கவிதை

அநியாய மங்கரியே

 

ஆனந்த மானஎம் தமிழரின் வாழ்வினை

அழித்திடக் கங்கணம் கட்டியே நிக்கிற

அநியாய சங்கலார் உன்னையே கேட்கிறேன்

அடுக்குமோ உன்செயல் அவனியில் சொல்லுவாய்

 

தந்தையின் வியர்வையில் தோன்றிய கட்சியில்

Thursday, 8 June, 2006 - 18:00

பைந்தமிழ் இனம் காக்க பணி நன்றே செய்திடுக

 

போர் பெய்த மழையினிலே ஊர் விட்டுப்போனவரே!

பாரெங்கும் பரந்திருக்கும் பாசப் பிணைப்புகளே!

ஆரெவரோ என்றுங்கள் அகம் மூடி நடிக்காமல்

பைந்தமிழ் இனம் காக்க பணி நன்றே செய்திடுக!

 

Sunday, 30 April, 2006 - 18:00

அது கெளரவம்

 

எண்பது தமிழனை கொன்றுவிட்டு

நான் அவனில்லை - என்றே 

சிங்களன் கால் கழுவு!

 

குத்தரிசி சோறு வேணாம்

ஈர பலாக்கை போதுமென்றே 

அலை- அலைந்து திரிந்து

அசிங்கமாய் திரி!

 

Friday, 7 April, 2006 - 18:00

கை பிடித்த போது.....

 

என் கவிதை சிறகுகளுக்கு கால் முளைத்தது 

கன்னியவனை கண்ணுற்ற போது

என் இலக்கிய உலகம்

இனிய கதவு திறந்தது

இனியவன் இமை திறந்த போது

மண்ணில் விண்ணுலகம்

பார்த்தது-ஆணழகன் மதிமுகம் பார்த்த போது

Friday, 24 February, 2006 - 17:45

என்ன செய்ய போகிறோம்?

 

எவ்வளவு அழகிய பூமி.....என்னை சுற்றி இருப்பது! 

என்னதான் வாழ்கை பெரிய சுமையாக தெரிந்தாலும்.. 

கொட்டுகின்ற பனியும்...அதனை கொஞ்சுகின்ற புல் தரையும் ..

 

நான் நட்டு வைத்த செடியில் முதல் முதலாய் பூத்து....

Saturday, 24 December, 2005 - 17:00

என் முகத்தை எங்காவது கண்டீரா?: கவிதை: நிழலி

 

என் விம்பத்தை கண்ணாடியில்

பார்க்கின்றேன்

Thursday, 12 January, 2012 - 21:15

முல்லைப் பாட்டு - வ.ஐ.ச.ஜெயபாலன்

ஆயிரம் காலங்களைக் கடந்த கடல்

ஒரு முதுகவிஞன் காதலைப் பாடுவதுபோல 

Monday, 26 March, 2012 - 21:15

எம்மினிய தமிழகமே!

ஈழத் தமிழர்தம் இன்னல்கள்; கண்டுமே
     எழுச்சி கொண்டிலங்கு எம்மினிய தமிழகமே!
ஆழ்கடல் பிரித்தாலும் அன்பினாற் பிணைந்த
     ஆன்றவெம் உறவினரே! அழுகுரல் கேட்டங்கு