கதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

371 topics in this forum

 1. சந்ததி

  • 11 replies
  • 2,362 views
  • 3 replies
  • 1,337 views
 2. நடை

  • 5 replies
  • 1,741 views
  • 67 replies
  • 6,850 views
  • 23 replies
  • 1,742 views
  • 21 replies
  • 1,717 views
  • 28 replies
  • 4,631 views
  • 7 replies
  • 1,855 views
 3. தேடல்

  • 9 replies
  • 1,363 views
  • 3 replies
  • 2,078 views
  • 9 replies
  • 1,361 views
  • 3 replies
  • 1,707 views
 4. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 3,516 views
  • 24 replies
  • 3,382 views
  • 57 replies
  • 4,794 views
  • 2 replies
  • 1,510 views
  • 13 replies
  • 1,629 views
  • 11 replies
  • 1,953 views
  • 4 replies
  • 1,630 views
  • 6 replies
  • 2,065 views
  • 1 reply
  • 1,185 views
  • 4 replies
  • 1,361 views
  • 9 replies
  • 1,649 views
  • 10 replies
  • 1,831 views
  • 18 replies
  • 1,301 views
Sign in to follow this