கதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

374 topics in this forum

  • 98 replies
  • 27,415 views
  • 210 replies
  • 18,546 views
  • 33 replies
  • 16,516 views
  • 276 replies
  • 13,629 views
  • 139 replies
  • 11,622 views
  • 65 replies
  • 11,547 views
  • 64 replies
  • 10,905 views
  • 239 replies
  • 10,291 views
  • 255 replies
  • 10,285 views
  • 103 replies
  • 10,265 views
  • 40 replies
  • 9,547 views
  • 134 replies
  • 9,240 views
  • 55 replies
  • 9,131 views
  • 148 replies
  • 7,170 views
  • 133 replies
  • 6,977 views
  • 67 replies
  • 6,878 views
  • 115 replies
  • 6,803 views
  • 122 replies
  • 6,494 views
  • 75 replies
  • 6,189 views
  • 46 replies
  • 6,037 views
  • 67 replies
  • 5,564 views
  • 97 replies
  • 5,424 views
  • 60 replies
  • 5,071 views
  • 81 replies
  • 5,027 views
  • 11 replies
  • 4,922 views
Sign in to follow this