கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

376 topics in this forum

  • 276 replies
  • 13,680 views
  • 255 replies
  • 10,320 views
  • 239 replies
  • 10,316 views
  • 210 replies
  • 18,571 views
  • 148 replies
  • 7,197 views
  • 139 replies
  • 11,718 views
  • 134 replies
  • 9,271 views
  • 133 replies
  • 7,008 views
  • 122 replies
  • 6,516 views
  • 115 replies
  • 6,869 views
  • 103 replies
  • 10,297 views
  • 98 replies
  • 27,475 views
  • 97 replies
  • 5,462 views
  • 81 replies
  • 5,081 views
  • 75 replies
  • 6,239 views
  • 67 replies
  • 6,906 views
  • 67 replies
  • 5,825 views
  • 65 replies
  • 11,581 views
  • 64 replies
  • 10,923 views
  • 62 replies
  • 3,310 views
  • 61 replies
  • 4,358 views
  • 60 replies
  • 5,104 views
  • 57 replies
  • 4,838 views
  • 55 replies
  • 9,154 views
  • 47 replies
  • 3,663 views