யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,659 topics in this forum

  • 372 replies
  • 72,455 views
  • 28 replies
  • 1,673 views
  • 24 replies
  • 1,379 views
  • 13 replies
  • 377 views
  • 16 replies
  • 1,033 views
  • 18 replies
  • 405 views
  • 13 replies
  • 324 views
  • 6 replies
  • 271 views
 1. வணக்கம்

  • 12 replies
  • 378 views
  • 24 replies
  • 652 views
  • 14 replies
  • 579 views
  • 19 replies
  • 1,840 views
  • 28 replies
  • 1,240 views
  • 28 replies
  • 1,544 views
  • 9 replies
  • 553 views
  • 7 replies
  • 625 views
  • 23 replies
  • 1,312 views
  • 4 replies
  • 356 views
  • 0 replies
  • 2,398 views
  • 0 replies
  • 432 views
  • 10 replies
  • 509 views
  • 43 replies
  • 2,671 views
  • 2 replies
  • 594 views
  • 7 replies
  • 704 views
  • 16 replies
  • 1,224 views