கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

39 topics in this forum

  • 228 replies
  • 20,380 views
  • 233 replies
  • 18,091 views
  • 219 replies
  • 11,224 views
  • 176 replies
  • 8,518 views
  • 82 replies
  • 4,640 views
  • 32 replies
  • 3,485 views
  • 26 replies
  • 2,598 views
  • 14 replies
  • 1,947 views
  • 12 replies
  • 1,590 views
  • 12 replies
  • 1,588 views
  • 12 replies
  • 1,309 views
  • 12 replies
  • 1,006 views
  • 5 replies
  • 976 views
  • 10 replies
  • 911 views
  • 2 replies
  • 797 views
  • 0 replies
  • 757 views
  • 5 replies
  • 708 views
  • 0 replies
  • 644 views
  • 3 replies
  • 633 views
  • 4 replies
  • 625 views
  • 2 replies
  • 614 views
  • 0 replies
  • 590 views
  • 0 replies
  • 582 views
  • 3 replies
  • 515 views
  • 4 replies
  • 491 views
Sign in to follow this