கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,901 topics in this forum

  • 20 replies
  • 2,266 views
  • 281 replies
  • 60,187 views
  • 4 replies
  • 265 views
  • 0 replies
  • 116 views
  • 0 replies
  • 106 views
  • 0 replies
  • 162 views
  • 4 replies
  • 629 views
  • 20 replies
  • 2,299 views
  • 0 replies
  • 150 views
  • 0 replies
  • 126 views
  • 1 reply
  • 250 views
  • 212 replies
  • 20,295 views
  • 0 replies
  • 370 views
  • 0 replies
  • 86 views
  • 0 replies
  • 496 views
  • 0 replies
  • 523 views
  • 0 replies
  • 239 views
  • 0 replies
  • 355 views
  • 0 replies
  • 433 views
  • 0 replies
  • 559 views
  • 2 replies
  • 831 views
  • 0 replies
  • 582 views
  • 6 replies
  • 792 views
  • 3 replies
  • 1,211 views
  • 1 reply
  • 477 views