கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

27 topics in this forum

  • 233 replies
  • 17,527 views
  • 228 replies
  • 20,114 views
  • 219 replies
  • 10,703 views
  • 176 replies
  • 8,024 views
  • 26 replies
  • 2,369 views
  • 21 replies
  • 1,180 views
  • 12 replies
  • 1,516 views
  • 12 replies
  • 918 views
  • 12 replies
  • 1,146 views
  • 10 replies
  • 749 views
  • 5 replies
  • 680 views
  • 5 replies
  • 882 views
  • 4 replies
  • 451 views
  • 4 replies
  • 526 views
  • 4 replies
  • 271 views
  • 2 replies
  • 593 views
  • 1 reply
  • 416 views
  • 1 reply
  • 410 views
  • 1 reply
  • 319 views
  • 0 replies
  • 401 views
  • 0 replies
  • 613 views
  • 0 replies
  • 187 views
  • 0 replies
  • 196 views
  • 0 replies
  • 316 views
  • 0 replies
  • 491 views
Sign in to follow this