தமிழ் சிறி

தேசியத் தலைவரின், அரிய புகைப்படங்கள்.

Recommended Posts

Image may contain: 11 people, people smiling

வவுனியா மாவட்டத்தில் அமைந்திருந்த சிறீலங்கா இராணுவத்தின் வன்னி கூட்டுப்படைத் தலைமையம் மீதும் அங்கு பொருத்தப் பட்டிருந்த வானூர்தி கண்கணிப்பு கருவி( விமான ராடர்)மீதும் 09.09.2008 அன்று வான்புலிகள் மற்றும் கிட்டுபீரங்கி படைப்பிரிவினரின் உதவியுடன்
ஊடுருவி நடத்தப்பட்ட கரும்புலித்தாக்குலில் பாரிய அழிவுகளை ஏற்படுத்தியிருந்தனர்.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now