யாழ் 20 அகவை - சுய ஆக்கங்கள்

Sign in to follow this  

சுய ஆக்கங்கள் கவிதை, கதை, அங்கதம், பயண அனுபவம், மொழியாக்கம், பத்திகள், அறிவியல் கட்டுரைகள், அரசியல் ஆய்வுகள் போன்று எந்த வடிவிலும் அமையலாம்.  கலை வெளிப்பாடுகளைக் கொண்ட ஓவியமாகவோ, காணொளியாகவோ கூட இருக்கலாம்.

yarl20c2.jpg

42 topics in this forum

  • 29 replies
  • 1,483 views
  • 29 replies
  • 1,131 views
  • 0 replies
  • 118 views
  • 21 replies
  • 894 views
  • 30 replies
  • 1,650 views
  • 23 replies
  • 1,010 views
  • 12 replies
  • 805 views
  • 31 replies
  • 1,403 views
  • 13 replies
  • 862 views
  • 21 replies
  • 751 views
  • 12 replies
  • 657 views
  • 18 replies
  • 615 views
  • 15 replies
  • 998 views
  • 22 replies
  • 667 views
  • 9 replies
  • 511 views
  • 18 replies
  • 735 views
  • 42 replies
  • 1,316 views
  • 19 replies
  • 525 views
  • 19 replies
  • 516 views
  • 20 replies
  • 614 views
  • 14 replies
  • 496 views
  • 66 replies
  • 1,985 views
  • 39 replies
  • 810 views
  • 30 replies
  • 856 views
  • 15 replies
  • 577 views
Sign in to follow this