கதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

370 topics in this forum

  • 98 replies
  • 27,195 views
  • 210 replies
  • 18,414 views
  • 33 replies
  • 16,235 views
  • 276 replies
  • 13,440 views
  • 65 replies
  • 11,450 views
  • 139 replies
  • 11,282 views
  • 64 replies
  • 10,779 views
  • 239 replies
  • 10,221 views
  • 255 replies
  • 10,150 views
  • 103 replies
  • 10,069 views
  • 40 replies
  • 9,352 views
  • 134 replies
  • 9,130 views
  • 55 replies
  • 9,082 views
  • 148 replies
  • 7,103 views
  • 133 replies
  • 6,885 views
  • 67 replies
  • 6,791 views
  • 115 replies
  • 6,599 views
  • 122 replies
  • 6,423 views
  • 75 replies
  • 6,112 views
  • 46 replies
  • 5,913 views
  • 97 replies
  • 5,328 views
  • 66 replies
  • 5,065 views
  • 60 replies
  • 4,972 views
  • 81 replies
  • 4,931 views
  • 57 replies
  • 4,735 views
Sign in to follow this