கதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

371 topics in this forum

  • 9 replies
  • 1,002 views
  • 23 replies
  • 1,429 views
  • 24 replies
  • 1,717 views
  • 13 replies
  • 1,831 views
  • 7 replies
  • 1,372 views
  • 21 replies
  • 1,453 views
  • 25 replies
  • 1,494 views
  • 8 replies
  • 748 views
  • 5 replies
  • 1,706 views
  • 17 replies
  • 1,455 views
  • 18 replies
  • 1,568 views
  • 36 replies
  • 1,678 views
  • 13 replies
  • 1,293 views
  • 5 replies
  • 743 views
  • 21 replies
  • 2,291 views
  • 29 replies
  • 2,293 views
  • 3 replies
  • 736 views
  • 22 replies
  • 1,857 views
  • 28 replies
  • 4,616 views
  • 37 replies
  • 4,448 views
  • 7 replies
  • 1,639 views
  • 0 replies
  • 1,054 views
  • 10 replies
  • 1,693 views
 1. பிசாசு

  • 1 reply
  • 1,055 views
  • 139 replies
  • 11,561 views
Sign in to follow this