புறக்கணி சிறீலங்கா

Sign in to follow this  
Followers 0

சிறீலங்காவின் பயங்கரவாத அரசும் அதன் இராணுவ இயந்திரமும் இயங்க தேவையான பொருளாதாரத்தை தண்டிப்பது பற்றிய தகவல்கள்

124 topics in this forum

  • 2 replies
  • 7,823 views
  • 0 replies
  • 519 views
  • 18 replies
  • 1,729 views
  • 1 reply
  • 1,162 views
  • 2 replies
  • 751 views
  • 1 reply
  • 1,425 views
  • 0 replies
  • 657 views
  • 2 replies
  • 685 views
  • 4 replies
  • 687 views
  • 1 reply
  • 963 views
  • 1 reply
  • 598 views
  • 3 replies
  • 693 views
  • 0 replies
  • 1,353 views
  • 1 reply
  • 586 views
  • 0 replies
  • 903 views
  • 1 reply
  • 930 views
  • 3 replies
  • 816 views
  • 3 replies
  • 2,304 views
  • 3 replies
  • 1,117 views
  • 0 replies
  • 790 views
  • 1 reply
  • 884 views
  • 2 replies
  • 1,011 views
  • 2 replies
  • 1,079 views
  • 1 reply
  • 1,048 views
  • 3 replies
  • 1,142 views
Sign in to follow this  
Followers 0