கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

20 topics in this forum

  • 7 replies
  • 259 views
  • 11 replies
  • 760 views
  • 0 replies
  • 363 views
  • 0 replies
  • 215 views
  • 0 replies
  • 119 views
  • 0 replies
  • 105 views
  • 4 replies
  • 385 views
  • 233 replies
  • 16,576 views
  • 12 replies
  • 629 views
  • 228 replies
  • 19,365 views
  • 1 reply
  • 381 views
  • 0 replies
  • 568 views
  • 4 replies
  • 416 views
  • 1 reply
  • 394 views
  • 0 replies
  • 377 views
  • 5 replies
  • 641 views
  • 5 replies
  • 616 views
  • 161 replies
  • 6,826 views
  • 2 replies
  • 556 views
  • 12 replies
  • 1,376 views
Sign in to follow this