• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,898 topics in this forum

  • 264 replies
  • 56,944 views
  • 20 replies
  • 2,185 views
  • 1 reply
  • 102 views
  • 0 replies
  • 93 views
  • 0 replies
  • 92 views
  • 1 reply
  • 187 views
  • 212 replies
  • 18,932 views
  • 0 replies
  • 312 views
  • 0 replies
  • 60 views
  • 0 replies
  • 462 views
  • 0 replies
  • 454 views
  • 0 replies
  • 205 views
  • 0 replies
  • 327 views
  • 0 replies
  • 395 views
  • 18 replies
  • 1,888 views
  • 0 replies
  • 539 views
  • 2 replies
  • 803 views
  • 0 replies
  • 551 views
  • 6 replies
  • 730 views
  • 3 replies
  • 1,155 views
  • 1 reply
  • 458 views
  • 0 replies
  • 354 views
  • 0 replies
  • 420 views
  • 0 replies
  • 427 views
  • 32 replies
  • 3,431 views