தமிழ் சிறி

ரசிக்க.... சில ஒளிப் பதிவுகள். (வீடியோ)

203 posts in this topic

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

பூனை... வெள்ளரிக்காயை கண்டால்..... ஏன்  அலறி  அடிச்சுக்  கொண்டு ஓடுது. :grin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

இந்தப்  பறவை..... துப்பாக்கியால் வேட்டையாடப்  பட இருந்த....   
மரையை.... காப்பாற்றிய,   சாதுரியத்தை... பாருங்கள். 
மற்ற உயிரினங்கள்,  எல்லாம்... ஒன்றுக்கு, ஓன்று... உதவியாக வாழும்,  அதிசயம்.

Edited by தமிழ் சிறி

Share this post


Link to post
Share on other sites