தமிழ் சிறி

ரசிக்க.... சில ஒளிப் பதிவுகள். (வீடியோ)

342 posts in this topic

இது கரும்பு வயல் இல்லை, நெல் வயல் தான். இரண்டு தலைமுறைக்கு முன்பு இருந்த நமது பாரம்பரிய நெல் வகை. இன்று இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்து மீட்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது...

"அடி-நிலத்துக்கு, நடு-மாட்டுக்கு, நுனி-வீட்டுக்கு"  இந்தப் பழமொழியின் அர்த்தம், இந்த நெல்வயலை பார்த்தல்.... உங்களுக்கு தெரியும்...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

இவர்களுக்கு... இன்று, சகுனம் சரியில்லை.... :grin: :D:

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

காணொளியை... கடைசி வரை பாருங்கள்.   உங்களால்,  சிரிப்பை அடக்க முடியாது.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாரிசில்.... மாங்குயில்கள்....  :)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

இளம் கன்று, பயம் அறியாது. :)

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

"பில்லியட்ஸ்"  விளையாடும்,  நாய்.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

வீதிக்கு, வண்ணம் பூசும் அழகைப் பாருங்கள்.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஒவ்வொரு உயிரினங்களிலும்,  ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறார் !

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

பூனைக்கு  "அல்வா"  கொடுத்த, புத்திசாலி  எலி.  :grin:

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆடிக்கூழ்..... 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஜப்பானில், பெருக்கல் கணக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் எளிய முறை.

Share this post


Link to post
Share on other sites

சபாஷ்.... சரியான போட்டி. :)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites