புறக்கணி சிறீலங்கா

Sign in to follow this  
Followers 0

சிறீலங்காவின் பயங்கரவாத அரசும் அதன் இராணுவ இயந்திரமும் இயங்க தேவையான பொருளாதாரத்தை தண்டிப்பது பற்றிய தகவல்கள்

124 topics in this forum

  • 2 replies
  • 8,195 views
  • 0 replies
  • 637 views
  • 18 replies
  • 1,831 views
  • 1 reply
  • 1,199 views
  • 2 replies
  • 788 views
  • 1 reply
  • 1,452 views
  • 0 replies
  • 684 views
  • 2 replies
  • 715 views
  • 4 replies
  • 740 views
  • 1 reply
  • 985 views
  • 1 reply
  • 646 views
  • 3 replies
  • 848 views
  • 0 replies
  • 1,505 views
  • 1 reply
  • 628 views
  • 0 replies
  • 925 views
  • 1 reply
  • 1,075 views
  • 3 replies
  • 838 views
  • 3 replies
  • 2,337 views
  • 3 replies
  • 1,151 views
  • 0 replies
  • 816 views
  • 1 reply
  • 914 views
  • 2 replies
  • 1,061 views
  • 2 replies
  • 1,126 views
  • 1 reply
  • 1,084 views
  • 3 replies
  • 1,250 views
Sign in to follow this  
Followers 0