கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 98 replies
  • 27,484 views
  • 210 replies
  • 18,576 views
  • 33 replies
  • 16,596 views
  • 276 replies
  • 13,682 views
  • 139 replies
  • 11,719 views
  • 65 replies
  • 11,585 views
  • 64 replies
  • 10,924 views
  • 255 replies
  • 10,324 views
  • 239 replies
  • 10,317 views
  • 103 replies
  • 10,301 views
  • 40 replies
  • 9,612 views
  • 134 replies
  • 9,275 views
  • 55 replies
  • 9,154 views
  • 148 replies
  • 7,198 views
  • 133 replies
  • 7,011 views
  • 67 replies
  • 6,908 views
  • 115 replies
  • 6,873 views
  • 122 replies
  • 6,519 views
  • 75 replies
  • 6,244 views
  • 46 replies
  • 6,082 views
  • 67 replies
  • 5,982 views
  • 97 replies
  • 5,469 views
  • 60 replies
  • 5,106 views
  • 81 replies
  • 5,082 views
  • 11 replies
  • 4,982 views