கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,670 views
  • 22 replies
  • 2,654 views
  • 9 replies
  • 1,037 views
  • 24 replies
  • 2,183 views
  • 46 replies
  • 2,585 views
  • 7 replies
  • 1,675 views
  • 26 replies
  • 1,910 views
  • 10 replies
  • 1,907 views
  • 40 replies
  • 2,357 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,075 views
  • 15 replies
  • 1,322 views
  • 15 replies
  • 1,625 views
  • 23 replies
  • 2,368 views
  • 13 replies
  • 1,616 views
  • 23 replies
  • 1,463 views
  • 8 replies
  • 1,509 views
  • 12 replies
  • 1,071 views
  • 29 replies
  • 1,401 views
  • 7 replies
  • 1,491 views
  • 0 replies
  • 1,083 views
  • 12 replies
  • 1,097 views
  • 4 replies
  • 522 views
  • 6 replies
  • 1,053 views
  • 122 replies
  • 6,519 views
  • 11 replies
  • 4,981 views