ஈழப்பிரியன்

நியூயோர்க் தேசிய நினைவெழுச்சி நாள்.

6 posts in this topic

28 minutes ago, ஈழப்பிரியன் said:

?ui=2&ik=29f80c0104&view=fimg&th=15873d17507fbf5c&attid=0.0.1&disp=emb&realattid=ii_ivmq9d6j1_15873aea56f1e56d&attbid=ANGjdJ83y1paUAwbjUzFlZbnqHZ3kSW9Nc2AMIsNJQLjw_TaUTjL24L573S-8NTtn7OSqy13wrjhe6GeGYGqetMZ9Yx_9tyCGXiAKo8Pzv01SZ1wzRBdxoDhVo0yF7s&sz=w1124-h856&ats=1479661115134&rm=15873d17507fbf5c&zw&atsh=1

ஒன்றும் புரியவில்லையே..? embaras.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, ராசவன்னியன் said:

ஒன்றும் புரியவில்லையே..? embaras.gif

வன்னியர் இப்ப தெரியுதா சார்?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, ஈழப்பிரியன் said:

வன்னியர் இப்ப தெரியுதா சார்?

தெரிகிறது.

தகவலுக்கு மிக்க நன்றி, திரு.ஈழப்பிரியன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, ராசவன்னியன் said:

தெரிகிறது.

தகவலுக்கு மிக்க நன்றி, திரு.ஈழப்பிரியன்.

வன்னியர் இந்த வாரம் முழவதும் மாவீரர்களை நெஞ்சிலே சுமந்து செல்லுங்கள்.நன்றி.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎21‎.‎11‎.‎2016 at 0:42 AM, ஈழப்பிரியன் said:

வன்னியர் இப்ப தெரியுதா சார்?

 

On ‎21‎.‎11‎.‎2016 at 4:46 PM, ராசவன்னியன் said:

தெரிகிறது.

தகவலுக்கு மிக்க நன்றி, திரு.ஈழப்பிரியன்.

"இமய மலை உச்சியிலே சித்தெறும்பு ஒன்று ஊருதுபார்" என்கிறார் ஒருவர்.:rolleyes:

"ஆமாம் அதன் பின்னங்காலில் அடிபட்டு நொண்டி நொண்டி நடக்கிறது" என்கிறார் மற்ரொருவர்.:grin:

 

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites