் சிரித்தார் நண்பர்.
   "அதெல்லாம் என்னால முடியுமாப்பா! தமிழில் இதற்கெல்லாம் திரிபு இலக்கணம், புணர்ச்சி இலக்கணம் என்று உண்டு. ஆங்கிலத்தில் அத்தெளிவு இல்லாமையால், ஒலி மாறுபாடுகளால் சொற்களும், மொழியும் பெரும் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகி, புதுச்சொற்களாகவும், புது மொழியாகவும் உருமாறுகின்றன. ஆனால் ஆங்கில எழுத்தில் இம்மாற்றங்கள் வரவில்லை", என்றேன் நான்.
   "ஊமை எழுத்து-ங்கற அக்கப்போர்-னால வெட்டியா ஒவ்வொரு சொல்லோட எழுத்துக்களையும், ஒலிப்பு முறைகளையும் 'உரு'ப்போட வேண்டிருக்கு", என்று தன் வேதனையைச் சொன்ன நண்பர், தொடர்ந்து,
   "இப்பிடி நா யோசிக்கல. ஆனா எழுத்துக்கள் 'silent' ஆவுறது ஒரு word-க்கு நடுப்புறமும் வரத்தானே செய்யுது!", என்று திடுமென ஒரு புதிய குறுக்குக் கேள்வியை வீசினார் நண்பர்.
   ஆங்கிலத்தில் 14 ஊமை எழுத்துக்கள்!
   "உண்மைதான். ஆங்கிலத்தின் 26 எழுத்துக்களில் B, C, D, E, G, H, K, L, N, P, S, T, U, W ஆகிய 14 எழுத்துக்கள், சொற்களில் அவை வரும் இடங்களைப்பொருத்து, ஊமை எழுத்துக்களாய் மாறுகின்றன. 'silent Letter' எனப்படும் ஊமை எழுத்து, அது வரும் சொல்லில் உச்சரிக்கப்படாவிட்டலும், அச்சொல்லின் பொருளையும், உச்சரிப்பையும் மாற்றும் சக்தி கொண்டது", என்றேன் நான்.
   "அடேங்கப்பா! ஆங்கிலத்துல 'AFIJ MOQRV XYZ'-ங்கற 12 எழுத்துக்கள்தான் எப்பவும் பேசுற எழுத்துக்கள்-னு சொல்லு! அறுபது விழுக்காடு ஆங்கிலச் சொற்களில், கொறஞ்சது ஒரு ஊமைஎழுத்தாவது கட்டாயம் இருக்கும் போல!", என்று ஆச்சரியப்பட்டார் நண்பர்.
   அறுபது விழுக்காடு(60%) ஆங்கிலச்சொற்கள் ஒரு  ஊமை எழுத்தையாவது கொண்டவை!
   "மிகச் சரியாகச் சொன்னாய் நண்பா! உண்மையில், ஆங்கில மொழியின் 60 சதவீத சொற்கள், குறைந்தது ஒரு ஊமை எழுத்தையாவது கொண்டவையே! ஆங்கிலமொழி கற்பவருக்கு இவை பெரும் தடைக்கற்களாகவே உள்ளன. (இக்கட்டுரையின் முடிவில் காண்க: 14 ஆங்கில ஊமை எழுத்துக்களின் தொகுப்பு - அட்டவணை) ஆங்கிலத்தின் மொழி வரலாற்றை உற்று நோக்கினால், தொடக்கக் காலத்தில் இவ்வெழுத்துக்கள் உச்சரிக்கப்பட்டு, பிற்காலத்திலேயே ஊமையாய்ப் போயிருக்கின்றன என்பது புலனாகும்", என்றேன் நான்.
   "இதிலிருந்து நீர் எமக்கு அறிவிக்கும் கருத்து!? . . .", என்று திருவிளையாடல் நக்கீரர் ஸ்டைலில் கேள்விக் கணையை என்மீது வீசினார் நண்பர்.
   மெய்யெழுத்தில் தொடங்கும் ஆரியச்சொற்கள் வேதமொழியின் அழிவுக்கு முக்கியமான காரணி!
   "ஆ! இன்னுமா புரியவில்லை! செயற்கையாய்க் கனத்த ஒலிகளில் உருவாக்கப்பட்ட ஆரிய வேதமொழி (பிற்காலத்தில் சமற்கிருதமொழி) மெய்யெழுத்தைப் போட்டு முக்கும் சொற்கள் பலவற்றையும் தன்னகத்தே கொண்டு விளங்கியதால், ஆரியர்களே தொடர்ந்து முக்கிப் பேசமுடியாமல் மூச்சுத் திணறினர். ஆங்கிலேயர்கள் அத்தகைய சொற்களில் வரும் முக்கும் மெய்யெழுத்துக்களை ஊமை எழுத்துக்களாக்கி(silent sounds Letters), மொழியைக் காப்பாற்றிக் கொண்டனர்.", என்ற என்னை இடைமறித்து,
   "இன்னமும், ஆகமக் கோவில்களில் தொடங்கி, சுடலைமாடன் கோயில் வரைக்கும் ஊடுருவிக் கோலோச்சுகிறது நீ சொல்ற 'முக்குற தேவபாடை'! அதுமட்டுமா, காதுகுத்தில் தொடங்கி, கருமாதி வரை, அன்றாட சமய, சமூகச் சடங்குகளிலும் 'தேவபாடை சமற்கிருதம்' வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் போது, ஆரியத்தை எப்படி செத்தமொழி என்று சொல்லலாம்?", என்று சாமியே ஆடிவிட்டார் நண்பர்.
   "உண்மைதான் நண்பா! 'தேவபாடை'யைக் காவலாக்கொண்டு ஆன்மிக மையங்களான கோவில்களில் ஆரியர்கள் இன்றும் கோலோச்சுவதை அனைவரும் அறிவார்கள். ஆனால், 'தேவபாடை' என்ற வீம்புடன் கனத்த ஒலிகளைக் கைவிடாமல் முக்கிக்கொண்டு மாற்றத்துக்கு உடன்படாத ஆரிய வேதமொழியை பிராமணர்கள் அல்லாத ஏனைய ஆரியர்கள் கைவிட்டுவிட்டு, தாங்கள் வாழும் ஊரின் மக்கள் பேசும்மொழியில் பேசத் தொடங்கியதால், ஆரிய வேதமொழி உலகவழக்கிலிருந்து மங்கியது. கால ஓட்டத்தில் ஆரியப் பிராமணர்களே தங்கள் இல்லங்களில் பேசும்போது, வேதமொழியில் முக்க முடியாமல், உள்ளூர் மக்கள் மொழியிலேயே பேசத் தொடங்கியதால் வேத ஆரிய மொழி உலகவழக்கு அழிந்து ஒழிந்திருக்கவேண்டும்", என்றேன் நான்.
   "வேத ஆரியமொழி எழுத்து வடிவத்தைக் கண்டதா? சமற்கிருதம் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது?", என்று தொடர்க்கேள்விகளால் துளைத்தார் நண்பர்.
   "வரும் நாட்களில் மொழிகளின் இயற்கையை முதலில் பேசலாம். அதன் ஊடேயே ஆரியம் குறித்த உன் கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும். இப்போ நாம காணும் பொங்கலைக் கொண்டாடலாம்! தமிழனுக்குத் தை முதல்நாள்தானே ஆண்டு பிறக்கிறது! தமிழ்ப்புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் நண்பா!", என்று விடை பெற்றேன் நண்பரிடம்.


   வெள்ளம் போல் தமிழர் கூட்டம்! வீரங்கொள் கூட்டம்!  அன்னார்
   உள்ளத்தால் ஒருவரே! மற் றுடலி னால் பலராய்க் காண்பார்!
   கள்ளத்தால் நெருங்கொணாதே எனவையம் கலங்கக் கண்டு
   துள்ளும் நாள் எந்நாளோ! - புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்! மொழிகளின் இயற்கை அறிவோம்!
    
   ----------------------------------------------------------
    
   14 ஆங்கில ஊமை எழுத்துக்களின் தொகுப்பு - அட்டவணை
   ( Table on 14 Silent Letters in English)
   எடுத்துக்காட்டுகளுடன் (With Example Sentences)
    26 ஆங்கில எழுத்துக்களில் B, C, D, E, G, H, K, L, N, P, S, T, U, W ஆகிய 14 எழுத்துக்கள் ஊமை எழுத்துக்களாக வரும் சொற்களின் தொகுப்பு

    Often silent letters in English are actually diacritic letters. This means that rather than being pronounced, they change the pronunciation of another syllable.
    Silent B
   The letter B is usually not pronounced after the letter 'm' at the end of a word.
   'Silent b' words :  Comb, bomb, thumb, climb, tomb, crumb, lamb
   Other Examples:  dumb : He was struck dumb with horror; limb : This soldier has lost the use of two limbs; numb : My fingers are numb with cold; womb : A baby spends nine months in the womb; catacomb :A catacomb is an underground cemetery.
   B is usually not pronounced before the letter T.
   'Silent b' words : Doubt, doubtful, subtle, debt.
   Other Examples: debt : Many people are in debt to their bank; doubt : I doubt if we will have enough money to go on holiday; subtle : His jokes are so subtle we can't understand them.
    Silent C
   The letter C is silent in the combination of SC.
   'Silent sc' words : Scissors, ascent, fascinate, muscle.
   The letter C is silent before the letters K and Q.
   'Silent k, q' words : Lock, block, puck, acknowledge; Aqua, Acquit, Acquiesce.
    Silent D
   The letter D is silent when it appears before the letters N and G.
   'Silent d' words : Wednesday, cadge, Pledge, grudge.
   D is silent in the following Common words: Wednesday, handsome, handkerchief, sandwich.
    Silent E
   The letter E is silent if it comes at the ends of words, it is silent.
   'Silent e' words : Fore, table, before, write, give, hide.
   If E occurs before the letter D in the second and third form of the verbs, E is silent.
   'Silent e' words : Bored, fixed, smuggled, begged.
    Silent G
   The G letter is not pronounced when it comes before N in a word.
   'Silent g' words : Design, foreign, sign, gnash, align.
   Exceptions: Magnet, igneous, cognitive, signature
   Example Sentences:
   gnome : She has a dozen plaster gnomes in her garden; gnat : A gnat is a small biting insect; gnu : The gnu is an African antelope; gnash : To gnash your teeth is to grind them together;  gnarled : The trunk of the old tree was gnarled; sign : The sign on the door said 'PULL'; design : Do you like the design of this web site?; resign : If I don't get more pay, I'll resign; align : To align means to match up alongside; assign : We need to assign roles to each employee; benign, malign : A malign tumour is malignant, a benign one is not malignant; deign : Will the boss deign to attend our party?; reign : The country prospered under the King's reign; foreign : We love foreign travel; sovereign : A reigning king or queen is a sovereign; campaign : Will you support my campaign for better food?; consignment : A consignment of goods was sent from the factory.
    Silent GH
   GH is not pronounced when it comes after a vowel in a word.
   'Silent gh' words : High, light, thought, through alight.
   Exceptions: GH is pronounced separately in compound words (As you can see in the following words that exceptions are generally compound words).
   Doghouse, bighead, foghorn.
   GH is sometimes pronounced like F, consider the words below : Draught, cough, laugh, tough.
    Silent H
   The letter H is usually silent when it appears after W.
   'Silent h' words: Why, what, when, weather, where; Sometimes the letter H is not silent after W, consider the words below: Whose, whosoever, who, whoever, whole; H is mute at the beginning of many words (should use the article “an” with unvoiced H) : Hour, honest, honour, heir.
   Exceptions: Most of the words beginning with H are not silent (remember to use the article “a” with voiced H) : History, Historical, Hair, Happy.
   Example Sentences:
   honest : To be honest, I don't know the answer; honour : Address the judge as 'Your Honour'; ghost : Spectre is another word for ghost; ghastly :           Those curtains are so ugly I'd call them ghastly; aghast : I'm aghast at the huge rise in food prices; gherkin : A gherkin is a small pickled cucumber; ghetto : He escaped from the city ghetto and made a better life; ghoul : Ghoul is an old word for an evil spirit; rhinoceros : In some countries the rhinoceros is in danger of extinction; rhubarb : Rhubarb is her favourite fruit; rhyme :    Time, crime and chime all rhyme; rhythm : James plays rhythm guitar; vehicle : Good locks can deter vehicle theft; exhibition :    Many people visited the art exhibition; exhaust : I'm exhausted after that long run.
   Silent K
   The letter K is always silent when it precedes the letter N in a word.
   'Silent k' words : Know, knock, knife, knight, knowledge.
   Examples of k silent words:
   knack : He has a great knack with magic tricks; knock : Knock hard to wake me up; knowledge : Bill has an extensive knowledge of history; knuckle : I grazed my knuckles when I fell off my bike; knot : The knot was too tight to undo; knapsack : My water bottle is in my knapsack; knee : He needs ointment on his cut knee; knit : Helen is going to knit a jacket for her sister's baby; knoll : A knoll is a small grassy hill; knob : They checked the door knob for fingerprints.
    Silent L
   The letter L is usually not pronounced after the vowels: A, O and U.
   'Silent l' words : Calf, half, palm, would, should, could, folk, yolk.
   Example Sentences:
   calm : Don’t panic, stay calm; palm : There are palm oil trees as far as you can see; half : Ten is half of twenty; calf : One of our cows recently had a calf; chalk : These cliffs are made of chalk; talk : Don't talk with your mouth full; walk                : Let's walk home through the park; folk : Folk music is popular with these students; salmon : Salmon is a healthy food; could : We could eat at home or in the burger bar; would : James would like an orange juice; should : A recording studio should be sound proof.
    Silent N
   The letter N is not pronounced when it comes after M at the end of a word.
   'Silent n' words : Column, damn, solemn, autumn.
   Example Sentences:
   autumn : The leaves turn to gold in autumn; condemn : The judge had to condemn the man to a life sentence; column      : You can't support a building with just one column; solemn : After the bad news solemn music was played; hymn : Everyone joined in the hymn singing.
    Silent P
   The letter P is not pronounced at the he beginning of many words using the combinations PS, PT and PN.
   'Silent p' words : Psalm, psephology, pterodactyl, pneumonia, pneumatic.
   Example sentences:
   pneumatic : The workman had a pneumatic drill; pneumonia : Pneumonia can be a very serious illness; psychic : The old lady had psychic powers; psychiatry : Psychiatry is the study and treatment of mental illness; psychiatrist  : The psychiatrist worked at the hospital; psychedelic : Psychedelic drugs can be dangerous as they alter the mind; psychology : My brother is studying psychology at college; psychologist : A psychologist studies the way the mind works; psychopath : The killer was found to be a psychopath; psychosis : Psychosis is a serious mental illness; psychotherapy : Her eating phobias were cured by psychotherapy; pterodactyl : Pterodactyls were flying reptiles, now extinct; pterosaur : Pterosaurs flew in the Jurassic period; ptarmigan : The ptarmigan is a brown bird living in the colder parts of Europe.
    Silent PH
   PH is sometimes pronounced like F.
   'Silent ph' words : Sophia, paragraph, elephant, telephone.
    Silent S
   The letter S is not pronounced before L in the following words:
   'Silent s' words : Aisle, island, isle, islet.
    Silent T
   The letter T is not pronounced  in the following common English words:
   'Silent t' words : Castle, Christmas, fasten, listen, often, beret, Chevrolet, whistle, thistle, bustle, hasten, soften, rapport, gourmet, ballet.
   Example Sentences:
   fasten : Fasten your shoe lace before you trip over; hasten : Jim turned up the oven heat to hasten the cooking; glisten : Frost can glisten in the sunlight; moisten : Moisten the cloth then clean the keyboard; apostle : Mark was an apostle of Christ; thistle : Thistle plants were growing among the corn; whistle : The referee blew his whistle at the end of the game; mortgage : We'll need a bigger mortgage to buy a bigger house; Christmas : Christmas is celebrated on the 25th of December.
    Silent U
   The letter U is not pronounced when it comes after G and before a vowel in a word.
   'Silent u' words : Guide, guest, guard, guess, guano.
    Silent W
   The letter W is not pronounced at the beginning of a word when it is before the letter R.
   'Silent w' words: Write, wrest, wrong, wrack, wrap.
   W is silent in the following words: Who, whose, whole, whom, whole, whoever, answer, sword, two.
   Example sentences: wreck : There is a rusty old wreck on the reef; wren : The wren is one of the smallest birds in Britain; wrestle : We saw the policeman wrestle the burglar to the ground;  wriggle : The cave explorers had to wriggle through the tunnel; wrinkle:  Grandma says she has a new wrinkle every day; wrist :  She wore a gold bangle on her wrist; writhe : We watched the poor animal writhe in agony; wrought : The old gate is made of wrought iron;
    
  • By பேராசிரியர்.ந.கிருஷ்ணன், ம.சு.பல்கலைக்கழகம்
   ஆங்கிலம்+ஆரியத்துடன் ஒரு அக்கப்போர்!
   மொழிகளின் இயற்கை புரிந்துவிடு! மனிதர்க்குத் தமிழே ஆதிமொழி!-2
   பேராசிரியர் ந. கிருஷ்ணன், ம.சு.பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி.
   "பொங்கு தமிழர்க்கு இன்னல் விளைத்தால் சங்காரம் நிசமெனச் சங்கே முழங்கு!"
   - பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
   "என்னப்பா! நேத்தே வந்துருவேன்னு சொன்ன! இப்பத்தான் ஊர்லந்து வர்றாப்ல இருக்கு! ஆங்கில உயிர்மெய் எழுத்து எப்படி இருக்கும் என்ற மண்டக் கொடைச்சல் தாங்கலப்பா! க்+அ=க மாதிரி b+a=ba, c+a=ca-ன்னுட்டு என்னென்னவோ கற்பனை செஞ்சு பாத்துட்டேன். கூகிள் பண்ணியும் பாத்துட்டேன்! எங்கயும் ஆங்கில உயிர்மெய் எழுத்துன்னு ஒண்ணக் கூடக் காணவே இல்லயே!", என்று அங்கலாய்த்தபடி வந்தார் நண்பர்.
   "வாப்பா! இப்படி யோசிப்பமே! தமிழ்-ல உயிர்மெய் எழுத்து இல்லன்னு வச்சுக்குவம். 'வணக்கம்' என்பதை எப்படி எழுதுவோம்?", என்றேன் நான்.
   "பிரிச்சு அப்படியே எழுதிற வேண்டியதுதான். 'வ்அண்அக்க்அம்'-னு தான் இருக்கும்! சரியா!", என்றார் நண்பர்.
   "சரிதான்! அப்படித்தான் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட இந்தோ-ஆரியமொழிகளில் சொற்கள் எழுதப்படுகின்றன. சொற்களுக்கான உச்சரிப்புகள் சொற்களுடன் இணைத்துச் சொல்லிக்கொடுப்பார்கள்.", என்றேன்.
   "சரிப்பா! தமிழுக்கும் இந்தோ-ஆரிய மொழிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைச் சொல்லு", என்றார் நண்பர்.
   தமிழ் மொழிக்கும் இந்தோ-ஆரிய மொழிகளுக்கும் உள்ள அடிப்படை வேறுபாடு!
   "தமிழ் எழுத்துக்கள் மனிதனின் இயல்பொலிகளால் (Natural Phonemes) உருவானவை. Iranian, and Nuristani, English, French, German, Italic உள்ளிட்ட Indo-Aryan (Indo-European) மொழிகளின் வரிவடிவ எழுத்துக்களுக்கும், ஒலிவடிவத்துக்கும் தொடர்பு இருக்காது!. அடிப்படை வேறுபாடு இதுதான்!", என்றேன் நான்.
   தமிழ்எழுத்து முறையில் ஆரிய-கிரந்த எழுத்துக்கள் உருவாக்கம்!
   "அப்படியானால், Indo-Aryan மொழிகளின் பின்வரிசையில் வந்த வடமொழி (பிற்காலத்தில் சமற்கிருதம்) எப்படி இயல்பொலிகளால் உருவானது?", என்றார் நண்பர்.
   "அதில்தான் சங்கதியே இருக்கு! மற்ற Indo-Aryan மொழிகளில் எழுத்துக்கள் உருவாவதற்கு முன்பே, அதாவது, சுமார் 3500 ஆண்டுகள் முன்னால், அவர்களிடமிருந்து பிரிந்து இந்தியா வந்த    வேத ஆரியர்களிடமும் எழுத்து இல்லை; ஆடு-மாடுகளை மேய்த்துக்கொண்டு, எழுத்தில்லாமல், தம் இன இலக்கியமான ஆரியவேத ருக்வேதத்தை செவிவழியாகவே ஓதிவந்த வேதஆரியர்களுக்குத் தமிழ் மொழியின் நெடுங்கணக்கு அமைப்பைக் காப்பியடித்து, தம் கனத்த பொலிவொலிகளுக்கென்று (voiced sounds) சில தனி எழுத்துக்களையும் சேர்த்து, கிரந்த எழுத்துக்களை எளிதாக உருவாக்க முடிந்தது." என்றேன் நான்.
   "சரிதான்! போற போக்கப் பாத்தா  சமற்கிருதமொழியில் பாதிச்சொற்கள் தமிழ் சொற்கள்-னு சொன்னாலும் சொல்லுவப்பா! கலிகாலம்! தேவபாஷைக்கே இந்த நெலமையா!", என்றார் நண்பர்.
   "எப்படிப்பா இவ்வளவு சரியா சொல்லுற! தமிழர்களின் மொழி-இலக்கியச் செழுமையை உள்வாங்கி,  தம் ஆரியமொழியுடன் ஐம்பது விழுக்காடுக்கும் மேற்பட்டத் தமிழ்ச் சொற்களைக் கடன்வாங்கி, தமிழ் நெடுங்கணக்கைப் பின்பற்றி, ஆரியமொழிக்கு கிரந்த எழுத்துக்களையும், பிராகிருதத்தின் தேவநாகரி வரிவடிவ எழுத்துக்களையும்,  ஒலிவடிவ எழுத்துக்களையும், உருவாக்கிக் கொண்டனர் என்பதே உண்மை!", என்றேன் நான்.
   "நீ சொன்னதை நிரூபிக்க முடியுமா?", என்று கேட்ட நண்பர், சுதாரித்துக்கொண்டு, "அதை அப்புறம் சொல்லு! முதல்ல, ஆங்கிலேயன் எப்போ உயிர்மெய் எழுத்தக் கண்டுபுடிச்சான்? அதச்சொல்லு", என்று மீண்டும் ஆர்வமானார் நண்பர்.
   ஆங்கிலமொழியில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை உயிர்மெய்ஒலி எழுத்தில்லை!
   "கட்டாயம் நிரூபிக்கிறேன்! சரி, ஆங்கில உயிர்மெய் ஒலி எழுத்துப் பிறந்த கதைய மொதல்ல பார்ப்போம். பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பியர்களுக்குப் புதிதாக முளைத்த ஆரிய இனப்பற்றின் விளைவாக, தங்கள் இனமொழிகளின் வரிசையில் மிகவும் பின்னால் இருக்கும் Indo-Aryan மொழியான சமற்கிருத மொழியைக் கற்க முனைந்தபோது, வரிவடிவத்திலும், ஒலிவடிவத்திலும் ஒன்றாக இருக்கும் சமற்கிருத எழுத்துக்களின் ஒலிவடிவ மொழி அமைப்பைப் பார்த்து வியந்தேபோனார்கள்.", என்றேன் நான்.
   "ஏன் அவர்கள் ஆச்சரியப்படணும்?", என்றார் நண்பர்.
   "ஆரிய  இனமொழிகள் ஒன்றிலும் இப்பண்பு இல்லாததே அவர்தம் வியப்புக்குக் காரணம்!" என்ற நான், "அத்தோடு விட்டால் பரவாயில்லை! இன்னும் பலபடி மேல போயி, சமற்கிருதமே இயல்பான மொழி என்றும், உலக மொழிகளின் தாய்மொழி என்றும் உரக்கக் கூவினார்கள்.", என்ற நான்,
   "மூத்த ஆரிய மொழிகளில் இல்லாத பண்பு இளைய ஆரியமொழியான சமற்கிருதத்துக்கு இருந்தா அது வேற எங்கயோ கடன் வாங்கியிருக்கும்னு ஊகிக்க முடியாத முட்டாள்தனத்தைச் செய்தார்கள் ஐரோப்பியர்கள்!", என்றேன்.
   "வெள்ளக்காரனவிட நாமெல்லாம் புத்திசாலின்னு சொல்லுவ போலிருக்கே!", என்றார் நண்பர் படுநக்கலாக.
   "செவப்பா இருக்கவன் கூமுட்டயா இருக்கக் கூடாதுன்ற 'வடிவேல் logic' இங்க வேண்டாமே! இந்திய நாகரிகத்தின் சுவட்டை கங்கைக் கரையில தேடுனதுனால வெள்ளக்காரனால தேவநாகரி சமற்கிருத எழுத்துக்கு முந்தின கிரந்த சமற்கிருத எழுத்தக் கண்டுபிடிக்க முடியல. 'பேரன் பாட்டனைப் பெற்றான்' என்பது எவ்வளவு அபத்தமோ, அவ்வளவு அபத்தம் 'சமற்கிருதம் உலக மொழிகளின் தாய்மொழி' என்னும் ஆய்வுக் கருதுகோள் என்பதை, சமற்கிருதத்துக்கும் மூத்தமொழி பேசிய ஜெர்மானிய மொழியியல் அறிஞர்கள் உணரவில்லை." என்றேன் நான்.
   "இன்னங் கொஞ்சம் வெளக்கமா சொல்லப்பா!", என்றார் நண்பர்.
   "'வெள்ளக்காரன் கிரந்த சமற்கிருத எழுத்த மொதல்ல பாத்திருந்தா, அதோட வேர் தமிழ்மொழியிலே இருக்குறதக் கண்டுபிடிச்சுருப்பான். நம்மஊரு இடையன்குடியிலேயே குப்பகொட்டி, திராவிட மொழிகளுக்கு ஒப்பிலக்கணம் எழுதிய பன்மொழிப்புலவர் பிஷப் கால்டுவெலாருக்கே இந்த விஷயம் கண்ணத் தப்பிருச்சே! மத்தவுங்க எம்மாத்திரம்?"  கால்டுவெலார் காலத்துல தொல்காப்பியம் அச்சுக்கு வரல. அதுனால அவருக்கு இது தெரியாமப் போச்சு!", என்றேன் நான்.
   தமிழ்மொழியே சமற்கிருதமொழிக்குத் தந்தைமொழி!
   "அப்ப வடமொழி நெடுங்கணக்கு எழுத்துக்களுக்கு மூலம் தமிழ்தான்னு சொல்லுறியா? ஏன், ஆரியர்களே கண்டுபுடிச்சிருக்க முடியாதா என்ன?", என்றார் நண்பர் அப்பாவியாக.
   "Indo-European மொழிகளில் மிகவும் பின்வரிசையில் உள்ள சமற்கிருத மொழிக்கு, அதற்கு மூத்த இனமொழிகளைவிட மேம்பட்ட பண்பு இருந்தால், அப்பண்பு Indo-European அல்லாத வேற்று இனமொழியிலிருந்தே கடன் வாங்கியிருக்க முடியும் என்ற LOGIC ஏனோ அவர்கள் மூளைக்குத்தான் எட்டவில்லை. ஒனக்குமா எட்டவில்லை?", என்றேன் சற்றே காட்டமாக.
   "சும்மா தெரிஞ்சுக்கத்தான் கேட்டேன். நீ ஆங்கில உயிர்மெய்க் கதயச் சொல்லுப்பா!", என்றார் நண்பர் விடாப்பிடியாக.
   "ஆமா, தமிழ் மொழியே சமற்கிருதத்தின் ஒலிவடிவக் குறியீட்டு எழுத்துமுறைக்குத் தந்தைமொழி என்று அறியாமல், சமற்கிருதத்தின் உயிர்மெய் ஒலிவடிவை மற்ற ஆரியஇனமொழிகளுக்கு ஒட்டவைக்க, பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பியர் முனைந்தனர்,", என்றேன் நான்.
   "ஆங்கில உயிர்மெய் ஒலிவடிவம் செஞ்சாங்களா இல்லையா!", என்று பொறுமையிழந்தார் நண்பர்.
   "அங்கதான் சிக்கலே வந்திச்சு! வேத ஆரியர்கள் இந்தியத் துணைக்கண்டத்துக்கு வந்தபோது, எழுதப்படிக்கத் தெரியாத தற்குறிகளாகவே இருந்ததுனால, எழுத்தில்லாமல் இருந்தார்கள். தெற்கே புலம் பெயர்ந்த வேத ஆரியனுக்குத் தமிழ் நெடுங்கணக்கு எழுத்துமுறையை புதிதாய் அப்படியே உள்வாங்கி ஆரியமொழிக்கு உயிர்மெய் கிரந்த ஒலிவடிவம் உருவாக்குவது மிக எளிதாக இருந்தது!", என்ற என்னை இடைமறித்து,  
   "வேத ஆரியர்கள் எழுதப்படிக்கத்தெரியாத தற்குறின்னுட்டு எப்படிச் சொல்ற?", என்று காட்டமாகக் கேட்டார் நண்பர்.
   "சான்று இருக்கப்பா! வேத ஆரியர்கள் தம் இன இலக்கியமான 'ருக்' வேதத்தைச் செவிவழியாகவே ஓதி, தலைமுறை தலைமுறையாகப் பாதுகாத்து வந்தனர். இதனால் வேதத்துக்கு ச்ருதி (எழுதாக்கிளவி) என்று பெயர். பிற்காலத்தில் அதையே காரணமாச்சொல்லி, கடவுள் அசரீரியாச் சொன்னார் என்று புராணத்தைக் கெளப்பி, வேதத்துக்குப் புனிதம் ஏற்றினர்.", என்ற நான், தொடர்ந்து,
   "கிரந்த எழுத்துக்கள் முறையிலேயே,  பின்னர் தேவநாகரி எழுத்தையும் வடிவமைத்துக் கொண்டனர். இது குறித்து விரிவான தரவுகள் பின்னர் தரப்படும். இப்போது, ஐரோப்பிய ஆய்வாளர்களின் ஒலி எழுத்துக்கள் முயற்சியைக் குறித்துப் பேசுவோமே!", என்றேன்.
   "சரி! மேல சொல்லு", என்றார் நண்பர் காட்டமாக.
   ஐரோப்பிய மொழிகளுக்கான (உயிர்மெய்) ஒலிஎழுத்துக்கள் கி.பி. 1886-ல்தான் உதயமானது!
   "கி.பி. 1886-களில், பிரெஞ்சு மொழியிலாளர் திரு.பவுல் பாசி(Paul Passy) தலைமையில் ஆங்கில மற்றும் பிரெஞ்சு மொழியியல் ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூடி IPA எனப்படும் International Phonetic Association  அமைப்பை  உருவாக்கினர். ஏற்கனவே உயிரெழுத்துக்களையும், மெய்யெழுத்துக்களையும் தனித்தனியே எழுதும் வழக்கத்தில் ஊறிப்போயிருந்த எழுத்துமுறையை மாற்றுவது அவ்வளவு எளிதன்று என்பதை அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.", என்று சற்றே நிறுத்தினேன்.
   அவ்வளவுதான்; கடுப்பான நண்பர், "மொத்தத்துலே உயிர்மெய் ஒலி எழுத்துக்கள் இல்ல! இதுக்குத்தான் இவ்வளவு build-up-ப்பா!", என்றார் வெறுப்புடன்.  
   "உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இல்லாட்டி என்ன? அதுக்குப் பதிலா, பெரும்பான்மையான சொற்களுக்கான ஒலி எழுத்துக்களை அவர்களால் உருவாக்க முடிந்தது. அனைத்து ஐரோப்பிய மொழிகளுக்குமான மூல ஒலி எழுத்துக்களை (Phonetic Alphabets) உருவாக்கியது IPA அமைப்பு. "கூட்டு-ஒலியாக அல்லாத ஒவ்வொரு தனித்த ஒலிக்கும் ஒரு எழுத்தை உருவாக்குவது" என்ற நோக்கத்துடன் புதிய ஒலி எழுத்துக்கள் அமைக்க முனைந்தது IPA. ", என்றேன் நான்.
   "அதையாவது உருப்படியாச் செய்தாங்களா என்ன?", என்று வினவினார் நண்பர்.
   "ஆமாம்! அதப்பத்தி விரிவா நாளக்கிப் பேசுவோமே! இப்ப பசி வந்திருச்சு.", என்று எழுந்தேன்.
   வெள்ளம் போல் தமிழர் கூட்டம்! வீரங்கொள் கூட்டம்! அன்னார்
   உள்ளத்தால் ஒருவரே! மற் றுடலினால் பலராய்க் காண்பார்!
   கள்ளத்தால் நெருங்கொணாதே எனவையம் கலங்கக் கண்டு
   துள்ளும் நாள் எந்நாளோ! - புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்!
    
   மொழிகளின் இயற்கை அறிவோம்!