கதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

370 topics in this forum

  • 3 replies
  • 1,325 views
 1. நடை

  • 5 replies
  • 1,719 views
  • 67 replies
  • 6,788 views
  • 23 replies
  • 1,723 views
  • 21 replies
  • 1,703 views
  • 28 replies
  • 4,369 views
  • 7 replies
  • 1,821 views
 2. தேடல்

  • 9 replies
  • 1,339 views
  • 3 replies
  • 2,041 views
  • 9 replies
  • 1,345 views
  • 3 replies
  • 1,666 views
 3. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 3,447 views
  • 24 replies
  • 3,317 views
  • 57 replies
  • 4,733 views
  • 2 replies
  • 1,490 views
  • 13 replies
  • 1,600 views
  • 11 replies
  • 1,827 views
  • 4 replies
  • 1,602 views
  • 6 replies
  • 2,039 views
  • 1 reply
  • 1,170 views
  • 4 replies
  • 1,345 views
  • 9 replies
  • 1,636 views
  • 10 replies
  • 1,795 views
  • 18 replies
  • 1,249 views
  • 14 replies
  • 1,383 views
Sign in to follow this