கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

376 topics in this forum

  • 5 replies
  • 913 views
  • 0 replies
  • 424 views
  • 0 replies
  • 558 views
  • 3 replies
  • 1,030 views
  • 6 replies
  • 864 views
  • 19 replies
  • 1,848 views
  • 12 replies
  • 1,814 views
  • 22 replies
  • 2,575 views
  • 35 replies
  • 3,549 views
  • 11 replies
  • 1,821 views
  • 8 replies
  • 1,429 views
  • 24 replies
  • 2,104 views
  • 12 replies
  • 1,781 views
  • 10 replies
  • 1,588 views
  • 11 replies
  • 1,756 views
  • 0 replies
  • 1,024 views
  • 14 replies
  • 1,613 views
  • 0 replies
  • 593 views
  • 24 replies
  • 1,764 views
  • 9 replies
  • 1,230 views
  • 20 replies
  • 1,569 views
  • 0 replies
  • 672 views
  • 13 replies
  • 1,535 views
  • 3 replies
  • 746 views
  • 12 replies
  • 2,278 views