கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

376 topics in this forum

  • 12 replies
  • 2,278 views
  • 0 replies
  • 672 views
  • 34 replies
  • 2,937 views
 1. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,198 views
  • 34 replies
  • 4,529 views
  • 9 replies
  • 1,033 views
  • 23 replies
  • 1,461 views
  • 24 replies
  • 1,737 views
  • 13 replies
  • 1,849 views
  • 7 replies
  • 1,384 views
  • 21 replies
  • 1,495 views
  • 25 replies
  • 1,534 views
  • 8 replies
  • 774 views
  • 5 replies
  • 1,731 views
  • 17 replies
  • 1,476 views
  • 18 replies
  • 1,585 views
  • 36 replies
  • 1,696 views
  • 13 replies
  • 1,325 views
  • 5 replies
  • 764 views
  • 21 replies
  • 2,329 views
  • 29 replies
  • 2,336 views
  • 3 replies
  • 746 views
  • 22 replies
  • 1,899 views
  • 28 replies
  • 4,717 views
  • 37 replies
  • 4,549 views