கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

20 topics in this forum

  • 10 replies
  • 442 views
  • 12 replies
  • 905 views
  • 0 replies
  • 387 views
  • 0 replies
  • 237 views
  • 0 replies
  • 127 views
  • 0 replies
  • 115 views
  • 4 replies
  • 417 views
  • 12 replies
  • 765 views
  • 1 reply
  • 384 views
  • 0 replies
  • 574 views
  • 1 reply
  • 396 views
  • 0 replies
  • 380 views
  • 5 replies
  • 652 views
  • 2 replies
  • 563 views
  • 5 replies
  • 737 views
  • 4 replies
  • 423 views
  • 166 replies
  • 7,129 views
  • 233 replies
  • 16,919 views
  • 228 replies
  • 19,681 views
  • 12 replies
  • 1,421 views
Sign in to follow this