இசைக்கலைஞன்

செந்தமிழன் சீமானின் மேடை உரைகள்

Recommended Posts

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆர்.கே.நகர்|ஹிமாயூன் சிரிப்பு கலந்த அதிரடி பேச்சு||18-12-2017

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

மக்கள் அரசு கட்சி தொடக்க விழாவில் அண்ணன் சீமான் பேச்சு.

 

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

லயன்ஸ் கிளப் என்பது பணக்காரர்களுக்கானது.இதில் எப்படி சீமான் நுழைந்தார்.சீமானது பேச்சைக் கேட்க இவர்களுக்கு சினமாகவல்லவா இருக்கும்.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, ஈழப்பிரியன் said:

லயன்ஸ் கிளப் என்பது பணக்காரர்களுக்கானது.இதில் எப்படி சீமான் நுழைந்தார்.சீமானது பேச்சைக் கேட்க இவர்களுக்கு சினமாகவல்லவா இருக்கும்.

இது இரண்டாவது தடவை நான் பார்ப்பது.

தமிழ் தேசிய முதலாளிகளும் அரிமா சங்கத்தில் உள்ளார்கள்தானே.. அவர்கள் இந்த அரசியலை (மறைமுகமாக) ஆதரிக்கவே செய்கிறார்கள்.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now