கதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

371 topics in this forum

  • 98 replies
  • 27,374 views
  • 210 replies
  • 18,528 views
  • 33 replies
  • 16,468 views
  • 276 replies
  • 13,599 views
  • 139 replies
  • 11,570 views
  • 65 replies
  • 11,528 views
  • 64 replies
  • 10,887 views
  • 239 replies
  • 10,281 views
  • 255 replies
  • 10,254 views
  • 103 replies
  • 10,238 views
  • 40 replies
  • 9,517 views
  • 134 replies
  • 9,220 views
  • 55 replies
  • 9,126 views
  • 148 replies
  • 7,152 views
  • 133 replies
  • 6,967 views
  • 67 replies
  • 6,857 views
  • 115 replies
  • 6,768 views
  • 122 replies
  • 6,482 views
  • 75 replies
  • 6,175 views
  • 46 replies
  • 6,006 views
  • 67 replies
  • 5,471 views
  • 97 replies
  • 5,398 views
  • 60 replies
  • 5,031 views
  • 81 replies
  • 5,011 views
  • 11 replies
  • 4,892 views
Sign in to follow this