கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 0 replies
  • 1,083 views
  • 10 replies
  • 1,726 views
 1. பிசாசு

  • 1 reply
  • 1,078 views
  • 139 replies
  • 11,719 views
  • 1 reply
  • 953 views
  • 15 replies
  • 2,447 views
  • 4 replies
  • 1,716 views
  • 4 replies
  • 1,539 views
  • 6 replies
  • 1,524 views
  • 7 replies
  • 1,329 views
  • 3 replies
  • 1,805 views
  • 4 replies
  • 1,071 views
  • 19 replies
  • 1,566 views
  • 20 replies
  • 2,264 views
  • 3 replies
  • 1,368 views
  • 16 replies
  • 894 views
  • 46 replies
  • 6,082 views
  • 23 replies
  • 3,326 views
  • 81 replies
  • 5,082 views
  • 26 replies
  • 2,526 views
  • 7 replies
  • 2,111 views
  • 33 replies
  • 2,437 views
  • 1 reply
  • 1,543 views
  • 14 replies
  • 2,404 views
 2. புரியல்ல

  • 22 replies
  • 2,567 views