தமிழ் சிறி

இரசித்த.... புகைப்படங்கள்.

387 posts in this topic

14051607_1749122348679109_32494081811612

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

11880662_10153259212123579_7252446560027

11902381_10153259212198579_8707129819383

11889672_10153259212213579_1861550866659

11856350_10153259212953579_7110516060432

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

11866331_10153259213043579_7789763406151

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14034924_719797598173728_526684973076151

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14102249_1737315519854408_75905505286859 14063970_1737315529854407_37209117135125

14022191_1737315526521074_50968542598415

கறுப்பு தக்காளி. 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14064010_827390427396934_175590820083910

Share this post


Link to post
Share on other sites

11866253_880506542024901_107605682363105

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.8.2016 at 9:52 AM, தமிழ் சிறி said:

11880662_10153259212123579_7252446560027

இவர்கள் அம்மணமாக இருப்பது தண்டணைக்குரியது. இதனை மட்டுறுத்தினரின் கவனத்திற்கு கொண்டுவருகிறேன். 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

0a294be2ee8f99893a58cb94ec062696.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

14100448_827992920670018_555246492567165

 Gold Coast, Australia

14055045_1225319330864690_67804584987051

தன் மகள் வேலை செய்யும் ஓட்டலுக்கு.... சென்ற ஒபாமா,
மகளுக்கு உறுதுணையாக வேலை செய்து உதவினார்.

14102626_166970593731423_682615707144312

Share this post


Link to post
Share on other sites

13962591_1756658944614833_3632873550353443245_n.jpg?oh=44bff7d61f8e49dec50618fdf66c9cbb&oe=584E00EB

14054949_1756659044614823_8116666470510720423_n.jpg?oh=72bea70e3993978e3748a73167462e71&oe=584B8B63

14079674_1756659094614818_6961360529953467852_n.jpg?oh=7609d42f29a7f879c46324f6caf82272&oe=5853447B

14045916_1756659114614816_4055302278266844355_n.jpg?oh=6670bc8ed62973ef71ff075781c5dcd9&oe=581026DA

14064306_1756659141281480_7189436355450748683_n.jpg?oh=ca7cd2e238bc2785a16e7accd0fea768&oe=58402709

14034982_1756659167948144_1564565864447472993_n.jpg?oh=4ceea132d5cc0b6854fc730005874fc9&oe=5838E59D

14034759_1756659217948139_3117809782969544818_n.jpg?oh=9a1590896a1dd777a75e7e909860dc17&oe=585BEF26

14039880_1756659257948135_2609200551996551814_n.jpg?oh=5fb69c2707c7545918e06ba7b96ef86b&oe=5844BB09

உலகின் மிக சிறந்த கட்டிட பொறியாளரின், சிறந்த ஒரு வீடும்.. அது கட்டப்படும் விதமும்...

Edited by தமிழ் சிறி
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14117680_227440914324544_3496140018244928214_n.jpg?oh=bebc95016ce1db6c5e8503d22f3800a7&oe=584E16A1

கிளியை..... பார்த்திருக்கின்றோம்.
கிளியின்... குஞ்சை,  பார்த்திருக்கிறீர்களா..... 
:)

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

பறக்கும்... கோழி.  :grin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

red_fort_beggar_girl.jpg

கள்ளம் கபடமில்லாத சிரிப்பு.
இதைத்தான் ஏழைகளின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காணலாம் என்பதோ..

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

சில நாடுகளின் எல்லைக் கோடுகள்.

13466474_1780013158881379_2011470368538472482_n.jpg?oh=b2d910cc4191f6ac2f7d3145e0bc3211&oe=58567DF9

13524421_1780013182214710_8195588304402344945_n.jpg?oh=4296f74e6d010a2ab4aae8f4e5cac13a&oe=583B2D1A

13516732_1780013205548041_2696603357735191820_n.jpg?oh=8c647d13aef4e612482d4895ba5aaad3&oe=585B40F5

13516729_1780013215548040_1098651213204065994_n.jpg?oh=36fdb16551eae597ff141a02a52cc752&oe=583F36FD

13494781_1780013248881370_1297323214812434503_n.jpg?oh=45915d0c0b7f95ef4dba05526c29e80a&oe=584F688A

13494921_1780013115548050_28204633854910472_n.jpg?oh=b9e95786e521f924a6834cf9e71b64fc&oe=5852A8B9

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

13494781_1780013248881370_1297323214812434503_n.jpg?oh=45915d0c0b7f95ef4dba05526c29e80a&oe=584F688A

சிறீ - உந்த லொள்ளுதானே வேண்டாம்கிறது. :grin:

அமெரிக்காவுக்கும் பிரேசிலுக்கும் இடையில கனக்க நாடுகள் இருக்க, எப்படி இரண்டுக்கும் இடையில எல்லை வரும்.

டேய் ஜீவன் நித்திரை கொள்ளாத, நீ நித்திரை கொண்டு எழும்பேக்க இவங்கள் இலங்கை நோர்வேக்கு பக்கத்தில இருக்கெண்டு வரைபடத்தையே  மாத்திடுவானுங்க. :grin::grin::grin:

Bilderesultat for pragash raj pokkiri

Edited by ஜீவன் சிவா
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, ஜீவன் சிவா said:

 

13494781_1780013248881370_1297323214812434503_n.jpg?oh=45915d0c0b7f95ef4dba05526c29e80a&oe=584F688A

சிறீ - உந்த லொள்ளுதானே வேண்டாம்கிறது. :grin:

அமெரிக்காவுக்கும் பிரேசிலுக்கும் இடையில கனக்க நாடுகள் இருக்க, எப்படி இரண்டுக்கும் இடையில எல்லை வரும்.

டேய் ஜீவன் நித்திரை கொள்ளாத, நீ நித்திரை கொண்டு எழும்பேக்க இவங்கள் இலங்கை நோர்வேக்கு பக்கத்தில இருக்கெண்டு வரைபடத்தையே  மாத்திடுவானுங்க. :grin::grin::grin:

Bilderesultat for pragash raj pokkiri

நீங்கள்,  உலக வரை படத்தை... விரித்து வைத்து பார்ப்பீ ர்கள் என்று நான் எதிர் பார்க்கவில்லை.. ஜீவன் சிவா.

Share this post


Link to post
Share on other sites

13921170_648846955266071_8126673099521631755_n.png?oh=81eb088cf192a18ffcc2462fba6f0cf8&oe=58532BC8

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14102435_1286699561374707_3502107618288932452_n.jpg?oh=67ba461d25cc7a77a9ba4913f6d5f520&oe=585430C1

14141964_1286633461381317_4775811492845458261_n.jpg?oh=9206988aa3eb0935c25abdae476ba743&oe=5837C580

14102272_1286597834718213_3584799054441817371_n.jpg?oh=5211960dd6da51bd4578fd34fc9f1f6d&oe=58844808

14089063_1286564504721546_4845854434456802894_n.jpg?oh=79ca389fefb98c8e9eb26c51dfeb0366&oe=5851C67A

14088640_1286501131394550_8907693638925939823_n.jpg?oh=93b2683896c82813258f89e6ff85c00e&oe=584BF10D

14095882_1286465181398145_1249212138463156631_n.jpg?oh=8e513329245375d076c10c0507b7490b&oe=583D574B

14203145_1286336284744368_9088114499525466353_n.jpg?oh=444b858e60cc2d2b448fd3ebb7f4c619&oe=5850D7CF

14202773_1286277454750251_1419712818252655431_n.jpg?oh=19b059b48a9360d77f66d22f23072078&oe=5847E8B7

14199656_1285915198119810_6368904775002296609_n.jpg?oh=40bc8612195c65790d6f1dc9bcbd7c05&oe=583C1769

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14088472_1067895209972631_4112497395685838801_n.jpg?oh=032045037566a71964e4a61529e56eff&oe=584EBA8D

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14212842_1761251474129689_1853494999324137124_n.jpg?oh=77dc29d986d0a1f994a9d22229fba248&oe=5844A370

Share this post


Link to post
Share on other sites

இதையெல்லம் வார்த்தைகளால் விளக்கிவிட முடியாது , வாழ்ந்து தான் பார்க்க வேண்டும் ..
கிராமம் அது ஒரு தனி உலகம்.

  11918958_942329869162424_6742535420872406310_n.jpg?oh=ae7b0ea42b6d651420561a023595ddb7&oe=58415A62

11880623_942329829162428_3807110133932221154_n.jpg?oh=b363dff213aec5d58c4420acc4fcd46e&oe=585008F5

11061182_942330119162399_2757909635690511252_n.jpg?oh=3d58d534c564201d8663edbbfa2ce9cd&oe=5882FDAB

11899827_942330069162404_1220470401682266961_n.jpg?oh=66aa75b4f5418648d9807e9159b94396&oe=583982D7

11907170_942329935829084_4738793531110805882_n.jpg?oh=c624e21715e9d24b65cf337b15404dce&oe=583C2A91

11873756_942330035829074_8127248935325551005_n.jpg?oh=2c51f784c2298f4fe2a6e1c3f927c5fd&oe=584F9650

11870907_942330112495733_6812236980982568844_n.jpg?oh=6e40d59190c7118b8789b52d8085d3e6&oe=5843A2DB

11914863_942330145829063_858103501161286693_n.jpg?oh=c29fc9a9875733931183359e2193ec5c&oe=588557ED

 

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

அன்னாசி தலையன். :grin:

14192101_333403583716399_5584173287505979106_n.jpg?oh=3dd8b460b8e384f7d763a28178398990&oe=587ED225

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, தமிழ் சிறி said:

இதையெல்லம் வார்த்தைகளால் விளக்கிவிட முடியாது , வாழ்ந்து தான் பார்க்க வேண்டும் ..
கிராமம் அது ஒரு தனி உலகம்.

எனோ தெரியாது 
எனக்கு கிராமம் என்றால்
அதன்மீது காதல்
இல்லை பைத்தியம்.

அழகு என்பது கிராமத்தில்தான்
அன்பு என்பதும்  அங்குதான்

கான்கிரீட் காடுகளுக்குள் வாழ்பவர்கள் பலருக்கு இது புரிவதில்லை.

பி கு : கான்கிரீட் காடு - கட்டடங்கள் நிறைந்த நரகம் (மன்னிக்கவும் நகரம்)

உங்கள் பதிவுக்கு - நன்றி.

Edited by ஜீவன் சிவா
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites