யாழ் 20 அகவை - சுய ஆக்கங்கள்

Sign in to follow this  

சுய ஆக்கங்கள் கவிதை, கதை, அங்கதம், பயண அனுபவம், மொழியாக்கம், பத்திகள், அறிவியல் கட்டுரைகள், அரசியல் ஆய்வுகள் போன்று எந்த வடிவிலும் அமையலாம்.  கலை வெளிப்பாடுகளைக் கொண்ட ஓவியமாகவோ, காணொளியாகவோ கூட இருக்கலாம்.

43 topics in this forum

  • 85 replies
  • 5,017 views
  • 44 replies
  • 4,037 views
  • 41 replies
  • 1,581 views
  • 10 replies
  • 952 views
  • 26 replies
  • 2,377 views
  • 31 replies
  • 1,864 views
  • 38 replies
  • 3,498 views
  • 10 replies
  • 1,286 views
  • 15 replies
  • 1,187 views
  • 7 replies
  • 993 views
  • 29 replies
  • 2,372 views
  • 23 replies
  • 1,817 views
  • 12 replies
  • 1,275 views
  • 31 replies
  • 2,233 views
  • 13 replies
  • 1,381 views
  • 12 replies
  • 976 views
  • 18 replies
  • 1,041 views
  • 15 replies
  • 1,880 views
  • 22 replies
  • 1,133 views
  • 18 replies
  • 1,282 views
  • 42 replies
  • 1,943 views
  • 19 replies
  • 937 views
  • 19 replies
  • 793 views
  • 20 replies
  • 883 views
  • 14 replies
  • 1,235 views
Sign in to follow this