கதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

370 topics in this forum

  • 276 replies
  • 13,595 views
  • 255 replies
  • 10,251 views
  • 239 replies
  • 10,274 views
  • 210 replies
  • 18,523 views
  • 148 replies
  • 7,147 views
  • 139 replies
  • 11,557 views
  • 134 replies
  • 9,211 views
  • 133 replies
  • 6,954 views
  • 122 replies
  • 6,465 views
  • 115 replies
  • 6,757 views
  • 103 replies
  • 10,228 views
  • 98 replies
  • 27,360 views
  • 97 replies
  • 5,389 views
  • 81 replies
  • 5,005 views
  • 75 replies
  • 6,167 views
  • 67 replies
  • 6,847 views
  • 67 replies
  • 5,450 views
  • 65 replies
  • 11,518 views
  • 64 replies
  • 10,877 views
  • 62 replies
  • 3,274 views
  • 61 replies
  • 4,287 views
  • 60 replies
  • 5,027 views
  • 57 replies
  • 4,793 views
  • 55 replies
  • 9,122 views
  • 47 replies
  • 3,452 views
Sign in to follow this