புறக்கணி சிறீலங்கா

Sign in to follow this  

சிறீலங்காவின் பயங்கரவாத அரசும் அதன் இராணுவ இயந்திரமும் இயங்க தேவையான பொருளாதாரத்தை தண்டிப்பது பற்றிய தகவல்கள்

124 topics in this forum

  • 2 replies
  • 8,699 views
  • 0 replies
  • 787 views
  • 18 replies
  • 1,883 views
  • 1 reply
  • 1,233 views
  • 2 replies
  • 813 views
  • 1 reply
  • 1,471 views
  • 0 replies
  • 712 views
  • 2 replies
  • 740 views
  • 4 replies
  • 783 views
  • 1 reply
  • 1,008 views
  • 1 reply
  • 679 views
  • 3 replies
  • 899 views
  • 0 replies
  • 1,545 views
  • 1 reply
  • 674 views
  • 0 replies
  • 951 views
  • 1 reply
  • 1,113 views
  • 3 replies
  • 858 views
  • 3 replies
  • 2,365 views
  • 3 replies
  • 1,171 views
  • 0 replies
  • 833 views
  • 1 reply
  • 938 views
  • 2 replies
  • 1,098 views
  • 2 replies
  • 1,148 views
  • 1 reply
  • 1,111 views
  • 3 replies
  • 1,278 views
Sign in to follow this