புறக்கணி சிறீலங்கா

Sign in to follow this  
Followers 0

சிறீலங்காவின் பயங்கரவாத அரசும் அதன் இராணுவ இயந்திரமும் இயங்க தேவையான பொருளாதாரத்தை தண்டிப்பது பற்றிய தகவல்கள்

124 topics in this forum

  • 2 replies
  • 7,678 views
  • 0 replies
  • 473 views
  • 18 replies
  • 1,707 views
  • 1 reply
  • 1,148 views
  • 2 replies
  • 742 views
  • 1 reply
  • 1,417 views
  • 0 replies
  • 644 views
  • 2 replies
  • 675 views
  • 4 replies
  • 674 views
  • 1 reply
  • 953 views
  • 1 reply
  • 589 views
  • 3 replies
  • 678 views
  • 0 replies
  • 1,338 views
  • 1 reply
  • 573 views
  • 0 replies
  • 898 views
  • 1 reply
  • 920 views
  • 3 replies
  • 810 views
  • 3 replies
  • 2,296 views
  • 3 replies
  • 1,110 views
  • 0 replies
  • 784 views
  • 1 reply
  • 876 views
  • 2 replies
  • 997 views
  • 2 replies
  • 1,073 views
  • 1 reply
  • 1,029 views
  • 3 replies
  • 1,124 views
Sign in to follow this  
Followers 0