கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்

4,889 topics in this forum

  • 11 replies
  • 1,507 views
  • 54 replies
  • 5,560 views
  • 17 replies
  • 1,861 views
  • 2 replies
  • 922 views
  • 9 replies
  • 1,273 views
 1. எதிரலை

  • 7 replies
  • 1,238 views
  • 7 replies
  • 1,213 views
  • 8 replies
  • 1,219 views
  • 2 replies
  • 887 views
 2. ஏக்கம் :(

  • 18 replies
  • 1,925 views
  • 8 replies
  • 1,339 views
  • 1 reply
  • 781 views
  • 10 replies
  • 1,181 views
  • 7 replies
  • 1,202 views
  • 6 replies
  • 1,336 views
  • 12 replies
  • 1,680 views
  • 14 replies
  • 2,047 views
  • 2 replies
  • 1,007 views
  • 4 replies
  • 1,168 views
  • 15 replies
  • 2,610 views
  • 4 replies
  • 1,194 views
  • 2 replies
  • 956 views
 3. ஏக்கம்

  • 11 replies
  • 1,704 views
  • 3 replies
  • 1,012 views
  • 15 replies
  • 2,071 views