குமாரசாமி

குமாரசாமியின் வேஸ்ற் & பேஸ்ற் புக்.

Recommended Posts

On 10/30/2018 at 6:51 PM, குமாரசாமி said:
என் வாழ்நாளில் இப்படியொரு திருமணத்தை கண்டதில்லை அருமை வாழ்த்துக்கள்.~Purple flowers ~
ஓம் நமசிவாய Shiva.png?1421323945
சுத்த சைவத் தமிழ்த்திருமுறை திருமணம்.3838410834.gif

 

 

யாழ் கள உறவு ஒருவரும் தமிழ் மந்திரம் ஓதி திருமணம் செய்ததாக பெருமையாக கூறுவார்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

தற்கலாய்ப்பு ?

ayogya-1542703504.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now