கதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

374 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,663 views
  • 22 replies
  • 2,413 views
  • 9 replies
  • 1,035 views
  • 24 replies
  • 1,974 views
  • 46 replies
  • 2,578 views
  • 7 replies
  • 1,653 views
  • 26 replies
  • 1,902 views
  • 10 replies
  • 1,902 views
  • 40 replies
  • 2,344 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,071 views
  • 15 replies
  • 1,307 views
  • 15 replies
  • 1,609 views
  • 23 replies
  • 2,348 views
  • 13 replies
  • 1,403 views
  • 23 replies
  • 1,443 views
  • 8 replies
  • 1,337 views
  • 12 replies
  • 1,062 views
  • 29 replies
  • 1,392 views
  • 7 replies
  • 1,477 views
  • 0 replies
  • 1,064 views
  • 12 replies
  • 1,090 views
  • 4 replies
  • 520 views
  • 6 replies
  • 1,043 views
  • 122 replies
  • 6,494 views
  • 11 replies
  • 4,922 views
Sign in to follow this