• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதை கதையாம்

சிறுகதை | தொடர்கதை | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதை கதையாம் பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, நாடகம் சம்பந்தமான பகுதிகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் சிறுகதைகள், மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், நாடகம் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனையவை தரமான படைப்புக்களை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். வணிக எழுத்துக்கள் தவிர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

2,640 topics in this forum

  • 55 replies
  • 4,828 views
  • 0 replies
  • 32 views
  • 3 replies
  • 229 views
  • 0 replies
  • 58 views
  • 19 replies
  • 2,798 views
  • 0 replies
  • 68 views
  • 46 replies
  • 4,193 views
  • 1 reply
  • 134 views
  • 2 replies
  • 179 views
  • 2 replies
  • 156 views
  • 0 replies
  • 81 views
  • 15 replies
  • 1,378 views
  • 3 replies
  • 288 views
  • 0 replies
  • 92 views
  • 6 replies
  • 273 views
  • 1 reply
  • 99 views
  • 0 replies
  • 99 views
  • 0 replies
  • 166 views
  • 8 replies
  • 298 views
  • 1 reply
  • 160 views
  • 17 replies
  • 2,337 views
  • 24 replies
  • 3,791 views
  • 35 replies
  • 2,406 views
  • 1 reply
  • 788 views
  • 1 reply
  • 161 views