கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்

4,825 topics in this forum

  • 2 replies
  • 1,309 views
  • 14 replies
  • 1,811 views
  • 14 replies
  • 1,955 views
  • 9 replies
  • 1,339 views
  • 6 replies
  • 1,178 views
  • 4 replies
  • 1,045 views
  • 2 replies
  • 757 views
  • 5 replies
  • 1,105 views
  • 7 replies
  • 1,486 views
  • 2 replies
  • 801 views
  • 27 replies
  • 3,179 views
  • 11 replies
  • 1,482 views
  • 54 replies
  • 5,428 views
  • 17 replies
  • 1,841 views
  • 2 replies
  • 901 views
  • 9 replies
  • 1,258 views
 1. எதிரலை

  • 7 replies
  • 1,223 views
  • 7 replies
  • 1,200 views
  • 8 replies
  • 1,205 views
  • 2 replies
  • 871 views
 2. ஏக்கம் :(

  • 18 replies
  • 1,875 views
  • 8 replies
  • 1,316 views
  • 1 reply
  • 758 views
  • 10 replies
  • 1,147 views
  • 7 replies
  • 1,185 views