கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

39 topics in this forum

  • 86 replies
  • 5,252 views
  • 0 replies
  • 428 views
  • 2 replies
  • 616 views
  • 0 replies
  • 666 views
  • 26 replies
  • 2,743 views
  • 10 replies
  • 994 views
  • 0 replies
  • 407 views
  • 1 reply
  • 475 views
  • 1 reply
  • 444 views
  • 0 replies
  • 897 views
  • 4 replies
  • 625 views
  • 12 replies
  • 1,684 views
  • 12 replies
  • 1,593 views
  • 228 replies
  • 20,387 views
  • 2 replies
  • 488 views
  • 0 replies
  • 376 views
  • 12 replies
  • 1,009 views
  • 4 replies
  • 492 views
  • 233 replies
  • 18,117 views
  • 12 replies
  • 1,394 views
  • 219 replies
  • 11,465 views
  • 5 replies
  • 985 views
  • 5 replies
  • 711 views
  • 0 replies
  • 486 views
  • 0 replies
  • 538 views
Sign in to follow this