கதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

374 topics in this forum

  • 3 replies
  • 558 views
  • 0 replies
  • 251 views
  • 19 replies
  • 1,274 views
  • 6 replies
  • 459 views
  • 24 replies
  • 1,989 views
  • 22 replies
  • 2,424 views
  • 35 replies
  • 3,335 views
  • 67 replies
  • 5,581 views
  • 12 replies
  • 1,691 views
  • 11 replies
  • 1,731 views
  • 8 replies
  • 1,338 views
  • 12 replies
  • 1,651 views
  • 24 replies
  • 1,664 views
  • 10 replies
  • 1,492 views
  • 11 replies
  • 1,656 views
  • 9 replies
  • 1,141 views
  • 20 replies
  • 1,475 views
  • 14 replies
  • 1,526 views
  • 0 replies
  • 945 views
  • 47 replies
  • 3,507 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,147 views
  • 0 replies
  • 520 views
  • 13 replies
  • 1,410 views
  • 12 replies
  • 2,220 views
  • 0 replies
  • 626 views
Sign in to follow this