Sign in to follow this  
நவீனன்

பதவிகளை நீடிக்கும் இரு தலைவர்கள்

Recommended Posts

பதவிகளை நீடிக்கும் இரு தலைவர்கள்

New-china-0e5b53f16c1a0561a4c269dd83f509af811f01c5.jpg

 

கடந்த வாரம் உலக அரங்கில் இரு தலை­வர்­களின் பெயர்கள் கூடு­த­லாக உச்­ச­ரிக்­கப்­பட்­டன. இரு­வரும் பத­வியில் இருப்­ப­வர்கள்.  தத்­த­மது அதி­கா­ரங்­களை நீடித்துக் கொள்ள இரு­வரும் முனை­வ­தாக மேற்­கு­லக ஊட­கங்கள் விமர்­சித்­தன. 

ஒருவர் சீன ஜனா­தி­பதி க் ஷி ஜிங்பிங். மற்­றவர் ரஷ்ய ஜனா­தி­பதி விளாடிமிர் புட்டின். முறை­கே­டான விதத்தில் அதி­கா­ரங்­களைக் குவித்து கொண்டு வாழ்நாள் முழு­வதும் ஆட்­சி­பீ­டத்தில் அமர்ந்­தி­ருப்­பது இரு­வ­ரதும் நோக்கம் என மேற்­கு­லக அர­சியல் ஆய்­வா­ளர்கள் அபாயச் சங்கு ஊதி­னார்கள்.

சீனாவின் மாற்றம்

சீனாவில் கம்­யூனிஸ்ட் கட்­சியின் தலைவர் ஜனா­தி­ப­தி­யாக இருப்பார். ஒரு ஜனா­தி­பதி இரண்டு தட­வைகள் பதவி வகிக்­கலாம். பதவிக் காலத்தின் மீதான கட்­டுப்­பாட்டை நீக்­கு­வது பற்றி கம்­யூனிஸ்ட் கட்சி யோசனை கூறி­யது.

இதற்­காக அர­சியல் யாப்பை மாற்ற வேண்டும். அதனைத் திருத்­து­வ­தற்­கான யோசனை மக்­க­ள­வையில் வாக்­கெ­டுப்­பிற்கு விடப்­படும். மக்­க­ள­வையில் இருப்­ப­வர்கள் கட்சி விசு­வா­சிகள் என்­பதால், பிரே­ரணை நிறை­வே­று­வது உறுதி.

இது மேற்­கு­ல­கத்­திற்குப் பிரச்சினை. ஜனா­தி­ப­தியின் பதவிக் காலம் மீதான கட்­டுப்­பாடு நீக்­கப்­ப­டு­வதால், க் ஷி ஜிங்பிங் வாழ்நாள் முழு­வதும் ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்­தி­ருக்கும் நிலை தோன்றி விடும் என்­பது மேற்­கு­லகின் அச்சம்.

ரஷ்­யாவின் ஜனா­தி­பதித் தேர்தல்

ரஷ்­யா­விலும் ஜனா­தி­ப­தி­யொ­ருவர் இரு தட­வைகள் மாத்­தி­ரமே பதவி வகிக்­கலாம். இரு தட­வைகள் பதவி வகித்த விளாடிமிர் புட்டின் 2008இல் சிறி­ய­தொரு தந்­திரம் செய்தார். தமது நண்பர் திமித்ரி மெத்­வெ­தவ்வை ஜனா­தி­பதி பத­வியில் அமர்த்தி, அவ­ருக்குக் கீழ் பிர­த­ம­ராக கட­மை­யாற்­றினார்.

அதே வரு­டத்தில், ரஷ்­யாவின் அர­சியல் யாப்பு திருத்­தப்­பட்­டது. ஜனா­தி­ப­தியின் பத­விக்­காலம் நான்கு ஆண்­டு­களில் இருந்து ஆறாண்­டு­க­ளாக மாற்­றப்­பட்­டது. விளாடிமிர் புட்டின் 2012ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் ஜனா­தி­ப­தி­யாகத் தெரி­வானார். எதிர்­வரும் 18ஆம் திகதி மீண்டும் ஜனா­தி­பதித் தேர்தல். இதில் விளாடிமிர் புட்டின் வெற்றி பெறு­வது நிச்­சயம். அதன்­மூலம், 2024ஆம் ஆண்டு வரை அவரே ஜனா­தி­ப­தி­யாக இருப்பார்.

இதுவும் மேற்­கு­ல­கிற்குப் பிரச்­சினை. விளாடிமிர் புட்டின் சர்­வா­தி­கா­ரி­யாக மாறி ரஷ்ய மக்­களை ஒடுக்கி விடு­வாரோ, அவ­ரது இரும்­புப்­பிடி ஆட்­சிக்குள் மக்­களின் கதி என்­ன­வாகி விடுமோ

என்­றெல்லாம் அச்சம் வெளி­யிட்­டன.

மேற்­கு­லகம் போதித்த ஜன­நா­ய­கமும் சீன-­–ரஷ்ய ஆட்சி நிர்­வா­கமும்

மேற்­கு­லகம் போதித்த ஜன­நா­ய­கத்தின் பார்­வையில் ஆராய்ந்தால், க் ஷி ஜிங்பிங், விளாடிமிர் புட்டின் ஆகி­யோரின் பதவி நீடிப்பு முயற்­சிகள் ஜன­நா­யத்­திற்கு விரோ­த­மா­ன­வை­யாகத் தோன்றும். அவை சட்­ட­வி­ரோ­த­மா­னவை என்ற தோற்­றப்­பாட்டை ஏற்­ப­டுத்­து­வதில் மேற்­கு­லக ஊட­கங்கள் பெரும்­பாலும் வெற்றி பெற்­றுள்­ளன என்றே கூற வேண்டும். எனினும், சீன, ரஷ்ய அர­சியல் யாப்பின் பிர­காரம், இவை எந்த வகை­யிலும் தவ­றா­னவை அல்ல.

சீனாவைப் பொறுத்­த­வ­ரையில், கம்­யூனிஸ்ட் கட்­சியின் அர­சியல் யாப்பு வலு­வா­னது. இதன் பிர­காரம், கட்­சியின் தலைமைப் பதவி, இரா­ணு­வத்தின் தலைமைப் பதவி ஆகிய இரு பத­வி­களை வகிப்­ப­வர்கள் மீதான பத­விக்­கா­லங்கள் மீது கட்­டுப்­பாடு கிடை­யாது. இரு பத­வி­க­ளையும் ஜனா­தி­பதி க் ஷி ஜிங்­பிங்கே வகிக்­கிறார். கம்­யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்­சியின் மைய­மாக இருக்­கையில், கம்­யூனிஸ்ட் கட்­சியின் தீர்­மா­னங்கள் அர­சாங்­கத்தில் பிர­தி­ப­லிப்­பதில் என்ன தவறு இருக்­கலாம்?

ரஷ்­யாவின் விவ­கா­ரமும் அப்­ப­டித்தான். அந்­நாட்டின் அர­சியல் யாப்பின் பிர­காரம், ஒருவர் அடுத்­த­டுத்து இரு தட­வை­க­ளுக்கு மேல் ஜனா­தி­பதி பத­வியை வகிக்க முடி­யாது. ஆனால், ஒருவர் எத்­தனை தடவை பதவி வகிக்­கலாம் என்ற கட்­டுப்­பா­டுகள் இல்லை. இதன் பிர­காரம், புட்டின் செய்­தது அர­சியல் யாப்­பிற்கு முர­ணா­னது அல்ல. புட்­டி­னுக்கு கீழ்ப்­ப­டிந்து நடப்­பவர் மெத்­வெதெவ். ஆனால், மெத்­வெ­தெவ்வின் ஆட்­சி­கா­லத்தில் எது­வித இடை­யூறும் செய்­யாமல், அவ­ரது பத­விக்­கா­லத்தை பூர்த்தி செய்ய புட்டின் இட­ம­ளித்தார். மீண்டும் தேர்­தலின் மூலமே ஜனா­தி­ப­தி­யாகத் தெரி­வாகி, அவர் மக்கள் ஆணைக்கு மதிப்­ப­ளித்தார்.

மக்கள் நேசிக்கும் தலை­வர்கள்

இன்று மேற்­கு­லக ஊட­கங்கள் க் ஷி ஜிங்­பிங்­கையும், விளாடிமிர் புட்­டி­னையும் சர்­வா­தி­கா­ரி­க­ளாக விப­ரித்து நீலிக்­கண்ணீர் வடிப்­பதன் பின்­ன­ணியில் உள்ள அர­சி­யலைப் புரிந்து கொள்­வது இல­கு­வா­னது. இவ்­விரு தலை­வர்­களும் தமது நாட்டை முன்­னேற்றி அமெ­ரிக்கா முத­லான வல்­ல­ர­சு­க­ளுக்கு சவால் விடுக்கும் நிலைக்குக் கொண்டு வந்­தி­ருக்­கி­றார்கள் என்­பது நிதர்­ச­ன­மான உண்மை.

சீனாவைப் பொறுத்­த­வ­ரையில், மாவோ சேதுங், டெங் க்யோபிங் வரி­சையில் மக்கள் மனம் வென்ற தலை­வ­ராக

க் ஷி ஜிங்பிங் திகழ்­கிறார். பொரு­ளா­தா­ரத்தைத் தாரா­ள­ம­ய­மாக்கி, சீனாவை துரித முன்­னேற்­றத்­திற்கு வழி­கோ­லிய நவீன சிற்­பி­யாக க் ஷி ஜின்பிங் கரு­தப்­ப­டு­கிறார். இந்த மனி­தரை மக்கள் மகத்­தான மனி­த­ராக வழி­ப­டு­கி­றார்கள்.

இன்று அமெ­ரிக்­காவின் அர­சியல் ஆதிக்கம் நலி­வ­டைந்த இடங்­களில் சீனாவின் பொரு­ளா­தார ஆதிக்­கத்தை நிலை­நாட்ட வழி­வ­குத்­தவர் என்ற பெருமை ஜனா­தி­பதி க் ஷி ஜின்­பிங்கை சாரும். அமெ­ரிக்­கா­விற்கு பெருமை சேர்த்த உலகின் முன்­னணி வல்­ல­ரசு என்ற பத­விக்கே சவால் விடுக்­கக்­கூ­டிய ஆற்­றலை சீனா­விற்குத் தந்­தவர் அவரே. அத்­த­கைய தலை­வ­ரது பதவி நீடிப்­பதை சீன மக்கள் விரும்­பினால், அதில் மேற்­கு­லகம் கவ­லைப்­ப­டு­வதில் என்ன நியாயம்?

இன்று ரஷ்யா உலகில் நிமிர்ந்து நிற்கக் கூடிய தேச­மாக இருக்­கி­றது என்றால், அந்த நிலை நோக்கி முன்­னேற்­றிய பெருமை விளாடிமிர் புட்­டி­னையே சாரும். சோவியத் ஒன்­றியம் என்ற தேசத்தை சிதைத்த மறு­சீ­ராக்கல் முயற்­சிகள், 1998ஆம் ஆண்டின் நிதி நெருக்­கடி போன்­ற­வற்றால் ரஷ்ய மக்கள் அல்­லற்­பட்டுக் கொண்­டி­ரு­ந்­தனர். அந்த சம­யத்தில் ஆட்­சி­பீ­ட­மே­றிய விளாடிமிர் புட்டின்,

நாட்டில் அர­சியல் ஸ்திரத்­தன்­மையை ஏற்­ப­டுத்­தி­யதன் மூலம் ரஷ்ய தேசம் பற்­றிய நம்­பிக்­கையை ஏற்­ப­டுத்­தினார். நேட்­டோவின் கிழக்கு நோக்­கிய நகர்வைத் தடுத்­ததன் மூலம், ரஷ்­யாவின் பாது­காப்பை உறு­திப்­ப­டுத்­தினார். ஜோர்­ஜி­யாவை ஆக்­கி­ர­மித்­ததன் மூலம் இரா­ணுவ ரீதி­யான பலத்தை நிரூ­பித்தார். ஆசிய நாடு­க­ளுடன் உற­வு­களை ஏற்­ப­டுத்­தி­யதன் மூலம் உலக அரங்கில் ரஷ்­யாவின் புகழை ஓங்கச் செய்தார். நாட்டு மக்கள் தம்மை கதா­நா­ய­க­ராக போற்­றக்­கூ­டிய நிலை­மையை உரு­வாக்­கினார். இன்று ரஷ்ய மக்கள் மத்­தியில் புட்­டி­னுக்­குள்ள ஆத­ரவு 80 சத­வீ­தத்தைத் தாண்­டு­வ­தாக புள்ளி விப­ரங்கள் கூறு­கின்­றன.

ஜன­நா­ய­கத்தின் முரண்கள்

நாட்டு மக்களின் நலனை முன்னிறுத்தி, வலுவான ஆளுமைகளாக, தீர்க்க தரிசனத்துடன் தமது பொறுப்புக்களை சரிவர நிறைவேற்றும் தலைவர்கள். இந்தத் தலைவர்கள் எவரை ஆள்கிறார்களோ, அந்த மக்களின் விருப்பத்தின் பிரகாரம் தலைவர்களின் ஆட்சிக்காலம் நீடிக்கப்படுமானால், அதில் மற்றவர்களுக்கு என்ன பிரச்சினை?

இன்று மக்களைப் பற்றி சிந்திக்காமல், தாம் சொல்வது என்ன, செய்வது என்ன என்பதைப் பற்றி கிஞ்சித்தும் பொருட்படுத்தாமல், பொறுப்புக்களைத் தவற விடும் தலைவரே அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக இருக்கிறார். அவர் குறைந்தபட்சம் அமெரிக்க மக்களின் விருப்பத்தை வென்ற தலைவராகவேனும் இருக்கிறாரா? அது தான் பிரச்சினை.

http://epaper.virakesari.lk/newspaper/Weekly/samakalam/2018-03-11#page-3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this