யாழ் 20 அகவை - சுய ஆக்கங்கள்

Sign in to follow this  

சுய ஆக்கங்கள் கவிதை, கதை, அங்கதம், பயண அனுபவம், மொழியாக்கம், பத்திகள், அறிவியல் கட்டுரைகள், அரசியல் ஆய்வுகள் போன்று எந்த வடிவிலும் அமையலாம்.  கலை வெளிப்பாடுகளைக் கொண்ட ஓவியமாகவோ, காணொளியாகவோ கூட இருக்கலாம்.

43 topics in this forum

  • 84 replies
  • 4,186 views
  • 44 replies
  • 3,867 views
  • 41 replies
  • 1,442 views
  • 10 replies
  • 872 views
  • 26 replies
  • 2,224 views
  • 31 replies
  • 1,697 views
  • 38 replies
  • 3,327 views
  • 10 replies
  • 1,160 views
  • 15 replies
  • 1,114 views
  • 7 replies
  • 934 views
  • 29 replies
  • 2,164 views
  • 23 replies
  • 1,721 views
  • 12 replies
  • 1,177 views
  • 31 replies
  • 2,091 views
  • 13 replies
  • 1,300 views
  • 12 replies
  • 921 views
  • 18 replies
  • 994 views
  • 15 replies
  • 1,791 views
  • 22 replies
  • 1,047 views
  • 18 replies
  • 1,217 views
  • 42 replies
  • 1,820 views
  • 19 replies
  • 850 views
  • 19 replies
  • 725 views
  • 20 replies
  • 810 views
  • 14 replies
  • 1,107 views
Sign in to follow this