கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 8 replies
  • 964 views
  • 4 replies
  • 744 views
  • 14 replies
  • 1,046 views
  • 6 replies
  • 1,021 views
  • 13 replies
  • 1,264 views
  • 9 replies
  • 1,227 views
  • 3 replies
  • 550 views
  • 18 replies
  • 3,794 views
  • 11 replies
  • 1,396 views
  • 6 replies
  • 1,014 views
  • 18 replies
  • 1,058 views
  • 11 replies
  • 864 views
  • 17 replies
  • 1,008 views
  • 35 replies
  • 2,128 views
  • 8 replies
  • 919 views
  • 17 replies
  • 849 views
  • 19 replies
  • 4,301 views
  • 97 replies
  • 5,469 views
  • 3 replies
  • 603 views
  • 21 replies
  • 3,257 views
  • 25 replies
  • 1,591 views
  • 10 replies
  • 1,679 views
  • 26 replies
  • 1,910 views
  • 8 replies
  • 1,019 views
  • 5 replies
  • 771 views