தமிழ் சிறி

ரசிக்க.... சில ஒளிப் பதிவுகள். (வீடியோ)

281 posts in this topic

உதவி செய்யும்... மனப்பான்மை மிருகங்களிடமும் உள்ளது.

Share this post


Link to post
Share on other sites

கோகா  கோலாவுடன் பால் கலந்தால் எப்படி இருக்கும்? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

தனது குஞ்சுகளை காப்பாற்ற, தவளை வெட்டிய வாய்க்கால்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

குங்குமப்பூ (saffron), எப்படி அறுவடை செய்யப்படுகிறது என்று  தெரியுமா.
2.5 லட்சம் தொடக்கம் 5 லட்சம் குங்குமப்பூவை ஆய்ந்து தான், காய்ந்த  ஒரு கிலோ குங்குமப்பூ பெற முடியும்.
அந்தச் செடி  ஒரு வருடத்தில் சிலவாரங்கள் மட்டுமே பூக்கும்.

90 % of saffron in the world is cultivated by Iran. Rest by Spain, Morocco and Kashmir (India).

Share this post


Link to post
Share on other sites

இலகுவான... கட்டுகள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites