கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

39 topics in this forum

  • 82 replies
  • 4,640 views
  • 0 replies
  • 214 views
  • 3 replies
  • 633 views
  • 14 replies
  • 1,947 views
  • 0 replies
  • 590 views
  • 12 replies
  • 1,588 views
  • 2 replies
  • 797 views
  • 3 replies
  • 515 views
  • 2 replies
  • 404 views
  • 0 replies
  • 757 views
  • 1 reply
  • 388 views
  • 3 replies
  • 381 views
  • 0 replies
  • 321 views
  • 4 replies
  • 475 views
  • 176 replies
  • 8,518 views
  • 26 replies
  • 2,598 views
  • 0 replies
  • 451 views
  • 1 reply
  • 441 views
  • 10 replies
  • 911 views
  • 12 replies
  • 1,309 views
  • 219 replies
  • 11,224 views
  • 0 replies
  • 582 views
  • 0 replies
  • 402 views
  • 0 replies
  • 292 views
  • 0 replies
  • 282 views
Sign in to follow this