கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 23 replies
  • 2,368 views
  • 21 replies
  • 3,296 views
  • 6 replies
  • 1,649 views
  • 7 replies
  • 2,048 views
 1. சந்ததி

  • 11 replies
  • 2,389 views
  • 3 replies
  • 1,356 views
 2. நடை

  • 5 replies
  • 1,764 views
  • 67 replies
  • 6,908 views
  • 23 replies
  • 1,757 views
  • 21 replies
  • 1,736 views
  • 28 replies
  • 4,774 views
  • 7 replies
  • 1,882 views
 3. தேடல்

  • 9 replies
  • 1,384 views
  • 3 replies
  • 2,139 views
  • 9 replies
  • 1,385 views
  • 3 replies
  • 1,735 views
 4. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 3,575 views
  • 24 replies
  • 3,407 views
  • 57 replies
  • 4,838 views
  • 2 replies
  • 1,527 views
  • 13 replies
  • 1,657 views
  • 11 replies
  • 1,990 views
  • 4 replies
  • 1,653 views
  • 6 replies
  • 2,094 views
  • 1 reply
  • 1,201 views