தமிழ் சிறி

தேசியத் தலைவரின், அரிய புகைப்படங்கள்.

Recommended Posts

Bild könnte enthalten: 3 Personen, Personen, die stehen und Bart

[()] எத்தனை துயர் வரினும், எத்தனை இடர் வரினும், 
நாம் எமது விடுதலைப் பாதையில்....  தொடர்ந்து போராடுவோம்.[()]

தமிழ் ஈழ தேசியத்  தலைவர்  திரு.வே.பிரபாகரன்.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, im Freien und Natur

Bild könnte enthalten: 3 Personen, Personen, die stehen und im Freien

Bild könnte enthalten: 23 Personen, Personen, die sitzen

Bild könnte enthalten: 10 Personen, im Freien

Bild könnte enthalten: 15 Personen, im Freien

Bild könnte enthalten: 5 Personen, Personen, die stehen

<=> தமிழீழ மண்ணில்... ஆயுதப்புரட்சி இயக்கத்திற்கு, அத்திவாரமிட்டவர்கள் நாம். 
தமிழனின் வீர மரபைச் சித்தரிக்கும் சின்னமாக... உதித்த எமது இயக்கம், வீரவரலாறு படைக்கும்.... 
புரட்சிகர விடுதலைச் சக்தியாக விரிவடைந்து வளர்ந்திருக்கின்றது.<=>

தமிழ் ஈழ தேசியத்  தலைவர்  திரு.வே.பிரபாகரன்.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bild könnte enthalten: 3 Personen

([]) ஒரு உயிர் உன்னதமானது... என்பதை நான் அறிவேன், 
ஆனால் உயிரிலும் உன்னதமானது... எமது உரிமை, எமது சுதந்திரம், எமது கௌரவம். ([])

தமிழ் ஈழ தேசியத்  தலைவர்  திரு.வே.பிரபாகரன்.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Personen, die sitzen und Innenbereich

தேசியத் தலைவருடன்..... மாமனிதா் N S மூர்த்தி.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bild könnte enthalten: 4 Personen, Personen, die stehen

Bild könnte enthalten: 6 Personen, Personen, die sitzen

Bild könnte enthalten: 3 Personen, Personen, die sitzen

Bild könnte enthalten: 4 Personen, Personen, die sitzen

(¶) இன ஒடுக்குமுறையாலும், இராணுவ அடக்குமுறையாலும்.... 
தமிழ் பேசும் மக்களின்,  பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகாணமுடியாது (¶)

தமிழ் ஈழ தேசியத்  தலைவர்  திரு.வே.பிரபாகரன்.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Baum und im Freien   Bild könnte enthalten: Pflanze, im Freien und Natur

Bild könnte enthalten: im Freien

()[] நாம் விரும்பினாலும்.... விரும்பாவிட்டாலும், போராட்டமே.... 
எமது வாழ்க்கையாகவும், வாழ்க்கையே.... எமது போராட்டமாகவும் மாறிவிட்டது.()[]

தமிழ் ஈழ தேசியத்  தலைவர்  திரு.வே.பிரபாகரன்.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bild könnte enthalten: 5 Personen, Personen, die stehen

Bild könnte enthalten: 3 Personen, Personen, die stehen

[()]உலக வரலாற்றில்... எங்கும், எப்பொழுதும் நிகழாத... 
அற்புதமான தியாகங்களும், அதிசயமான அர்ப்பணிப்புகளும்... 
எமது தாயக மண்ணில்,  நிகழ்ந்திருக்கின்றன.[()]

தமிழ் ஈழ தேசியத்  தலைவர்  திரு.வே.பிரபாகரன்.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Baum, im Freien und Natur

நேற்று.... 84 வயதை , நிறைவு செய்த...  நெடுமாறன் ஐயாவுடன்,  தேசியத் தலைவர் பிரபாகரன்.
இனிய.... பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். நெடுமாறன் ஐயா.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now