கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 5 replies
  • 1,824 views
  • 3 replies
  • 1,392 views
  • 0 replies
  • 767 views
  • 19 replies
  • 1,931 views
  • 6 replies
  • 949 views
  • 24 replies
  • 2,183 views
  • 22 replies
  • 2,654 views
  • 35 replies
  • 3,678 views
  • 67 replies
  • 5,980 views
  • 12 replies
  • 1,895 views
  • 11 replies
  • 1,901 views
  • 8 replies
  • 1,509 views
  • 12 replies
  • 1,859 views
  • 24 replies
  • 1,845 views
  • 10 replies
  • 1,664 views
  • 11 replies
  • 1,831 views
  • 9 replies
  • 1,309 views
  • 20 replies
  • 1,649 views
  • 14 replies
  • 1,693 views
  • 0 replies
  • 1,101 views
  • 47 replies
  • 3,796 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,309 views
  • 0 replies
  • 672 views
  • 13 replies
  • 1,616 views
  • 12 replies
  • 2,356 views