தமிழரசு

உன்னைத் தேடியே!.. புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் நம் இளம் கலைஞர்கள்..

Recommended Posts

உன்னைத் தேடியே!.. புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் நம் இளம் கலைஞர்கள்..

http://youtu.be/Lyz4T3GiGpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாடலும்,இசையும்,வரிகளும் அழகாக இருக்கிறது..சுப்பேர்ப் மெலொடி..தொடக்கத்தில் ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் நடிப்புக் கொஞ்சம் செயற்கையாக இருந்தாலும் பின்னர் அழகாக இருக்கிறது...மொத்தத்தில் கண்ணைமூடிக் கொண்டு கேட்டு லயிக்க நல்ல ஒரு மெலொடி..இளையவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள்...

Share this post


Link to post
Share on other sites