தமிழ் சிறி

இரசித்த.... புகைப்படங்கள்.

385 posts in this topic

13507204_10154615567503676_8167193520394

13532903_10154615567473676_1476611990281

13524570_10154615567338676_5199571168046

13502037_10154615567213676_3750204469153

13494980_10154615567158676_8356378703524

13510973_10154615567078676_6879592123903

13501979_10154615567063676_4215613815433

 

13529094_10154615566978676_8228653565444

13502037_10154615566968676_6117234790508

13524528_10154615566928676_8400571359630

13533177_10154615567653676_6013677055295

13439115_10154615567578676_5450010815599

 

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13692496_1242622135782560_46875496255140

பிரேசில்    நாட்டில் உள்ள, நீர் வழி பாதையும்...  தரை வழி பாதையும்,,,  அழகோ அழகு.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13707809_133530687080605_664279194773521

13680838_133530710413936_367544372908027

13754612_133530737080600_846130305638997

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

news-graphics-2007-_644577a.jpg

சரியான 'ஆங்கிள்' கிடைக்கும் வரை...காத்துக்கொண்டிருக்கிறாராம்!

SAY 'CHEESE"...!

444.jpg

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

13690736_1591318477827559_19758848354982

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13680740_311907545808672_432644198796485

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

போடுறதுதான் போட்டீங்க...எலும்பில்லாத கறி போட்டிருக்கலாமே.....இரண்டு கையாலும் மினைகட வேண்டிக்கிடக்கு...

13716000_1201920416519659_80592630342591

Share this post


Link to post
Share on other sites

13707666_534486786743296_911886941237661

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13707723_1579539925681206_71257921046622

இது தான்.... 5 கும் 6 கும் உள்ள வித்தியாசம். :grin:

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13690622_272363383143379_177195621125211

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13782292_812548325547811_393840045539044

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13620378_706130489540439_815977327712553

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13781679_167637793654036_628423765795244

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13873156_1094908243908681_23079496771189

சீனாவில் உள்ள பெய்ஜிங் நகரத்தில் 12 நாட்கள் நீடித்த, 260 கி.மீ. நீளமான  உலகின் மிகப் பெரிய  வாகன நெரிசல்.
இதில் அகப்பட்ட பல கர்ப்பிணித் பெண்கள்... இங்கிருந்தே  குழந்தைகளை பெற்றுக் கொண்டதும் குறிப்பிடத் தக்கது.

Share this post


Link to post
Share on other sites

13438874_506610662870116_423194284266543

13533119_506610699536779_851077013808632

13537513_506610692870113_611510306191354

13495332_506610719536777_268368547681184

13502014_506610759536773_525492624882413

13516539_506610752870107_301924767863765

13537519_506611239536725_135819782476077

13439169_506611766203339_713430762355822

13529100_506611732870009_150287154300138

13495247_506611886203327_745745552140885

13533077_506612426203273_393204986790454

13532938_506612752869907_798393908989896

13501621_506612812869901_102352719575537

13508891_506612822869900_802353632868513

13524516_506612849536564_849805254906807

13528912_506613036203212_473737295468835

13507092_506613092869873_428595135809595

13516730_506613152869867_890059672561381

 

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13876405_816183565184287_628500642711476

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

13892346_1040274652686612_54515817704820

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13879323_1627632977527333_30069114235492

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

13912320_817442381725072_653864799801713

13627194_1597730187191665_69825606876407

 Yellow Box-Fish.

Share this post


Link to post
Share on other sites

13895598_1640719872909285_16578008536645

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13873172_1101013439964828_86930725915289

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

12043019_853158798085922_313234109664999

வீழ்வேன்.... என நினைத்தாயோ...!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13907167_842511352515594_628986379751660

13754547_1041411825906228_96447173986220

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

13902820_1636077196702326_53815470394823

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cn7BZtWW8AA1VvZ_zpsbde2apmq.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites